Hakuohjeet

Seuraava YSP-kurssi järjestetään 14.-16.1.2022! Haku kurssille toteutetaan 6.9.-3.10.2021.

Tuu mukaan!

YSP-kurssi on tarkoitettu 1522-vuotiaille jäsenmaksunsa maksaneille partiolaisille, jotka ovat kiinnostuneita viestinnästä ja markkinoinnista. YSP-kurssi antaa nuorille valmiudet erilaisiin viestintä- ja markkinointipesteihin heidän kiinnostuksiensa mukaisesti sekä taitoja kertoa partiosta ei-vielä-partiolaisille ja medialle. Osa kurssin koulutuksista järjestetään linjoissa (kirjoittaminen, sosiaalinen media, kuvaaminen, esiintyminen), jotka antavat syvempää ymmärrystä johonkin tiettyyn viestinnän ja markkinoinnin osuuteen.   

Kurssi on suunnattu erityisesti viestinnän ja markkinoinnin parissa aloitteleville, mutta antaa uusia näkökulmia ja varmuutta myös jonkin aikaa viestinnän ja markkinoinnin pesteissä pyörineille. Kartoitamme hakuvaiheessa myös hakijoiden lähtötasoa, jotta voimme paremmin kohdentaa kurssin sisältöjä kurssilaisten tarpeiden mukaisesti.  

YSP-kurssille valitaan vuosittain noin 25 osallistujaa ympäri Suomea, jotka sitoutuvat kurssin jälkeen toimimaan kaksi vuotta Suomen Partiolaisten YSP-pestissä. Lue pestistä lisää alempaa. Suuresta kiinnostuksesta johtuen kurssille osallistuminen velvoittaa olemaan paikalla koko kurssiviikonlopun ajan – huomioithan tämän jo hakuvaiheessa! 

Kurssi maksaa kurssilaiselle 30 euroa, joka laskutetaan kurssilaisilta Suomen Partiolaisten osallistumis- ja perumiskäytäntöjen mukaisesti. Matkakulut kurssille valituille kurssilaisille maksetaan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan.  

Koronatilanne huomioidaan myös YSP-kurssilla 2022 ja osallistujien turvallisuus priorisoidaan kurssin järjestelyissä. Tarkemmista koronaohjeista ja -toimenpiteistä ilmoitetaan kurssille valituille. 

YSP-pesti on Suomen Partiolaisten viestinnän ja markkinoinnin pesti, joka kestää kurssin käymisen jälkeen kaksi vuotta. YSPit toimivat SP:n YSP-ryhmän alaisena, mutta erityisesti muiden SP:n viestinnän ja markkinoinnin ryhmien sekä piirien tukena.  

YSP-pesti vaatii kuitenkin ennen kaikkea oma-aloitteisuutta ja rohkeutta lähteä mukaan erilaisiin projekteihin, tempauksiin ja tehtäviin.  

Ensimmäisenä vuonna YSP-pesti keskittyy erityisesti viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen kurssin linjojen (kirjoittaminen, kuvaaminen, sosiaalinen media, esiintyminen) mukaisissa tehtävissä. YSPin tehtävät voivat olla esimerkiksi Partio- tai piirilehteen kirjoittamista, somekampanjan järjestämistä ja haastattelupyyntöihin vastaamista. Pestin ensimmäiseen vuoteen kuuluu myös vuosittain syyskuussa järjestettävään SP:n viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivään osallistuminen.   

Toisena vuonna pesti keskittyy enemmän viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen niin SP:n kuin oman piirin tasolla. Pestiin kuuluu toisena vuonna myös toteutettavia konkreettisia tehtäviä ensimmäisen vuoden tapaan.  

YSP-kurssin käyneille järjestetään vuodessa 2-3 vapaaehtoista verkostoitumistapahtumaa Teamsissa. YSP-iltamat sisältävät myös koulutuksellisen osuuden, joka syventää YSP-kurssilla opittua. Näiden lisäksi ensimmäisen vuoden yspeille järjestetään kurssin jälkeen yksi pakollinen verkkokoulutus, josta kerrotaan lisää kurssilla. 

Ensimmäisen ja toisen vuoden YSPeille järjestetään myös oma päivä vuosittain syyskuussa järjestettävän SP:n viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivän yhteydessä.  YSP-päivään ovat tervetulleet verkostoitumaan myös jo YSP-pestinsä päättäneet. 

YSP-ryhmä arvioi hakemukset ja tekee päätökset kurssilaisista. Hakemuksesta on mahdollista pyytää palautetta sen jälkeen, kun tiedot kurssivalinnoista on ilmoitettu. 

Hakemuksia arvioidessa huomioidaan seuraavia seikkoja: 

 • Hakijan tulee olla 15–22-vuotias, jäsenmaksun maksanut partiolainen, joka on täyttänyt kaikki hakemuksessa vaaditut kohdat. Hakijan tulee täyttää 15 vuotta kurssin alkuun mennessä eikä hän saa täyttää 23 vuotta ennen kurssia tai kurssin aikana.
 • Tärkein valintakriteeri on motivaatio: hakemus erottuu ja siitä saa selkeän kuvan hakijasta.
 • Hakemuksia arvostellessa pohditaan, mitä kurssi antaa hakijalle ja miten se tukee hakijaa eteenpäin tämän partiopolulla.
 • Koska YSP-kurssi on SP:n kurssi, YSP-ryhmä pyrkii tukemaan viestintäosaamisen ja –innostumisen jalkautumista mahdollisimman laajasti ympäri Suomea. Hakemuksia arvioitaessa tarkastellaan myös sitä, mistä piireistä hakijat tulevat ja yspejä pyritään valitsemaan niin, että jokainen piiri olisi kurssilla edustettuna, mikäli jokaisesta piiristä on tullut hakemuksia.
 • Sellaisissa tilanteissa, joissa useampi hakemus ja hakija on todettu motivaation perusteella yhtä vakuuttaviksi, YSP-ryhmä tarkastelee hakijoiden ikää, oletettua sukupuolta ja sitä, onko hakija kertonut hakeneensa aiemmin. 
 • Hakijoita ei karsita linjavalinnan perusteella. 

HAKUOHJEET

Lue hakuohjeet alta ja hae kurssille tällä lomakkeella.

1) Hakuaika alkaa 6.9.2021 ja päättyy 3.10.2021 klo 23.59. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.  

2) Hakemus toteutetaan kyselylomakkeen kautta, mutta se saa olla tekijänsä näköinen – joko kirjallinen tai video. Muotoilethan myös muun vaihtoehtoisten hakemuksesi niin, ettei sen läpikäyntiin mene yli kymmentä minuuttia. Mikäli hakemuksen haluaa tehdä videona tai muulla vaihtoehtoisella tavalla, täytätä kyselylomakkeeseen kuitenkin perustiedot (nimi, syntymäaika, lippukunta, piiri, puhelinnumero, sähköpostiosoite), linjavalinta sekä se, oletko hakenut kurssille aiemmin. Muut hakemuksen kysymykset voit jättää kysymyslomakkeella tyhjiksi ja vastata suoraan vaihtoehtoisella hakemuksella. 

Video saa olla maksimissaan 1,5 minuutin mittainen ja se on ladattava piilotettuna (ei salattuna) videona Youtubeen.  

Vaihtoehtoinen hakemus tulee jakaa linkillä kyselylomakkeeseen sille varattuun kohtaan.  Tarkistathan linkin toimivuuden etukäteen, sillä emme huomioi videoita tai muita vaihtoehtoisia hakemuksia, jotka eivät avaudu tai noudata hakuohjeita.  

3) Hakemuksessa kysytään hakijan perustiedot (nimi, syntymäaika, lippukunta, piiri, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä seuraavat hakukysymykset:  

 • Miksi juuri sinä olisit loistava YSPi ja miksi haet kurssille? 
 • Mainitse yksi hyvä asia Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointikanavissa (mm. Partio-lehti, somekanavat, partio.fi).  
 • Mainitse yksi kehitettävä asia Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointikanavissa (mm. Partio-lehti, somekanavat, partio.fi). 
 • Oletko toiminut aiemmin viestinnän ja markkinoinnin parissa ja jos olet, mitä olet tehnyt? 
 • Kuvaile omaa tämänhetkistä viestinnän ja markkinoinnin osaamistasi. 

4) Osa kurssin ohjelmasta toteutetaan aihekohtaisissa linjoissa, joissa syvennytään tarkemmin omaan aihepiiriin yleisen media- ja viestintäkoulutuksen lisäksi. Linjoja ovat kirjoittaminen, sosiaalinen media, kuvaaminen ja esiintyminen. 

Kirjoittamislinjalla perehdytään vaikuttavan tekstin tekemiseen, tekstinhuoltoon ja partiojournalismiin. Somelinjalla pohditaan harjoitellaan houkuttelevien julkaisujen tekemistä ja sukelletaan partion somebrändiin. Kuvauslinjalla tutustutaan valokuvaamisen saloihin ja kiinnostaviin partiokuviin. Esiintymislinjalla treenataan puhumista ja vaikuttavien puheiden pitämistä sekä pohditaan esiintymisjännitystä.  

Hakulomakkeessa linjat tulee laittaa mieluisuusjärjestykseen (1= mieluisin vaihtoehto, 4= vähiten mieluisa vaihtoehto) sen mukaan, mihin toivoo pääsevänsä, mikäli tulee valituksi kurssille.  

5) Voit halutessasi kertoa lomakkeella henkilökohtaisen somekanavasi. Huomaa, että emme tietenkään pysty näkemään yksityisiä tilejä.  

Lisäksi lomakkeella kysytään sitä, oletko hakenut aiemmin kurssille. Älä kuitenkaan huolestu! Se, kuinka monta kertaa olet hakenut kurssille ei ole hakemustasi huonontava asia.  

Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnoista marraskuun alussa. Lisätietoja hakemisesta saat sähköpostitse YSP-ryhmän puheenjohtajalta Anni Rossilta (anni.e.rossi@partio.fi).  

Du kan göra din ansökning till kursen också på svenska! Observera dock att anvisningarna och frågorna i ansökningen är på finska. Kursen kommer även att ges på finska, men på plats finns en svenskspråkig utbildare, som kan i behov hjälpa till under kursens gång.
Frågor om kursen på svenska hänvisas till Bea-Lina Holmberg, kursansavarig, (bea-lina.holmberg@partio.fi).

Kurssin järjestämisestä vastaava YSP-ryhmä säilyttää hakemuksia hakuprosessin loppuun asti. Hakemuksia käsittelee vain Suomen Partiolaisten YSP-ryhmän jäsenet. Hakuprosessin loputtua kaikki hakemukset yhteystietoineen poistetaan. Lue lisää partion henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta: www.partio.fi/tietosuoja.