Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (härefter webbshop) erbjuder åt företag och privatpersoner möjligheten att donera medel till förbundets verksamhet.

Kontaktuppgifter

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Tölögatan 55, FI-00250 Helsingfors
(09) 8865 1100, palvelu@partio.fi
FO-nummer: 0202252-9, Reg.nr: 112.328
Inamlingstillstånd RA/2021/1347, RA/2021/167

Beställning

Summan och typen av donation väljs i webbutiken. När du gör en donation godkänner du dessa leveransvillkor. En orderbekräftelse skickas till den e-postadress som donatorn angivit vid beställningen. Orderbekräftelsen visar donationsbeloppet och typen av donation (engångsdonation/månadsdonation).

Engångsdonation

Engångsdonation kan göras via webbutiken eller med banköverföring. Alla vanliga bank- och kreditkort, mobila betalmetoder och nätbanker accepteras som betalmetoder i webbutiken.

Vid betalning via banköverföring är kontonumret FI55 8179 9710 0457 32. Ange ”Donation till Scouternas vänner” som referens.

Månadsdonation

En återkommande donation är ett kontinuerligt, tillsvidareavtal, där donatorns/kundens betalkort eller MobilePay konto debiteras månadsvis med det belopp donatorn valt.

Donationen debiteras av kundens kort månadsvis, för den första donationen enligt anslutningsdatumet och framöver den 5:e varje månad.

Donationsavtalet är giltigt tillsvidare. Donationsbeloppet väljs vid anslutningen. Donatorn kan ändra beloppet eller byta betalningsmetod genom att logga in på sina egna sidor eller kontakta webbutiken. Donationsavtalet kan upplösas genom att kontakta webbutiken.


Vid byte av kort skickar vi en länk till donatorns angivna e-postadress, genom vilken informationen för det nya kortet kan uppdateras.

Betalning

Alla donationer betalas till Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s insamlingskonto med hjälp av en betalningsförmedlare.

Paytrail Oyj fungerar som betalningsförmedlare för webbutiken.

Annullering av donation

En betald donation återbetalas inte i efterhand. Bytes- och återbetalningsrätten enligt konsumentskyddslagen gäller inte för donationer.

Vi förbehåller oss rätten att ändra donationsvillkoren.

Dessa villkor gäller tills vidare.