Olet täällä

Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivä

Partion nuorisoalan osaamiskeskus yhteistyössä SITRA, Opintokeskus Sivis ja Positiivinen CV järjestävät yhdessä Helsingin yliopiston Tiedekulmassa

NUORTEN TYÖELÄMÄTAITOJEN INSPIRAATIOPÄIVÄN

TO 24.5. 8.30-12.15 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki)

Vapaaehtoistyötehtävissä opitut asiat ovat tärkeitä työelämätaitoja erityisesti nuorille, jotka etsivät ensimmäisiä työpaikkojaan. Vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus ja uusien asioiden omaksumisen taito ovat tulevaisuuden työelämässä tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Nuorten työelämätaitojen inspiraatiopäivässä haluamme haastaa miettimään miten jokainen nuori pääsee osoittamaan ja käyttämään osaamistaan.

OHJELMA

8.30                  Tervetulosanat

ANTTI REINIKAINEN, Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen

KATI LOUNEMA, Opetushallitus

8.45                  Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen esittely

TIMO SINIVUORI, KT, Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen johtaja, Suomen Partiolaiset

9.00                  Asiantuntijapuheenvuorot 

MARION FIELDS, KT, asiantuntija, Opintokeskus Sivis

KIMMO MÄKI, KTT, yliopettaja – Haaga-Helia Opettajakorkeakoulu

KAISA VUORINEN, CEO, Positiivinen CV

PERTTU JÄMSÉN, KM, erityisasiantuntija, SITRA

10.30                Nuorten työelämätaidot partion näkökulmasta ja niiden sanoittaminen

LAURA KALERVO, Projektipäällikkö, ammatillinen opettaja Partion nuorisoalan osaamiskeskus, Nuorten työelämätaitojen ohjelma

10.45                Kahvitauko ja siirtyminen Tiedekulman Stage-tilaan

11.00                Forum teatteri – Business teatteri

Nuoren työhaastattelutilanne forumteatterin keinoin ja yhteinen keskustelu

  • Miten nuori sanoittaa osaamistaan?
  • Miten työnantajan edustaja hahmottaa nuoren osaamisen haettavaan tehtävään?

12.00 -12.15    Seminaarin päättäminen 

JAANA WALLDÉN, Opetus- ja kulttuuriministeriö

ILMI SALMINEN, Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen

 

Twitterkeskustelu #KOVAAOSAAMISTA seminaarin ajan:

Mikä on #KOVAAOSAAMISTA työelämässä? Miten, millä työkaluilla ja toimintamalleilla osaamista pitäisi tuoda näkyväksi työelämään hakeuduttaessa? Miten osaamista huomioidaan osana ammatillisia opintoja? Miten oman osaamisen arvostaminen vaikuttaa opiskelemaan ja työelämään siirryttäessä?

 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tästä linkistä viimeistään ma 21.5.2018.

Lisätietoja tilaisuudesta ja Partion nuorisoalan osaamiskeskuksesta: Timo Sinivuori p. 0400511534 timo.sinivuori@partio.fi

www.osaamiskeskus.partio.fi

#kovaaosaamista

 

Seminaarin jälkilöylyt ja mahdollisen yhteisen tutkimusintressin löytäminen

Seminaarin ja lounastauon jälkeen klo 13-15 kutsumme kiinnostuneet mukaan keskustelemaan mahdollisesta yhteisestä tutkimusintressistä vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksessa hankitun osaamisen tunnustamiseen liittyen oppilaitoksissa. Tavoitteena on kartoittaa nykytilaa sekä kehittämistarpeita epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen. Kysely on tarkoitus kohdistaa sekä koulutuksen järjestäjille valtakunnallisesti että eri järjestöissä toimiville nuorille. Tavoitteena tapaamisessa on löytää yhteisiä intressejä, näkökulmia ja tavoitteita kyselytutkimukseen. Tapaaminen järjestetään Tiedekulman Lounge-tilassa.

Seminaarin molempiin osiin ilmoittaudutaan samasta linkistä.