Tukijat ja yhteistyökumppanit

Yhteistyösopimukset

Suomen Partiolaisilla on monivuotiset yhteistyösopimukset seuraavien tahojen kanssa:

 • Metsähallitus
 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 • Suomen ortodoksinen kirkko
 • Puolustusvoimat – puitesopimus yhteistyöstä partion suurtapahtumissa
 • Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK – osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen
 • WWF – luontokasvatukseen liittyvä yhteistyö
 • Hämeenlinnan kaupunki/ Linnan Kehitys oy – puitesopimus Evon alueen kehittämisestä
 • Turun Sinappia – vuonna 2018 yhteistyökampanja #tasaarvonnuotiolla, stipendirahasto nuorten eriarvoistumisen ehkäisemiseksi

Muut tukijat

Suomen Partiolaiset saa tukea veikkausvoittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Lisäksi toimintaa tukevat:

 • Ulkoministeriö
 • Erasmus+
 • Tunkelon säätiö
 • Auramo-säätiö
 • Folke Bernadotten Muistosäätiö
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Waldemar von Frenckells stiftelse
 • Suomen Lions-liitto
 • Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr
 • Kirkkopalvelut ry (Yhteisvastuukeräys)
 • Lasten Päivän Säätiö
 • Suomi 2024 ry

Näiden lisäksi monissa projekteissamme ja tapahtumissamme saamme tukea tai teemme yhteistyötä erikseen eri organisaatioiden ja yritysten kanssa. Käytössämme on sidosryhmä- ja kumppanuusrekisteri, jonka avulla hallinnoimme kumppanuuksia. Lisätietoja yhteistyöstä antaa Suomen Partiolaisten kumppanuuskoordinaattori ja  edunvalvonnan koordinaattori. Tukijaksi ryhtymisestä löydät tietoa Tule kumppaniksi -sivulta.