Jäsenmaksut ja laskutus

Partio on edullinen harrastus. Maksamalla noin 60-80 euroa vuodessa saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen. Maksuun sisältyy sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n että partiopiirin jäsenmaksu. Jotkut lippukunnat perivät samalla myös oman jäsenmaksunsa.

Jäsenenä voit osallistua paikallisiin ja valtakunnallisiin retkiin, leireihin, kilpailuihin, tapahtumiin ja koulutuksiin. Jäsenmaksutuloilla keskusjärjestö ja piirit tukevat lippukuntien toimintaa esimerkiksi tuottamalla ja kehittämällä kaiken toiminnan taustalla olevaa partio-ohjelmaa, koulutuksia, tapahtumia ja muita harrastuksen mahdollistavia palveluita. Jäsenmaksuun sisältyy myös partiovakuutus.

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. Perhepartiolaisia ovat 4-6-vuotiaat partiolaiset, jotka harrastavat partiota yhdessä läheisensä kanssa.

Jäsenmaksun lisäksi kerätään osallistumismaksuja tapahtumiin. Retki- ja leirimaksut vaihtelevat järjestäjän ja kustannusten mukaisesti.

Jäsenlaskun suuruus

Jäsenlaskun suuruuteen vaikuttaa jäsenen jäsenlaji sekä organisaatio, johon hän kuuluu. Jäsen voi olal jäsenenä useammassa lippukunnassa, mutta jäsenmaksu määräytyy ykköslippukunnan mukaan.  Alla olevien piirin ja keskusjärjestön jäsenmaksuosuuden lisäksi jäsenmaksuun saattaa kuulua lippukunnan osuus.

Jäsenlaskutuksen periaatteet

Jäsen tai jäsenen huoltaja tai joku muu maksaja hyväksyy jäsenlaskutuksen periaatteet maksaessaan jäsenlaskun. Näihin ehtoihin viitataan jäsenlaskussa.

Oleellisinta periaatteissa on:

 • Jäsenmaksun suuruus määräytyy laskutushetkellä, Partiorekisteri Kuksassa olevan lippukunnan ja jäsenlajin perusteella
 • Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. Jäsenmaksuja tai niiden erotuksia ei lasketa hyväksi muiden jäsenmaksuissa, vaikka jäsenlaskutusperusteet muuttuisivat jäsenmaksun maksamisen jälkeen tai jäsenyys päättyisi.
 • Partiolainen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partiorekisteriin, eikä hänen jäsenlaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa.
 • Jäsenen tulee itse varmistaa, että jäsentiedot ovat oikein

7.9.2023 vj

Jäsenlaskutus - periaatteet

Jäsen, huoltaja tai muu maksaja hyväksyy jäsenlaskutuksen periaatteet maksaessaan jäsenlaskun.

Periaatteet

 • Jäsenlaskutuskausi vaihtuu 1.8.
 • Jäsenlaskuja laskutetaan 1.9.–30.6. välisenä aikana
 • Jäsenlaskut laskutetaan pääosin marraskuussa, ennen uutta kalenterivuotta, johon jäsenmaksu viittaa. Tämä siksi, että jäsenmaksun tulee olla maksettu ja jäsenyyden
  voimassa kalenterivuoden vaihtuessa.
 • Jäsenlajin määräytyminen
  • Kaikki 17-vuotta täyttäneet ovat 1-jäseniä
  • Jos perheessä on useampia partiolaisia, ovat alle 17-vuotiaat 2-jäseniä.
  • Jos kaikki partiolaiset ovat alle 17-vuotiaita on heistä yksi 1-jäsen ja muut 2-jäseniä.
 • Partiolainen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partiorekisteriin,
  eikä hänen jäsenlaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa.
 • Uusi jäsen
  • Kun jäsen lisätään rekisteriin saa hän jäsenlaskun viikon kuluessa lisäyksestä
   laskutuskauden sisällä.
  • Ennen 1.8. alkavat jäsenyydet saavat kuluvan vuoden jäsenmaksun
  • 1.8. jälkeen lisätyt saavat seuraavan vuoden jäsenmaksun ja lasku pitää sisällään
   kuluvan vuoden jäsenmaksun.
 • Jäsenen tulee varmistaa, että jäsentiedot on oikein
 • Jäsenmaksu pitää sisällään keskusjärjestön ja piirin osuuden lisäksi mahdollisen
  lippukunnan osuuden. Keskusjärjestö tilittää osuuden erillisen aikataulun mukaisesti
  jäsenorganisaatioille.
 • Jäsenmaksun suuruus määräytyy laskutushetkellä, lippukunnan ja jäsenlajin perusteella
 • Jäsenmaksuja ei palauteta, vaikka jäsenyys päättyisi toimintakauden aikana
 • Jäsenmaksuja tai niiden erotuksia ei lasketa hyväksi muiden jäsenmaksuissa, vaikka
  jäsenlaskutusperusteet muuttuisivat jäsenmaksun maksamisen jälkeen.
  • Jos jäsenmaksua ei olla maksettu ja jäsenlaji muuttuu, voidaan uusi jäsenlasku
   tehdä lippukunnan pyynnöstä.

Huoltaja laskunmaksajana

Alle 15-vuotiaiden jäsenten laskut ohjataan suoraan huoltajalle (huoltajan valitsemaan laskutuskanavaan).

Kirjaudu sisään partion asiointipalveluun.
Maksut-välilehdellä näkyy kaikki henkilölle tulleet laskut. Jos huollettavan lasku ei löydy, se voi löytyä täältä huollettavan tiedoista (Perhe - Huollettava - Maksut).

Laskutustavat

Täysi-ikäinen jäsen tai huoltaja pystyy valitsemaan eri laskutustavan Suomen Partiolaisten (SP) ja partiopiirin lähettämille laskuille sekä oman lippukunnan lähettämille laskuille.

SP:n ja piirien kohdalla laskutustapavaihtoehdot ovat:

 • Sähköpostilasku (sisältää pdf:n laskusta)
 • MobilePay-lasku
 • Paperilasku
 • E-lasku (täysi-ikäisen jäsenen tai huoltajan on itse tehtävä e-laskutussopimus verkkopankissaan).

Lippukunnan kohdalla vaihtoehdot ovat:

 • Sähköpostilasku (sisältää pdf:n laskusta)
 • Paperilasku

Laskut löytyvät myös Asiointipalvelusta Jäsenyys-valikon Maksut-kohdasta.

Muutokset pystyy helpoiten tekemään asiointipalvelussa Jäsentiedot-kohdassa.

Tilaa e-lasku

18-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat tehdä e-laskusopimuksen oman pankkinsa kanssa käyttäen omaa jäsennumeroansa. Alaikäisten partiolaisten huoltajat voivat tehdä e-laskusopimuksen käyttäen omaa huoltajanumeroansa.

Jäsenrekisteri Kuksa osaa ohjata huollettavien laskut huoltajan pankkiin, kunhan linkitys huoltajan ja huollettavan välillä on Kuksassa kunnossa.

Vakuutuksen voimassaolo

Lippukunnan uudet jäsenet ovat vakuutettuina jäsenvakuutuksessa heti, kun lippukunta on ilmoittanut heidät uusiksi jäseniksi Kuksa-rekisteriin. Uusien jäsenten vakuutus on voimassa ilmoituksen saapumisesta jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Jäsen on vakuutettu, kun jäsenmaksu on voimassa.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, poislukien heinä-elokuu. . Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- FInlands Scouter ry.

Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri Kuksaan (PartioID).

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja.  Lippukunnan johtokolmikolla on myös oikeus tehdä hakemus lippukunnan jäsentenpuolesta, jos heillä ei ole itse tähän mahdollisuutta. Hakemuslomakkeen voi täyttää vain täysi-ikäisen PartioID-tunnuksilla. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus! Vapautus on voimassa kyseisen jäsenvuoden.

Siirry tekemään jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksuvapautus kaikille pakolaisille

Suomen Partiolaisten hallitus on päättänyt myöntää automaattisesti jäsenmaksuvapautuksen kaikille pakolaisille. Anomuksen voi Kuksassa tehdä kuka tahansa lippukunnan johtokolmikosta. Hallituksen päätös koskee vuoden 2022 ja 2023 jäsenmaksuja.

1.9.2022 vj

Jäsenvapautushakemuksen kanssa auttaa tarvittaessa oman lippukuntasi johtokolmikko, piiritoimistot sekä palvelu@partio.fi.

Vapautuksen hakeminen

 • Mene osoitteeseen: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=63
 • Kirjaudu omilla tunnuksilla (ei siis huollettavan) järjestelmään
  • jos et ole luonut tunnuksia löydät ohjeet siihen joko Jäsenen tai Huoltajan ohjeesta
 • Nyt sinulle avautuu Jäsenmaksuvapautus lomake
 • Valitse ensin Hakija-kohdasta henkilö, jolle jäsenmaksuvapautusta haetaan
 • Haettava jäsenmaksuvapautuksen vuosi (huomaa, että syksyllä haetaan jo vapautusta seuraavan vuoden jäsenmaksuun)
 • Lomakkeella kysytään mm.
  • jäsennumeroa (henkilön, jolle vapautusta haetaan)
  • kotitaloutesi kokoa
  • kotitalouden käytettävissä olevia tuloja
  • mitkä näistä asioista tekevät tilanteestanne haastavan (työttömyys, yksinhuoltajuus, työkyvyttömyys, eläkkeellä olo)
  • saako perhe toimeentulotukea
  • Onko hakija opiskelija ja/tai toimiiko hän keskeisissä lpk-pesteissä
 • LÄHETÄ hakemus

Käsittely

Jäsenvapautushakemuksia käsitellään viikoittain jäsenlaskutuskaudella (1.9.–31.6.). Saat päätöksestä vastauksen sähköpostiisi. Päätöksestä ei voi valittaa, mutta voit halutessasi tehdä uuden hakemuksen, jossa perustelette tilannettanne paremmin.

Avoimia jäsenlaskuja ei kannata maksaa käsittelyn aikana.

Ohje pdf:nä

Partiosta eroaminen

Mikäli partiotoiminta ei ole tällä hetkellä ajankohtaista sinulle tai huollettavallesi tulee partiosta hakea eroa. Eroamiseen on kaksi tapaa.

1. Itse (jäsen-huoltaja) täyttämällä erohakemus partiorekisteri Kuksassa (suositellaan)

2. Ilmoittamalla erosta lippukuntaan

Jäsenen profiilissa on eroa -linkki. Linkki näkyy jäsenelle ja huoltajalle, sekä toimihenkilöille. Linkki löytyy profiilista jäsenyydet välilehdeltä. Klikkaamalla linkkiä avautuu erohakemus, jossa pyydetään jäsenyyden päättymispäivämäärää sekä eron syytä.

Lippukunta saa tiedon hakemuksesta. Hakemukset olisi hyvä käsitellä viipymättä.Linkkiä käytetään myös niissä tapauksissa, kun jäsen tai huoltaja on pyytänyt toimihenkilöä päättämään jäsenyyden. Näin lippukunnalla on mahdollisuus päättää jäsenyydet.

Muita hyödyllisiä ohjeita

Ohjeita erilaisiin tapauksiin on koottu www.partio.fi/kuksaohje

Ongelmia jäsenlaskussa

Jos saat virheellisen laskun tai sinun ei pitäisi saada laskua ollenkaan, ole yhteydessä ensisijaisesti omaan lippukuntaasi. Jäsenyysasiat hoidetaan siis lippukunnassa, sillä olette lippukunnan jäseniä. Jos kuitenkaan ette saa yhteyttä lippukuntaan, voitte olla yhteydessä osoitteeseen palvelu@partio.fi. Laita viestiin mukaan koko nimesi sekä jäsennumerosi, ja kerro mikä jäsenlaskussasi on väärin.