Vapaaehtoisena partiossa

Partion vapaaehtoiset mahdollistavat partiotoiminnan omalla panoksellaan. Vapaaehtoisella partiossa tarkoitetaan kaikkia vapaaehtoispestissä olevia vaeltajia ja aikuisia, myös partioon täysi-ikäisenä liittyviä. Vapaaehtoistehtäviä on monenlaisia. Vapaaehtoisena voi esimerkiksi auttaa viikonlopputapahtuman muonituksessa, johtaa partioryhmän viikkotoimintaa tai olla järjestämässä piirin tapahtumaa.

Vapaaehtoistoiminnan linjaukset

Partion vapaaehtoistoiminnan linjaukset kuvaavat, miten partiossa toimitaan vapaaehtoisena. Linjaukseen kuuluu, että vapaaehtoispestistä sovitaan ja tehtävään saa tukea pestaajalta. Vapaaehtoiset eivät pääsääntöisesti saa palkkiota mutta on tärkeä huolehtia siitä, että vapaaehtoista kiitetään.

Vapaaehtoistoiminnan linjaukset

Vapaaehtoisen roolit

Vapaaehtoisen roolit –työkalu on tarkoitettu niin lippukuntien, partiopiirien kuin SP-FS:n käyttöön. Työkalu on käyttökelpoinen niin uusia aikuisia rekrytoitaessa, markkinointi- tai rekrytointiviestintää suunniteltaessa kuin partion tarjoamaa vapaaehtoistoimintaa esiteltäessä. Työkalu on moniulotteinen ja sitä voi käyttää myös monella muullakin eri tavalla kuin vain edeltävän lauseen esimerkeissä. Samassa paketissa on olemassa kieliversiot niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin.

Partion vapaaehtoisten roolit

Viihtyvyyspeli

Viihtyvyyspeli on työkalu, jolla lippukunnan johtajisto voi pohtia, minkälaiset asiat vaikuttavat viihtymiseen lippukunnan vapaaehtoisena. Mikä esimerkiksi saa johtajat motivoitumaan tai millä varmistetaan, että pestissä toimivalla on tarvittava osaaminen?

Peli löytyy materiaalipankista.

Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä

Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn avulla selvitetään, minkälaista partiossa on toimia vapaaehtoisena. Kysely lähetään vuosittain kaikille 18 vuotta täyttäneille partiolaisille. Tulosten avulla nähdään, missä asioissa lippukunnissa on onnistuttu ja missä on parantamisen varaa. Verkkosivuilla on koottuna myös paljon vinkkejä siitä, miten viihtyvyyttä voi parantaa. Lue lisää!