Kestävä kehitys partiossa

Partiolainen haluaa pelastaa maailman ja luonnollinen paikka aloittaa on ympäristömme. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti eläminen ja niiden puolesta puhuminen ja vaikuttaminen ovat kiinteä osa partiolaisen arvopohjaa. Partio on nostanut kestävän kehityksen oman toimintansa keskiöön ja pyrkii jatkossa toimimaan suunnannäyttäjänä suomalaiselle yhteiskunnalle. Meidän vastuumme on suuri, kun kasvatamme osaltamme tulevaisuuden päättäjiä ja aktiivisia kansalaisia.

Partion kasvatustoiminta ja koko partio-ohjelma tukevat jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimimista. Lisäksi tekemämme lasten harrastustoiminnan mahdollistava vapaaehtoistyö edistää kestävän kehityksen tavoitteita mm. lisäämällä lasten terveyttä ja hyvinvointia, tukemalla sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä vähentämällä eriarvoisuutta. Partiolaiset myös tekevät tutkitusti muita nuoria todennäköisemmin ympäristötekoja joka päivä.

Luontosuhde on aina ollut tärkeä osa partioaatetta, mutta asioiden muuttaminen ei ole aina suoraviivaista. Se mitä kestävä kehitys yksittäiselle jäsenelle merkitsee, vaihtelee paljon. Partiossa yhtenä haasteena on yhteisen tahtotilan löytäminen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi samalla turvaten partion toimintaedellytykset ja lasten ja nuorten oikeus harrastuksiin. Paikallisyhdistykset ovat suuressa roolissa asioiden edistämisessä, piirien ja keskusjärjestön tukiessa toimintaa. Mitä sinä voisit tehdä jo tänään lippukunnassasi tai ryhmässäsi kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi?

Partio rakentaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa

Ympäristötekojen lisäksi kestävä kehitys partiossa on esimerkiksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, rauhan ja hyvinvoinnin rakentamista. Partiossa tehty lasten harrastustoiminnan mahdollistava vapaaehtoistyö edistää kestävän kehityksen tavoitteita mm. lisäämällä lasten terveyttä ja hyvinvointia, tukemalla sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä vähentämällä eriarvoisuutta. Teemme töitä sen eteen, että partiotoiminnassa toteutuu yhdenvertaisuuden ja avoimuuden periaatteet.

Taloudellinen kestävyys on meille väline rakentaa yhteistä hyvää. Varainhankinnan ja kumppanuuksien avulla pyrimme turvaamaan partiotoiminnan resurssit ja takaamaan, että partio pysyy edullisena harrastuksena kaikille taustasta riippumatta. Partion yhteistyökumppanuuksia ohjaavat eettiset periaatteet. Löydät lisää tietoa Varainhankinta ja yritysyhteistyö -sivuiltamme. 

Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman toimeenpanoa edistävät keskusjärjestön ja piirien vastuullisuusryhmät sekä tapahtumien ja lippukuntien vastuullisuusvastaavat. Ilmastotyöhön tarvitaan koko partion organisaatiolta, ja vastuullisuusryhmät toimivat vahvasti yhteistyössä muiden toiminnanalojen sekä hallituksien kanssa.

Suomen Partiolaisten Vastuullisuus ryhmä on esimerkiksi työstänyt tavoitteita, mittareita ja keinoja tehdä partiosta hiilineutraali pienentämällä partion hiilijalanjälkeä ja toisaalta kasvattamalla järjestön hiilikädenjälkeä. Lisäksi ryhmä on työstänyt ohjeistuksia isojen tapahtumien vastuulliseen järjestämiseen, järjestää vuosittaisen vastuullisuuskoulutuksen johtajaikäisille partiolaisille, kehittää partion hiilijalanjäljen laskentaa ja yhdessä partio-ohjelmasta vastaavan valiokunnan kanssa tarkastelee partio-ohjelmaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta.

Haluatko päästä mukaan kehittämään partion vastuullisuustyötä?

Vastuullisyysryhmien ja vastuullisuusvastaavien avoimet pestit löytyvät pestihausta. Jos sopivaa pestiä ei löydy voit olla myös suoraan yhteydessä itseäsi kiinnostavaan ryhmään.

Tutustu Partion pestihakuun

Lisätietoa Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmän toiminnasta antaa vastuullisuusryhmän puheenjohtajat: Riikka Rangman ja Vilma Virtanen (etunimi.sukunimi@partio.fi)

Kestävän kehityksen eri ulottuvuudet tulisi huomioida osana jokaisen tapahtuman suunnittelua. Tähän avuksi olemme työstäneet ohjeistuksia ja tapahtumalaskuri Tallan, jolla voi arvioida partiotapahtuman hiilijalanjäljen.

Tutustu partiontapahtumien hiilijanjälkilaskelmiin ja hiilijalanjälkilaskuriin

Partiotapahtumista syntyy merkittävä osa partion hiilijalanjäljestä. Partion hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi toivomme, että yhä useammat tapahtumat ottaisivat tavoitteekseen vähentää päästöjen määrää.

Ohje kestävien partiotapahtumien toteuttamiseen tarjoaa näkökulmia ja vinkkejä huomioitavaksi erityisesti isompien tapahtumien ja projektien järjestämisessä. 

Vinkkejä lippukunnille

Mitä sinä voisit tehdä jo tänään lippukunnassasi tai ryhmässäsi kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi?

Katso ohjeet ja vinkit, joiden avulla lippukunta voi rakentaa kestävämpää partiota Kestävä partiotoiminta lippukunnassa -osiosta.