Kestävä kehitys partiossa

Partiolainen haluaa pelastaa maailman. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti eläminen ja niiden puolesta puhuminen ja vaikuttaminen ovat kiinteä osa partiolaisen arvopohjaa. 

Partio on nostanut kestävän kehityksen oman toimintansa keskiöön ja pyrkii jatkossa toimimaan suunnannäyttäjänä suomalaiselle yhteiskunnalle. Meidän vastuumme on suuri, kun kasvatamme osaltamme tulevaisuuden päättäjiä ja aktiivisia kansalaisia. 

Partion kasvatustoiminta ja koko partio-ohjelma tukevat jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimimista. Se mitä kestävä kehitys yksittäiselle jäsenelle merkitsee, vaihtelee paljon. 

Paikallisyhdistykset ovat suuressa roolissa asioiden edistämisessä, piirien ja keskusjärjestön tukiessa toimintaa. Mitä sinä voisit tehdä jo tänään lippukunnassasi tai ryhmässäsi kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi? 

Partio tekee ympäristötekoja sekä rakentaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa 

Partion ilmastotyön lisäksi kestävä kehitys on esimerkiksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, rauhan ja hyvinvoinnin rakentamista. Partiossa tehty lasten harrastustoiminnan mahdollistava vapaaehtoistyö edistää kestävän kehityksen tavoitteita mm. lisäämällä lasten terveyttä ja hyvinvointia, tukemalla sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä vähentämällä eriarvoisuutta. Teemme töitä sen eteen, että partiotoiminnassa toteutuu yhdenvertaisuuden ja avoimuuden periaatteet

Taloudellinen kestävyys on meille väline rakentaa yhteistä hyvää. Varainhankinnan ja kumppanuuksien avulla pyrimme turvaamaan partiotoiminnan resurssit ja takaamaan, että partio pysyy edullisena harrastuksena kaikille taustasta riippumatta. Partion yhteistyökumppanuuksia ohjaavat eettiset periaatteet. Löydät lisää tietoa Varainhankinta ja yritysyhteistyö -sivuiltamme.