Hakuohjeet

SEURAAVA KURSSI JÄRJESTETÄÄN 22.-24.1.2021. HAKU VUODEN 2021 KURSSILLE ON PÄÄTTYNYT. SEURAAVA HAKU AUKEAA SYKSYLLÄ 2021.

Tuu mukaan!

Seuraava YSP-kurssi järjestetään 22.-24.1.2021! Haku toteutetaan 14.9.–4.10.2020. 

YSP-kurssi on tarkoitettu 15-22-vuotiaille jäsenmaksunsa maksaneille partiolaisille, jotka ovat kiinnostuneita viestinnästä ja markkinoinnista. YSP-kurssi antaa nuorille valmiudet erilaisiin viestintä- ja markkinointipesteihin heidän kiinnostuksiensa mukaisesti sekä taitoja kertoa partiosta ei-vielä-partiolaisille ja medialle. Osa kurssin koulutuksista järjestetään linjoissa (kirjoittaminen, sosiaalinen media, kuvaaminen, esiintyminen), jotka antavat syvempää ymmärrystä johonkin tiettyyn viestinnän ja markkinoinnin osuuteen. Lisäksi kurssilla tehdään erillisissä ryhmissä konkreettista viestinnän ja markkinoinnin projektia, jonka toteuttaminen jatkuu kurssin jälkeen. 

Kurssi on suunnattu erityisesti viestinnän ja markkinoinnin parissa aloitteleville, mutta antaa uusia näkökulmia ja varmuutta myös jonkin aikaa viestinnän ja markkinoinnin pesteissä pyörineille. Kartoitamme hakuvaiheeessa myös hakijoiden lähtötasoa, jotta voimme paremmin kohdentaa kurssin sisältöjä kurssilaisten tarpeiden mukaisesti. 

YSP-kurssille valitaan vuosittain noin 25 henkeä ympäri Suomea, jotka sitoutuvat kurssin jälkeen toimimaan kaksi vuotta Suomen Partiolaisten YSP-pestissä. Lue pestistä lisää alempaa. Suuresta kiinnostuksesta johtuen kurssille osallistuminen velvoittaa olemaan paikalla koko kurssiviikonlopun ajan – huomioithan tämän jo hakuvaiheessa! Kurssi maksaa kurssilaiselle 30 euroa, joka laskutetaan kurssilaisilta kurssin jälkeen Suomen Partiolaisten osallistumis- ja perumiskäytäntöjen mukaisesti. Matkakulut kurssille valituille kurssilaisille maksetaan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. 

Koronatilanne huomioidaan myös YSP-kurssilla 2021 ja osallistujien turvallisuus priorisoidaan kurssin järjestelyissä: kurssipaikalla huolehditaan mm. riittävästä hygieniasta ja osallistuminen on mahdollista peruuttaa maksutta sairastumisen tai altistumisen johdosta. Tarkemmista koronaohjeista ja -toimenpiteistä ilmoitetaan kurssille valituille.

YSP-pesti on Suomen Partiolaisten viestinnän ja markkinoinnin pesti, joka kestää kurssin käymisen jälkeen kaksi vuotta. YSPit toimivat SP:n YSP-ryhmän alaisena, mutta erityisesti muiden SP:n viestinnän ja markkinoinnin ryhmien sekä piirien tukena. 

Ensimmäisenä vuonna YSP-pesti keskittyy erityisesti viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen kurssin linjojen (kirjoittaminen, kuvaaminen, sosiaalinen media, esiintyminen) mukaisissa tehtävissä. YSPin tehtävät voivat olla esimerkiksi Partio-lehteen kirjoittamista, somekampanjan järjestämistä ja haastattelupyyntöihin vastaamista. Lisäksi YSPit jatkavat ensimmäisen vuoden aikana kurssilla annetun projektin kanssa. Ensimmäisen vuoden pestiin kuuluu myös vuosittain syyskuussa järjestettävään SP:n viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivään osallistuminen.  

Toisena vuonna pesti keskittyy enemmän viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen niin SP:n kuin oman piirin tasolla. Pestiin kuuluu toisena vuonna myös toteutettavia konkreettisia tehtäviä ensimmäisen vuoden tapaan. Lisäksi toisen vuoden YSPit esimerkiksi tukevat ensimmäisen vuoden YSPien kurssilla annettavia projekteja. Toisen vuoden YSPeille järjestetään vuosittain helmi-maaliskuussa tapaaminen, jossa käydään erityisesti toisen pestivuoden steppejä läpi. 

Ensimmäisen ja toisen vuoden YSPeille järjestetään myös oma päivä vuosittain syyskuussa järjestettävän SP:n viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivän yhteydessä.  

HAKUOHJEET

Lue hakuohjeet alta ja hae kurssille tällä lomakkeella.

1) Hakuaika alkaa 14.9.2020 ja päättyy 4.10.2020 klo 23.59. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. 

2) Hakemus toteutetaan kyselylomakkeen kautta, mutta se saa olla tekijänsä näköinen – joko kirjallinen tai video. Mikäli hakemuksen haluaa tehdä videona, videolla on vastattava hakuohjeiden kohdan 3 hakukysymyksiin 1 ja 2 (perustiedot, lähtötaso ja linjavalinta) täytettävä lomakkeelle.

Video saa olla maksimissaan 1,5 minuutin mittainen ja se on ladattava piilotettuna (ei salattuna) videona Youtubeen. Videon linkki lisätään hakulomakkeeseen siihen varattuun kohtaan. Tarkistathan linkin toimivuuden etukäteen, sillä emme huomioi videoita, jotka eivät avaudu tai noudata hakuohjeita. 

3) Hakemuksessa kysytään hakijan perustiedot (nimi, syntymäaika, lippukunta, piiri, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä seuraavat hakukysymykset: 

  • Miksi juuri sinä olisit loistava YSPi?
  • Mainitse yksi hyvä ja yksi kehitettävä asia Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointikanavissa (mm. Partio-lehti, somekanavat, partio.fi). 
  • Oletko toiminut aiemmin viestinnän ja markkinoinnin parissa ja jos olet, mitä olet tehnyt? Miten arvioisit omaa lähtötasoasi (1 = aloittelija, 5 = pro)? 

4) Osa kurssin ohjelmasta toteutetaan aihekohtaisissa linjoissa, joissa syvennytään tarkemmin omaan aihepiiriin yleisen media- ja viestintäkoulutuksen lisäksi. Linjoja ovat kirjoittaminen, sosiaalinen media, kuvaaminen ja esiintyminen. Hakulomakkeessa linjat tulee laittaa mieluisuusjärjestykseen (1= mieluisin vaihtoehto, 4= vähiten mieluisa vaihtoehto) sen mukaan, mihin toivoo pääsevänsä, mikäli tulee valituksi kurssille. 

Kaikille hakijoille ilmoitetaan kurssivalinnoista marraskuun alkuun mennessä. Lisätietoja hakemisesta saat sähköpostitse YSP-ryhmän puheenjohtajalta Anni Rossilta (anni.e.rossi@partio.fi).  

Nytt i år är att du kan göra din ansökning till kursen på svenska! Observera dock att anvisningarna och frågorna i ansökningen är på finska. Kursen kommer även att ges på finska, men på plats finns en svenskspråkig utbildare, som kan i behov hjälpa till under kursens gång.
Frågor om kursen på svenska hänvisas till Bea-Lina Holmberg, kursansavarig, (bea-lina.holmberg@partio.fi).

Kurssin järjestämisestä vastaava YSP-ryhmä säilyttää hakemuksia hakuprosessin loppuun asti. Hakemuksia käsittelee vain Suomen Partiolaisten YSP-ryhmän jäsenet. Hakuprosessin loputtua kaikki hakemukset yhteystietoineen poistetaan. Lue lisää partion henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta: www.partio.fi/tietosuoja.