Kuntavaaliehdokkaat/ Kandidera i kommunalvalet 2021

Näytetään 1 - 25 / 82

Juhani Anttila

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tampereen Eräpojat

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Liikkuminen polkupyörillä, jalan ja julkisella liikenteellä on priorisoitava tärkeimmäksi kaupunkiliikenteen kehittämisessä. Se helpottaa ja sujuvoittaa myös nuorten liikkumista, elävöittää kaupungin keskustaa sekä helpottaa jäljelle jäävää välttämätöntä autoilua. Hillitään kaupungin kuluja jättämällä uudet moottoritiet ja monitasoliittymät rakentamatta. Yksityisautoilun korostaminen on takavuosikymmenten vanhentunutta liikenneajattelua. Partion kuntavaalitavoitteista tärkeimpänä pidän lähiretkeilymahdollisuuksien ylläpitämistä, sisältäen ympäristövaikutuksiltaan pienimmän liikuntalajin - melonnan - tukemisen tarjoamalla siihen sopivia rantautumispaikkoja.

Tero Arvonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Toijalan Eräveikot

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Haluaisin valtuutettuna olla kehittämässä yhteistoimintaa kaupungin ja Partion välillä. Partio-ohjelma antaa hyviä elementtejä kouluihin kehittää esimerkiksi ulkoluokka toimintaa. Valtuutettuna haluaisin mahdollistaa kaikille nuorille harrastusmahdollisuuden ja luoda helpon väylän esimerkiksi partioon.

Partion kunnallisvaaliohjelmasta tärkeitä nostoja ovat mielestäni nuorten vaikuttaminen kaupungin päätöksenteossa, nuorten hyvinvointi ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet. Pidän tärkeänä, että kaupunki kehittää luontokohteita, takaa turvalliset harrastuspaikat ja hillitsee teoillaan ilmastonmuutosta.

Riina Aspila

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Erä-Pirkot ry.

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lempäälä

Kuva/ Foto

Partio on kiistatta monipuolisimpia matalan kynnyksen harrastustoimijoista. Toiminta sopii monen ikäiselle ja haastaa sopivassa suhteessa. Vapaaehtoiset pyörittävät toimintaa mittakaavassa, jollaiseen minkään kunnan nuorisotoimijoiden määrä ei riittäisi. Lempäälässä on meneillään harrastustoimintapilotti koulupäivien yhteyteen. Tässä partio on mukana, mutta haasteita on saada vapaaehtoisia pyörittämään toimintaa päiväsaikaan. Haasteet on kuitenkin tehty voitettavaksi ja uskon, että ratkaisut tähän löydetään yhdessä.
Kunta ja partiolaiset tekevät myös yhteistyötä monissa asioissa, mutta on selvää että äänenkannattajia ja partiotoiminnan tuntevia valtuustotyössäkin tarvitaan. Nuorten osallistaminen päätöksentekoon on partiossa luontevaa. Meillä olisi paljon mahdollisuuksia toimia kommentaattoreina erilaisissa hankkeissa. Kunta kun kuitenkin kysyy aktiivisesti asioita kuntalaisilta. Kun päätöksentekijät ovat tuttuja, tulee päätösten vaikutukset ja niihin vaikuttaminen myös lähemmäksi.

Henri Backman

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tampereen Kotkat

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Partion merkitystä nuorten kasvattajina ja matalan kynnyksen harrastuksena ei voi kukaan kiistää. Sillä panoksella millä partiolaiset tekevät vapaaehtoistoimintaa ei mikään kunta pystyisi tarjoamaan ammattilaisten panosta. Tampereen on pystyttävä tarjoamaan monipuolisesti tiloja ja tukea lippukunnille. Tästä hyvänä esimerkkinä on uusi lippukunta Vuoreksessa, joka toimii koulun tiloissa.

Lisäksi yhteistyö koulujen kanssa pitää olla monessa mielessä toimivampaa, kuten esimerkiksi harrastuksesta saadun opin hyödyntäminen koulutyössä sekä yhteistyö koulun ja vanhempien kanssa lasten ja nuorten paremman hyvinvoinnin puolesta.

Kaupunginvaltuutettuna ja partiolaisena minulla olisi hyvä kontaktit pitää partiolaisten ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen ääntä yllä päätöksenteossa ja samalla myös tarjota mahdollisuutta päätöksentekoon kuulemalla hyviä ideoita esimerkiksi valtuustoaloitteiksi. Lisäksi viestin vieminen eteenpäin eri epäkohdista esim. leiripaikoilla onnistuisi hyvin.

Yuri Birjulin

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Ilvesveikot ry

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

YHDENVERTAISUUS - Helsingissä on ehkäistävä alueiden eriytymistä ja torjuttava kaikki syrjintä. Aion tehdä töitä tasa-arvoisen, monikulttuurisen ja antirasistisen Helsingin eteen.

KESTÄVÄ KAUPUNKISUUNNITTELU - Helsingissä on tehtävä maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa ja toimittava suunnannäyttäjänä maailmalla. Kaupunkia on suunniteltava joukkoliikenne, kävely ja pyöräily edellä.

NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA HYVINVOINTI - Syrjäytyminen on #suomensuurinongelma. Sitä voidaan ehkäistä esimerkiksi satsaamalla koulutukseen, parantamalla mielenterveyspalveluita ja mahdollistamalla jokaiselle nuorelle harrastus.

Anastasia Budde

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partion ystävä/ Pyhtään Korpisudet

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kauhava

Partio on hyödyllinen ja hauska harrastus kaikenikäisille,jonka parissa opitut hyödylliset taidot kantavat pitkälle elämässä.

Sofia Engblom

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Henrikin Tapulitytöt / Kupittaan Henrikinpojat

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa siihen, että Turku on jokaiselle lapselle ja nuorelle paras paikka kasvaa ja elää. On tärkeää ennaltaehkäistä lasten ja nuorten kohtaamia ongelmia. Siksi riittävien resurssien turvaaminen esimerkiksi perhe- ja sosiaalityöhön sekä kouluihin on välttämätöntä.

Olen johtanut 15-vuotiaasta asti joka viikko sudareita, toiminut lippukunnanjohtajana, aikuisena tukena ja kipparina. Tiedän lähimetsien, joukkoliikenteen ja leiripaikkojen merkityksen harrastamiselle. Meripartiolaisena pidän erityisen tärkeänä, että Turku tekee kunnianhimoisia toimia saariston ja Aurajoen saastumisen estämiseksi.

Partiourallani olen nähnyt, miten suuri merkitys harrastuksella on. Haluan, että Turun jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Partion on hyvä harrastus kenelle tahansa taustasta riipumatta. Tällä hetkellä teen piirissä partion kasvuun liittyvää pestiä. Toivon partion olevan kaupungin keskeinen yhteistyötaho, kun harrastamista Turussa kehitetään.

Veera Granroth

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Sjöscoutorganisationen Fribytarna rf.

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Olen ehdolla koska haluan tuoda esiin nuorten ja opiskelijoiden ääntä ja edistää kestävää ja kauaskantoista päätöksentekoa. Haluan nähdä että Turussa panostetaan hyvinvointiin, koulutukseen ja turvallisuuteen sillä ajatuksella että ennaltaehkäisy on pääasiassa.

Kaikki partion kuntavaalitavoitteet ovat tärkeitä, mutta erityisen tärkeänä näen että nuorten osallisuutta päätöksenteossa edistetään entisestään ja että kaikilla nuorilla on mahdollisuus mieleiseen harrastukseen.

🌿 🌿 🌿

Jag ställer upp eftersom jag vill föra fram ungas och studerandes röst och arbeta för mer långsiktigt och hållbart beslutsfattande. Jag vill se ett Åbo där man satsar på välmående, utbildning och trygghet med förebyggande arbete som grund.

Alla scouternas kommunalvalsmål är viktiga, men särskilt viktigt anser jag att det är att ungas delaktighet i beslutsfattandet ökar och att alla unga har möjligheten till en meningsfull hobby.

Pekka Hämäläinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Olarinmäen Samoojat ry

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Kärkiteemani kuntavaaleissa ovat korkeakoulujen ja yritysten toimintaedellytykset, toimiva ja kunnianhimoinen liikenne- ja kaupunkisuunnittelu sekä laadukas ja riittävästi resursoitu koulutus kaikilla asteilla. Toimiva ja kunnianhimoinen liikennesuunnittelu on linjassa Partion kuntavaalitavoitteiden kanssa, sillä se helpottaa kaikkien kuntalaisten ilmastoystävällistä liikkumista. Laadukas koulutus ja erityisesti toisen asteen koulutuksen laatu ja aloituspaikkojen riittävyys on kaikkien nuorten etu.

Partion kuntavaalitavoitteista itselleni läheisimpiä ovat lähiluontoon ja sen saavutettavuuten panostaminen sekä nuorten harrastustoiminnan tukeminen. Espoossa on hyödynnetty luontoa hienosti virkistyskäyttöön erityisesti Keskuspuistossa ja Nuuksion alueella, mutta enemmänkin voisi tehdä - kaikkialla Espoossa.

Olen vakaasti sitä mieltä, että jokainen nuori ansaitsee mieluisan harrastuksen, ja puolueeni Kokoomuksen tavoin kannatan lämpimästi harrastustakuun käyttöönottoa Espoossa.

Kaisa Hautakoski

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Sata-Hämeen Vasamat

Ikä/ Ålder

32

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Nokia

Kuva/ Foto

Kuntavaaliehdokkaana haluan olla mukana tekemässä inhimillisesti, eettisesti ja ekologisesti kestäviä päätöksiä. Lähiluonnon merkitys on korostunut nyt koronapandemian aikana ja lähiluontoa tulisikin vaalia ja virkistyskäyttöä kehittää niin, että se palvelee kaikkia kuntalaisia. Erityisesti lasten ja nuorten luontosuhdetta tulisi tukea, tapahtuu se sitten varhaiskasvatuksessa, koulussa tai harrastuksen kautta. Jokaisen nuoren oikeus luontosuhteeseen onkin partion kuntavaalitavoitteista itselleni keskeisin, vaikkakin tavoitteista kaikki ovat tärkeitä ja nivoutuvat osin myös yhteen.

Antto Hautamäki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kalevan Karhut

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Olen kuntavaalissa ehdolla kristillisdemokraattien riveissä Tampereella. Vaaliteemojani on mm.työllisyys, talous, samanarvoisuus kuten esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien opetus ja Vehreämpi Huominen(Kd Pirkanmaa oma teema), toivon, että luontoasioita käsiteltäisiin nimenomaan toivon kautta. Luontosuhteen syntymistä helpottaa myös, mikäli viheralueverkosto on tarpeeksi kattava. Kuntien talous ja työttömyyden hoito ovat myös tärkeitä teemojani

Janina Heina

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Hangö Scoutkår

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hanko

Kuva/ Foto

- ge barn och unga en trygg och givande uppväxtmiljö
- säkra andrastadiets utbildning i vår stad
- med allt som görs bör vi värna om miljön

- haluan antaa lapsille ja nuorille turvallisen ja antoisan kasvuympäristön
- varmistaa kuntamme toisen asteen koulutusmahdollisuuden
- kaiken minkä teemme, tulisimme tehdä ympäristön suojelemista ajatellen

Veronica Helanen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partiotyttölippukunta Oulun Valppaat ry

Ikä/ Ålder

20

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Oulu

Kuva/ Foto

Haluaisin erityisesti päästä vaikuttamaan nuorten asemaan yhteiskunnassa. Toivoisin että nuoria kuunnellaan enemmän päätöksenteossa ja uskallettaisiin antaa nuorille enemmän vastuuta. Nuorille on tärkeää päästä itse vaikuttamaan omiin asioihinsa. On siis tärkeää että nuorilla on omannäköisensä ehdokas jota äänestää.

Niin lapsille kuin nuorille on tärkeää saada harrastaa omista lähtökohdista huolimatta. Harrastaminen on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta todella tärkeää sillä se estää syrjäytymistä sekä vähentää mielenterveysongelmia.

Yhteistyö kaupungin kanssa on oleellista jotta voidaan mahdollistaa harrastustoimintaa. Tämä toteutuu esimerkiksi kaupungin tiloissa ja kaupungin ylläpitämissä luontokohteissa.

Alina Heywood

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Nuotiotytöt ry

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Haluan olla mukana tekemässä Turusta kestävää kaupunkia, joka huomioi päätöksissään myös lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten huoli ilmastosta on otettava tosissaan ja kaupungin ilmastotavoitteiden tulee olla kunnianhimoisia. Tavoitteiden eteen on tehtävä konkreettisia toimia, jotta meillä on tulevaisuudessa elinkelpoinen kaupunki ja maapallo.

Olen toiminut tämän kauden Turun nuorisolautakunnassa ja pyrkinyt parhaani mukaan edistämään nuorten osallisuutta Turussa ja täällä nuorisolautakunnalla onkin edustaja kaikissa lautakunnissa. Nuorten ajatusten ja mielipiteiden kuunteleminen on tärkeää, sillä kaupungin päätösten pitkäkestoisimmat vaikutukset osuvat usein juuri nuoriin. Partiolaisten tavoitteista minulle tärkein on laskea äänestysikärajaa kuntavaaleissa 16 vuoteen, jotta kunnalliseen päätöksentekoon voi ottaa osaa vieläkin moninaisempi joukko.

Vapaa-ajallani pelaan jalkapalloa ja partiolippukuntani on Nuotiotytöt, jossa toimin seikkailijaryhmä Kummelin toisena sampona.

Saara Hyrkkö

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Koudat ry

Ikä/ Ålder

33

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Hyvä kaupunki lapsille ja nuorille on parempi kaupunki ihan kaikille. Luonto lähellä, hyvät koulut ja päiväkodit, helppo liikkua paikasta toiseen jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä, kivaa tekemistä kaiken ikäisille, kirjastot olohuoneen jatkeena, kohtuuhintaisia koteja, apua elämän solmuihin matalalla kynnyksellä, vaikuttavia ilmastotekoja. Näiden puolesta teen hommia.

Kaikki partion kuntavaalitavoitteet ovat sydäntäni lähellä ja jokaista olen päässyt osaltani viemään eteenpäin. Luonto ja ilmasto ovat kuitenkin kaiken elämän perusta. Meillä on kova kiire pysäyttää luontokato ja kaupungeilla on siinä näytön paikka. Hätkähdyttävän moni tuttukin laji on jo uhanalainen. Metsät, niityt, merenrannat, vapaana virtaavat vedet ja kaikki luonnon pienet ja suuret otukset tarvitsevat puolustajia. Ja vaikuttavat ilmastoteot tekijöitä!

Espoossa rakkainta on juuri luonto - merenrannat ja Nuuksion metsät. Haluan, että niissä on tulevaisuudessakin hyvä seikkailla ja helppo hengittää. 🦊🦔🌲🌊

Merja Ilván

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Inkoon Samoilijat ry

Ikä/ Ålder

40

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Inkoo

Kuva/ Foto

Nuorten osallisuus: kunnat kuuntelevat nuoria päätöksenteossa. Nyt jos koskaan koronapandemian aikana tarvitaan yhteisöllisyyttä ja sitä, että saadaan myös nuoret osallistumaan aktiivisesti ja kertomaan ajatuksiaan yhteisistä asioista. Ketään ei saa jättää nyt yksin.

Saara Ilvessalo

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Turun Tähti-Tytöt

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Teen töitä sen puolesta, että Turusta rakentuu maailman paras vehreä ilmastokaupunki, jossa arki sujuu ja jokainen saa apua ajoissa. Tämä tarkoittaa kestävää liikennettä, lähiluonnon suojelua, riittäviä mielenterveyspalveluita ja lasten, nuorten sekä vanhusten hyvinvoinnin edistämistä.

Olen ratkaisukeskeinen juristi ja realistinen optimisti. Toimin oikeustieteen yliopisto-opettajana, Itämeri-tutkimuksen toiminnanjohtajana ja vihreän valtuustoryhmän sekä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja.

Jag jobbar för att Åbo ska bli världens bästa gröna klimatstad där vardagen är smidig och varje åbobo får hjälp i tid. Detta innebär hållbar trafik, skydd av natur, tillräckliga mentalvårdstjänster och befrämjande av barns, ungas och åldringars välmående.

Jag är en lösningsfokuserad jurist och realistisk optimist. Jag jobbar som universitetslärare av rättsvetenskap vid ÅA, verksamhetslärare för Östersjö-forskning och ordförande för den gröna fullmäktigegruppen samt stadsmiljönämnden.

Johanna Kalliomäki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kyynärön Kiertäjät ry

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lempäälä

Kuva/ Foto

Kunnissa tulee entistä enemmän mahdollistaa lasten ja nuorten harrastaminen omalla lähialueella ja eri aikoina, myös niin kutsuttuina iltapäivän "hiljaisina tunteina". Nyt poikkeuksellisina aikoina tuki harrastamiseen, harrastuspaikkojen tarjoamiseen sekä esimerkiksi urheilupaikkojen kunnossapitämiseen ja perustamiseen on erityisen tärkeää.

Lasten ja nuorten harrastaminen on myös poikkeusaikana vähentynyt ja tarvitaan toimia sen elvyttämiseen. Tässä työssä on tärkeää, että lapsia ja nuoria osallistetaan ja heiltä kuullaan millaisin keinoin voimme saavuttaa kestäviä tuloksia.

Lisäksi on merkityksellistä, että harrastusmahdollisuuksien kehittämistä jatketaan pitkäjänteisesti myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Tämä on otettava huomioon niin väestösuunnittelussa, kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa ja niin edelleen puhumattakaan yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä yrittäjien ja harrastusseurojen kanssa.

Tuija Kankkio

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Narvin Tytöt ry

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rauma

Kuva/ Foto

Olen ollut partiolainen 30 vuotta ja nykyään meidän perheessä asuu lisäkseni kolme pienempää partiolaista. Työkseni autan asiakkaita sijoittamaan varansa tuottavasti sekä olen sivuitoimisena yrittäjänä vasta perustetussa tapahtumatuotantoon keskittyvässä yrityksessä, jonka perustin yhdessä pitkäaikaisen partioystäväni kanssa.
Minulle tärkeää kaikessa päätöksenteossa on avoimuus sekä oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus. Mielestäni nämä seikat ovat myös kuntapoliitikassa tärkeitä. Kuntapoliitikassa onkin huomioitava, että päätökset koskettavat kaikkia kuntalaisia, ei ainoastaan tiettyä aluetta tai henkilöryhmää, vaikka siltä alkuun tuntuisikin. Kuntapolitiikan ei tulisi keskittyä koskaan yhteen asiaan, vaan päätöksen teossa on huomioitava parhaalla mahdollisella tavalla kokonaiskuva sekä päätöksestä välillisesti seuraavat asiat.

Harri Kastell

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Merituuli

Ikä/ Ålder

55

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Raahe

Kuva/ Foto

Haluan vaikuttaa lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamiseen, jotta kaikilla olisi tasavertainen mahdollisuus harrastaa.

Silja Keränen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kajaanin Korvenpojat ry

Ikä/ Ålder

37

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kajaani

Kuva/ Foto

Lähdin politiikkaan mukaan ympäristöasioiden vuoksi. Haluan tehdä osani, jotta maapallo on elinkelpoinen tulevaisuudessakin. Se vaatii paljon tekemistä ja muutoksia, mutta on ollut myös todella ilahduttava nähdä, että näitä muutoksia on myös tapahtunut. B-P:n viimeisen viestin sanoma "Yritä jättää tämä maailma parempana kuin sen löysit" on yksinkertaisuudessaan erinomainen ohjenuora.

Luonto- ja ilmastoasioiden lisäksi lapset ja nuoret ja heidän asiansa ovat lähellä sydäntäni. Ihan ylipäätänsä, partion myötä ja omien päiväkoti-ikäisten lasten myötä.

Olen toiminut nyt kahdeksan vuotta luottamustoimissa Kajaanin kaupungissa ja Kainuun maakuntaliitossa. Viihdyn Kainuussa todella hyvin ja koenkin tärkeäksi edistää alueen elinvoimaa, eli sitä, että täällä on työtä ja elämää tulevaisuudessakin. Siten, että se on ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. Joko-tai-valintoja nämä eivät ole, koska siirtymä kohti vähähiilistä maailmaa tarjoaa paljon elinkeinomahdollisuuksia.

Ella Keski-Panula

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Aavanvalkea ry

Ikä/ Ålder

30

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Rovaniemi

Kuva/ Foto

Koulutus, luonto, ilmasto ja ihmisoikeudet ovat itselleni kaikkein tärkeimpiä asioita. Niiden vuoksi olen lähtenyt mukaan politiikkaan, ja kunnissa tehdäänkin päätöksiä juuri näistä asioista. Minusta on tärkeää säilyttää lähikoulut, olla kasvattamatta ryhmäkokoja ja huolehtia siitä, että jokainen tukea tarvitseva lapsi sitä myös saa. Minusta Rovaniemellä pitää suojella metsiä, soita ja vaaroja, tavoitella hiilineutraaliutta ja ylläpitää sekä huoltaa laavuja ja pitkospuita. Tahdon, että Rovaniemen kaupunki sateenkaariliputtaa. Ja jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa.

Partion kuntavaalitavoitteet ovat kaikki pelkkää timanttia. Erityisen lähellä sydäntäni ovat ilmastoon ja luontoon liittyvät tavoitteet. Rovaniemen on tavoiteltava hiilineutraaliutta ja huolehdittava siitä, että lähiluontoon ja laavuille pääsee jatkossakin seikkailemaan. Rovaniemi on jo huippu retkeilykaupunki, mutta täällä voisi ja pitäisi tehdä paljon enemmän luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Linda Kiviluoma

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Taavetin Korpihaukat ry

Ikä/ Ålder

28

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Luumäki

Kuva/ Foto

Kuntalaisten hyvinvointi. Hyvässä kunnassa on monipuolisia ulkoilu- ja liikuntapaikkoja sekä terveyspalveluita kaikille helposti saatavilla. Liikkuminen kunnan teillä ja poluilla on turvallista. Koulukiusaamiseen on puututtava herkemmin ja nuorten syrjäytymistä ehkäistävä.

Kestävä kunta. Kuntataloudesta tulee huolehtia kuin omasta taloudestaan ja kuntalaisten toimeentulo on turvattava. Kuntalaisen kokonaisveroaste ei saa nousta. Työtä verotetaan Suomessa nyt jo liikaa. Taloutta tulee hoitaa muilla tavoin, kuin kunnallisveroa nostamalla.

Partion tavoitteista:

Luumäellä toimii nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston toiminnan tulee jatkua ja vaikutusmahdollisuuksia kehittää entisestään. Kannatan ehdottomasti myös äänestysikärajan laskemista 16-vuoteen.

Kuntien tulee ylläpitää paikallisia luonto- ja retkikohteita. Laavuja ym. kohteita voisi rakentaa vaikka lisääkin.

Emilia Knaapi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kelotytöt

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Haluaisin, että jokaisessa kunnassa lapselle ja nuorelle taataan vähintään yksi harrastus. Partio olisi erittäin hyvä tällaiseksi harrastukseksi koska partio on edullista ja usein myös helposti saavutettavaa. Järjestöille tulee taata resurssit ja mahdollisuudet toimia. Tähän haluan vaikuttaa kunnassani.
Terveys ja terveydenedistäminen on minulle tärkeitä teemoja ja niitä yritän edistää parhaani mukaan kunnassa. Luonnolla voi olla stressiä ja muuta huolta levittävä vaikutus, joten näen luontoon pääsyn mahdollisuuden tärkeäksi myös terveydenedistämisen kannalta.
Partion tavoitteista kaikki ovat tärkeitä, mutta itselleni tärkein on ehkä juuri se, että jokainen nuori saisi harrastaa ja sitä kautta kokea kuuluvansa joukkoon ja saada onnistumisen kokemuksia.

Maria Koroma-Hintikka

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Merimetsot ry

Ikä/ Ålder

51

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Siuntio

Kuva/ Foto

Olen tuonut ja haluan jatkossakin tuoda voimakkaasti esille, että ihan jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastamiseen. Partio on minusta loistava esimerkki harrastuksesta, johon on helppo tulla mukaan matalalla kynnyksellä kaikkialla Suomessa. Harrastus ja ystävät ovaat tärkeitä myös syrjäytymisen estämisessä. Omassa kunnassani arvostan erityisesti sen luontoa ja moninaisuutta ja haluan, että ne ovat tarjolla ihmisille myös tulevaisuudessa. Kuntamme on nk. Hinku-kunta, joka pyrkii vähentämään omilla toimillaan hiilijalanjälkeä. Tähän haluan vaikuttaa myös tulevaisuudessa.