Olet täällä

PERUTTU Pelastautumiskurssi

Kurssi on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille, partioaluksen päällystössä toimiville partiojohtajille. Kurssin tavoitteena on harjoitella toimintaa merionnettomuustilanteessa ja antaa valmiudet henkilökohtaiseen selviytymiseen.

Kurssi kestää yhden viikonlopun, joka koostuu teoriaopetuksesta sekä vaativista käytännön harjoituksista. Harjoitusten luonteesta johtuen kurssille tarvitaan hyvää normaalia peruskuntoa ja haasteita pelkäämätöntä asennetta. Kurssille ei voi osallistua sairaana.

Kurssi järjestetään yhteistyössä partion ulkopuolisen tahon kanssa.

Kurssin asema

Kurssin järjestelyvastuu on Suomen Partiolaisten meripartioryhmällä, joka käyttää tarvittaessa myös ulkopuolista asiantuntemusta kurssin järjestämiseksi. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä ohjaajantodistuksen saamiseksi avomerialueelle. Kurssi on partio-ohjelman mukaista taitokoulutusta.

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää hallittua käyttäytymistä hätätilanteissa ja antaa edellytykset oikeisiin toimenpiteisiin merionnettomuuksissa.

Pääsyvaatimukset

Kurssille osallistuvan on täytettävä seuraavat edellytykset:

• 18 vuoden ikä
• normaali terveydentila
• vakuutusturvan tulee olla voimassa, joten partion jäsenmaksu pitää olla maksettu.

Suorittamisperiaate

Kurssi koostuu yhdestä viikonlopusta, jonka aikana pidetään sekä teoriatunteja että käytännön harjoituksia. Kurssi on fyysisesti erittäin raskas.

Kurssin sisältö

Teoriatunnit käsittelevät seuraavia aiheita:

 1. Selviytymisen perustiedot, hätämerkit ja hälyttäminen
 2. Henkilökohtainen pelastautumisvälineistö; pelastuslautat ja lauttavarusteet
 3. Hypotermia
 4. Kriisipsykologia
 5. Pelastuslauttayöpymisen valmistelu

Käytännön harjoituksissa käydään läpi seuraavat asiat:

 1. Uima-allasharjoitus
 2. Vesiharjoitus pelastautumispukujen kanssa
 3. Hypotermiauinti
 4. Laivanjättö ja yöpyminen pelastuslautalla
 5. Palosammutusharjoitus
 6. Pyrotekniset hätämerkit käytännössä: Hätäraketti, -savu ja -soihtu (tämän harjoittelu on luvanvaraista toimintaa ja saatetaan joutua käsittelemään teoriatasolla jos lupaa ei jostain syystä ajankohtaan saada)

Todistus

Kurssin suorittamisesta annetaan Opintokeskus Siviksen hyväksymä todistus. Kurssin laajuus on 3 opintopistettä.

Partion koulutustoimintaa tukee Opintokeskus Sivis

Hinta

Kurssin hinta on 125 euroa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on auki 23.10. asti. Kurssille voidaan ottaa vain 24 osallistujaa.

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=16502