Kestävä kehitys partiossa

Partiolainen haluaa pelastaa maailman ja luonnollinen paikka aloittaa on ympäristömme. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti eläminen ja niiden puolesta puhuminen ja vaikuttaminen ovat kiinteä osa partiolaisen arvopohjaa. Partio on nostanut kestävän kehityksen oman toimintansa keskiöön ja pyrkii jatkossa toimimaan suunnannäyttäjänä suomalaiselle yhteiskunnalle. Meidän vastuumme on suuri, kun kasvatamme osaltamme tulevaisuuden päättäjiä ja aktiivisia kansalaisia.

Partion kasvatustoiminta ja koko partio-ohjelma tukevat jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimimista. Lisäksi tekemämme lasten harrastustoiminnan mahdollistava vapaaehtoistyö edistää kestävän kehityksen tavoitteita mm. lisäämällä lasten terveyttä ja hyvinvointia, tukemalla sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä vähentämällä eriarvoisuutta. Partiolaiset myös tekevät tutkitusti muita nuoria todennäköisemmin ympäristötekoja joka päivä.

Luontosuhde on aina ollut tärkeä osa partioaatetta, mutta asioiden muuttaminen ei ole aina suoraviivaista. Se mitä kestävä kehitys yksittäiselle jäsenelle merkitsee, vaihtelee paljon. Partiossa yhtenä haasteena on yhteisen tahtotilan löytäminen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi samalla turvaten partion toimintaedellytykset ja lasten ja nuorten oikeus harrastuksiin. Paikallisyhdistykset ovat suuressa roolissa asioiden edistämisessä, piirien ja keskusjärjestön tukiessa toimintaa. Mitä sinä voisit tehdä jo tänään lippukunnassasi tai ryhmässäsi kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi?

Partio rakentaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa

Ympäristötekojen lisäksi kestävä kehitys partiossa on esimerkiksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, rauhan ja hyvinvoinnin rakentamista. Partiossa tehty lasten harrastustoiminnan mahdollistava vapaaehtoistyö edistää kestävän kehityksen tavoitteita mm. lisäämällä lasten terveyttä ja hyvinvointia, tukemalla sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä vähentämällä eriarvoisuutta. Teemme töitä sen eteen, että partiotoiminnassa toteutuu yhdenvertaisuuden ja avoimuuden periaatteet.

Taloudellinen kestävyys on meille väline rakentaa yhteistä hyvää. Varainhankinnan ja kumppanuuksien avulla pyrimme turvaamaan partiotoiminnan resurssit ja takaamaan, että partio pysyy edullisena harrastuksena kaikille taustasta riippumatta. Partion yhteistyökumppanuuksia ohjaavat eettiset periaatteet. Löydät lisää tietoa Varainhankinta ja yritysyhteistyö -sivuiltamme. 

Partiolaiset torjuvat ilmastonmuutosta

Ympäristönäkökulma ja ilmastonmuutoksen torjuminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi partion strategiaan. Partio on asettanut tavoitteen tehdä partiotoiminnasta hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Strategiapainotuksen myötä partio kehittää entistä kattavampaa raportointia vastuullisuustyön ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä osana vuosikertomustaan. Partion ensimmäinen Vastuullisuusraportti julkaistiin maaliskuussa 2022.

Tutustu partion vastuullisuusraporttiin vuodelta 2021.

Lue alta lisää, kuinka partion ilmastotyötä edistetään käytännössä.

Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti 14.11.2020, että partion tulisi olla vahvemmin ilmastopositiivinen liike ja tavoitella hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliuteen päästään pienentämällä partion omaan hiilijalanjälkeä sekä kasvattamalla partion hiilikädenjälkeä.

Partioneuvosto on hyväksynyt partiolle Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä hiilineutraaliuteen pääsemiseksi. Tutustu Hiilineutraali partio 2030 - suunnitelmaan ja toimenpiteisiin.

Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman toimeenpanoa edistää ja partion ilmastotoimia kehittää Vastuullisuusryhmä, joka toimii yhteiskuntasuhteiden toiminnanalalla. Ilmastotyöhön tarvitaan koko partion organisaatiolta, ja Vastuullisuusryhmä toimiikin vahvasti yhteistyössä muiden toiminnanalojen sekä hallituksen kanssa.

Ryhmä on esimerkiksi työstänyt tavoitteita, mittareita ja keinoja tehdä partiosta hiilineutraali pienentämällä partion hiilijalanjälkeä ja toisaalta kasvattamalla järjestön hiilikädenjälkeä. Lisäksi ryhmä on työstänyt ohjeistuksia isojen tapahtumien vastuulliseen järjestämiseen, järjestää vuosittaisen vastuullisuuskoulutuksen johtajaikäisille partiolaisille, kehittää partion hiilijalanjäljen laskentaa ja yhdessä partio-ohjelmasta vastaavan valiokunnan kanssa tarkastelee partio-ohjelmaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta.

Vastuullisuusryhmää edelsi hallituskaudella 2019-2020 Suomen partiolaisten hallituksen alla toiminut Kestävä kehitys partiossa -työryhmä, joka laati Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelman sekä kartoitti ja käynnisti kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Vastuullisuusryhmän mahdolliset avoimet pestit löydät partion pestihausta.

Lisätietoa ryhmän toiminnasta antaa Mirva Matikka, mirva.matikka@partio.fi

Partioaseman energiatehokkuuteen investoiminen

Helsingin Töölössä sijaitsevalla Partioasemalla investoitiin syksyllä 2020 energiatehokkuuteen. Syksyn aikana toteutuneessa remontissa partiolaisten talon lämmitysmuoto vaihtui kaukolämmöstä maalämpöön. ”Partioaseman energiaremontti on yksi niistä konkreettisista teoista, joita partiojärjestö tekee ilmastopäästöjen vähentämiseksi”, kertoo Suomen Partiolaisten talousjohtaja Panu Räsänen. Partiolaisten tavoitteena on saada näin Partioasemasta hiilineutraali ja samalla energiakustannukset pienenevät lähes puoleen. Remontin yhteydessä partioasemalla kiinnitettiin huomiota myös mahdollisuuksiin ladata sähköautoa Partioasemalla, helpottaen erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien liikkumista vähäpäästöisemmin. Lue lisää Partioaseman energiatehokkuuteen investoimisesta.

Matkojen vähentäminen ja lentojen kompensointi 

Suomen Partiolaisten työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ulkomaanmatkat liittyvät useimmiten kansainvälisiin kokouksiin. Jokaisen kokouskutsun kohdalla pohditaan, kuinka tärkeää kyseiseen tilaisuuteen on osallistua, sekä pyritään löytämään järkevimmät matkustustavat. Kotimaassa pyritään aina matkustamaan maateitse, mutta ulkomaille suunnattaessa käytetään myös lentokoneita.

Matkoja tehdään hyvin harkitusti ja perustellusti, ja jos lento on ainoa järkevä vaihtoehto, lentopäästöt kompensoidaan. Suomen Partiolaiset on kehittänyt kompensaatiojärjestelmän, jonka avulla on helppo seurata järjestön nimissä tehtyjä lentomatkoja. Kompensoinnin kohdetta päätetään Suomen Partiolaisten hallituksessa vuosittain ajankohtaisen tilanteen mukaisesti. Kompensointikohteita voivat olla esimerkiksi WWF:n Gold Standard sertifikaatin saaneita projekteja. Lue lisää matkojen vähentämisestä ja lentojen kompensoimisesta.

Keskusjärjestön tapahtumissa tarjotaan kasvisruokaa

Suomen Partiolaisten hallituslinjasi tammikuussa 2022, että keskusjärjestön tapahtumissa tarjotaan jatkossa oletuksena lakto-ovo-vegetaarista ruokaa eli kasvisruokaa, joka voi sisältää maitotuotteita ja kananmunaa. Tällä pyritään pienentämään tapahtumien ruoan hiilijalanjälkeä keskusjärjestötasolla. Piirit ja lippukunnat päättävät itse omissa tapahtumissaan tarjottavasta ruoasta.

Linjaus koskee vain keskusjärjestön järjestämiä tapahtumia, koulutuksia, kokouksia ja leirejä, joiden suunnittelu käynnistetään voimaantulon jälkeen. Lue lisää kasvisruoasta tapahtumissa.

Kestävän kehityksen eri ulottuvuudet tulisi huomioida osana jokaisen tapahtuman suunnittelua. Tähän avuksi olemme työstämässä tapahtumien tueksi omaa ohjeistusta sekä esimerkkejä siitä kuinka huomioida kestävän kehityksen eri näkökulman osana tapahtumaorganisaatiota. Jotta tulevaisuudessa tiedämme myös mitä meidän tulisi kehittää, olemme aktiivisesti opetelleet mittaamaan tapahtumiemme ympäristövaikutuksia. Kokemusta mittaamisesta on jo esimerkiksi Hämeen Partiopiirin Ilves-leiriltä ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Kliffa-leiriltä, joilla seurattiin aktiivisesti mm. sähkönkulutusta ja veden lämpötilaa. Lisäksi Johtajatulilta tehtiin hiilijalanjälkilaskelmat, jotka antavat hyvän pohjan tulevien partiotapahtumien kehitystyöhön.

Partiossa tähdätään myös luonnollisesti kohti ympäristöystävällistä Finnjamboreeta. Vuoden 2022 valtakunnallisen suurleirin Finnjamboreen tavoitteena on luoda uusia tapoja tehdä isoja yleisötapahtumia kestävästi. Lisäksi leirillä halutaan kasvattaa osallistujat ja tekijät tekemään vastuullisempia valintoja.

Kestävää tapahtumatuotantoa on pilotoitu erityisesti Johtajatulien järjestämisessä. Lue lisää >>

Ohje kestävien partiotapahtumien toteuttamiseen tarjoaa näkökulmia ja vinkkejä huomioitavaksi erityisesti isompien tapahtumien ja projektien järjestämisessä.

Vinkkejä lippukunnille

Mitä sinä voisit tehdä jo tänään lippukunnassasi tai ryhmässäsi kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi?

Katso ohjeet ja vinkit, joiden avulla lippukunta voi rakentaa kestävämpää partiota Kestävä partiotoiminta lippukunnassa -osiosta.