Kehittämisen periaatteet

Teemme tarpeeseen
Kehitystyömme lähtee käyttäjien tarpeista ja perustuu tietoon ja havainnointiin. Mietimme aina, miksi teemme: olemme löytäneet ongelman, joka kannattaa ratkaista tai mahdollisuuden, jota kannattaa edistää. Teemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja: muutamme tarvittaessa myös toimintatapojamme. Seuraamme kehittämiemme ratkaisujen käyttöä (esim. analytiikan ja käyttäjäpalautteen avulla) ja jatkamme kehittämistä, kun ratkaisu on jo käytössä.

Teemme yhdessä
Kehitystyömme tapahtuu vapaaehtoisten partiolaisten johdolla. Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia osallistua kehittämiseen (esim. pestit, työpajat, testausryhmät, hackathonit). Projektista riippuen teknisestä toteutuksesta, ylläpidosta ja teknisestä tuesta vastaavat partiolaiset itse, tarvittaessa käytämme apuna asiantuntijayrityksiä. Partion tietohallinto tukee vapaaehtoisten työtä tarjoamalla välineitä, menetelmiä ja apua työskentelyyn.

Kehitämme modulaarisesti
Pyrimme kehittämään ratkaisuja, joissa käyttöliittymät irrotetaan taustajärjestelmistä avoimen rajapinnan avulla. Tämä toimintatapa mahdollistaa monenlaisia asioita: taustajärjestelmä tai käyttöliittymä voidaan vaihtaa toiseen, samalla taustajärjestelmällä voi olla useita käyttöliittymiä tai samaan käyttöliittymään voidaan tuoda tietoa useista eri taustajärjestelmistä. Näin takaamme joustavammat mahdollisuudet kehittämiseen ja vähennämme riippuvuutta yksittäisistä teknologioista.

Avaamme kehitystä, jaamme opit ja tulokset
Haluamme edistää harrastus- ja vapaaehtoistoimintana tapahtuvaa kehittämistä jakamalla avoimesti lähdekoodit ja mahdollisuuksien mukaan myös dataa. Jaamme mielellämme myös menetelmiämme ja ideoitamme ja kehitämme niitä yhdessä muiden kanssa. Partion avoimet rajapinnat, tietovarastot ja koodit löytyvät osoitteesta https://www.partio.fi/avoin-data .

Huolehdimme saavutettavuudesta
Kehittämämme ratkaisut ovat saavutettavuusstandardin mukaisia. Sisällöt ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Opastamme ratkaisujen käyttäjiä vaiheittain tarpeen mukaan.

Huolehdimme turvallisuudesta
Käsittelemme henkilötietoja luotettavasti. Kiinnitämme erityistä huomioita lasten ja nuorten oikeuksiin henkilötietojen käsittelyssä. Viestimme aiheesta selkeästi myös lapsille.  Kasvatamme nuoria turvalliseen verkon käyttöön myös järjestelmä- ja käyttöliittymätasolla. Huolehdimme digitaalisten ratkaisujen tietoturvasta yhteistyössä asiantuntijayritysten kanssa.

Johdamme tiedolla
Kehittämämme ratkaisut tuottavat laadukasta tietoa toiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Noudatamme kehittämistyössämme myös Partion kumppanuustoiminnan eettisiä periaatteita.

Olemme käyttäneet kehittämisen periaatteiden määrittelyssä apuna Helsingin kaupungin digipalveluopasta, joka pohjautuu osittain Gov.uk:n  suunnitteluperiaatteisiin.