Tukijat ja yhteistyökumppanit

Yhteistyösopimukset

Suomen Partiolaisilla on monivuotiset yhteistyösopimukset seuraavien tahojen kanssa:

 • Metsähallitus – puitesopimus yhteistyöstä konsernin viestinnän kanssa ja erillinen sopimus Evon leirialueen käytöstä
 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko – yhteistyösopimus vuodesta 2009
 • Suomen ortodoksinen kirkko – Suomen ortodoksinen kirkko_yhteistyösopimus_7.2.2009
 • Puolustusvoimat – puitesopimus yhteistyöstä partion suurtapahtumissa
 • Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK – osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen
 • WWF – luontokasvatukseen liittyvä yhteistyö
 • Hämeenlinnan kaupunki/ Linnan Kehitys oy – puitesopimus Evon alueen kehittämisestä

Muut tukijat

Suomen Partiolaiset saa tukea veikkausvoittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Toimintaa tukevat lisäksi mm.:

 • Ulkoministeriö
 • Erasmus+
 • Tunkelon säätiö
 • Auramo-säätiö
 • Folke Bernadotten Muistosäätiö
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Waldemar von Frenckells stiftelse
 • Suomen Lions-liitto
 • Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr
 • Lasten Päivän Säätiö
 • Suomi 2024 ry

Näiden lisäksi monissa projekteissamme ja tapahtumissamme rakennamme yhteistyötä erikseen eri organisaatioiden ja yritysten kanssa valtakunnallisella tai piiritasolla. Näistä esimerkkeinä mm:

Lisätietoja yhteistyöstä antaa Suomen Partiolaisten kumppanuuskoordinaattori ja  edunvalvonnan koordinaattori. Tukijaksi ryhtymisestä löydät tietoa Tule kumppaniksi -sivulta.