Rahankeräysluvat ja tilinumerot

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja:
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2017/864, 11.9.2017

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 16.1.2018-15.1.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Keräysvaroilla tuetaan Suomessa ja kehittyvissä maissa toteutettavaa lapsi- ja nuorisotyötä, jota toteutetaan kasvattamalla lapsia ja nuoria partio-ohjelman avulla. Kerätyt varat käytetään keskusjärjestön toimintaan: partiopiirien ja lippukuntien toiminnan tukemiseen, johtajien kouluttamiseen, kasvatusohjelman kehittämiseen sekä kehittyvissä maissa tapahtuvien lapsiin ja nuoriin kohdistuvien kehitysyhteistyöhankkeiden rahoittamiseen.

Keräystunnus:
Diplomi. Diplomilla tarkoitetaan lahjoittajalle annettavaa todistusta keräykseen osallistumisesta. Pinssi, joka annetaan Partion Ystävät -vuosilahjoittajille.

Rahankeräystili:
OKOYFIHH, FI35 5721 4620 0610 76
DABAFIHH, FI55 8179 9710 0457 32 (Partion Ystävät -lahjoitukset)

Partiosäätiön – Scoutstiftelsenin rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja:
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
RA/2018/31, 12.1.2018

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 12.1.2018-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään lyhentämättöminä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n käytettäväksi sen toiminnan tukemiseen.

Rahankeräystili:
Helsingin OP Pankki Oyj, FI79 5721 4610 0123 45