Rahankeräysluvat ja tilinumerot

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n rahankeräyslupa

 

Rahankeräysluvan saaja:
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (0202252-9)

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: 
RA/2019/1057, 26.11.2019

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 16.01.2020 – 31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Varoilla tuetaan partiotoimintaa Suomessa. Toimintaa toteutetaan kasvattamalla lapsia ja nuoria partio-ohjelman avulla. Varat käytetään keskusjärjestön toimintaan sekä partiopiirien ja -lippukuntien toiminnan tukemiseen sekä taloudellis-sosiaalisin perustein myönnettäviin jäsen- ja osallistumismaksuvapautuksiin.

Keräystunnus:
Pinssi, joka annetaan Partion ystävät -kuukausilahjoittajille.

Rahankeräystili:
OKOYFIHH, FI35 5721 4620 0610 76
DABAFIHH, FI55 8179 9710 0457 32 (Partion Ystävät -lahjoitukset)


Partiosäätiön – Scoutstiftelsenin rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja:
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2018/31, 12.1.2018

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 12.1.2018-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään lyhentämättöminä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n käytettäväksi sen toiminnan tukemiseen.

Rahankeräystili:
Helsingin OP Pankki Oyj, FI79 5721 4610 0123 45