Yhteistyökumppanit ja tukijat

Yhteistyösopimukset

Suomen Partiolaisilla on monivuotiset yhteistyösopimukset seuraavien tahojen kanssa:

Metsähallitus

Partion ja Metsähallituksen yhteistyön tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten yleistä metsäosaamista ja tasapainoista metsäsuhdetta. Tasapainoinen metsäsuhde luo pohjan metsän erilaisten käyttötarkoitusten ymmärrykselle ja tätä kautta niiden yhteensovittamiselle. Tavoitteena on lisäksi tuoda esiin partiossa opittuja taitoja ja hyödyntää niitä metsäalalle hakeuduttaessa.

Yhteistyön toinen keskeinen tavoite on Evon nuorisoleirialueen kehittäminen sen monipuolisten tarpeiden ja leiri- ja tapahtumavaatimusten mukaisesti yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa.

Kirkkoyhteistyö

Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Partioliikkeeseen kuuluu oman maailmankatsomuksen etsiminen ja myöteinen suhde hengellisyyteen. Partioliike ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon, vaan toimii positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti.

Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen sekä ortodoksisen kirkon välille solmittujen yhteistyösopimusten mukaan partiotoiminta voi olla kirkon omaa lapsi- ja nuorisotyötä. Kirkon keskeinen tuki partiotoiminnalle on taustayhteistyösopimusten kautta tarjota paikallisille lippukunnille tukea.

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat tukee partiotoimintaa partion suurtapahtumissa. Partion ja puolustusvoimien tavoitteena on myös jakaa pedagogista osaamistaan ja edistää partiossa ja varusmiespalveluksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista virallisessa koulutusjärjestelmissä ja työelämässä.

WWF

Suomen Partiolaisten ja ympäristöjärjestö WWF:n yhteistyö on osa laajempaa kansainvälistä partioliikkeen ja WWF:n yhteistyötä uhanalaisen ja monimuotoisen luonnon puolesta. Suomessa yhteistyö painottuu luontokasvatukseen ja yhteiseen viestintään. Partiolaisten ja WWF:n yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta biodiversiteetin heikkenemisestä ja aktivoida partiolaisia tekemään pieniä tekoja ympäristön puolesta.

Scandinavian Outdoor

Scandinavian Outdoor  vastaa virallisten partiotuotteiden, kuten merkkien ja partioasujen, myynnistä ja jakelusta.  Yhteistyön tarkoituksena on turvata ja taata partiotuotteiden saatavuus kaikkialla Suomessa.

Hämeen ammattikoulu HAMK

Partion ja HAMKin on yhteistyö liittyy osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa sellaisia toimintatapoja, joilla partiossa hankittuja tietoja, taitoja ja osaamista voidaan tuoda näkyväksi sekä tunnistaa ja tunnustaa virallisessa koulutusjärjestelmässä ja työelämässä. Tämän lisäksi tavoitteena on opettajakoulutuksen kehittäminen niin, että opettajilla olisi paremmat valmiudet ja osaaminen tunnistaa kolmannella sektorilla hankittua osaamista.

HAMK myös kehittää Evon valtakunnallista nuorisoleirialuetta yhteistyössä Metsähallituksen ja partiolaisten kanssa.

Hämeenlinnan kaupunki / Linnan Kehitys Oy

Partiolla on yhteistyösopimus Hämeenlinnan kaupungin kehitysyhtiön Linnan Kehitys Oy:n kanssa koskien Evon retkeilyalueella järjestettäviä partiotapahtumia. Sopimuksen tavoitteena on edistää alueen tunnettuutta ja toimivuutta kunnallistekniikan keinoin sekä kehittää paikallisten toimijoiden ja partion välistä yhteistyötä.

Projektiyhteistyö

Monissa projekteissamme ja tapahtumissamme rakennamme yhteistyötä erikseen eri organisaatioiden ja yritysten kanssa valtakunnallisella tai piiritasolla. Näistä esimerkkeinä mm:

Johtajatulet on partion joka toinen vuosi järjestämä metsäinen johtajuusseminaari aikuisille. Yli 3000 osallistujan kaikille avoin metsäseminaari järjestetään vapaaehtoisvoimin Evon retkeilyalueella. Ohjelma rakentuu keynote-puheenvuoroista, sadoista asiantuntijatyöpajoista sekä elämyksillisestä ohjeisohjelmasta.

Seuraavan kerran Johtajatulet järjestetään elo-syyskuun vaihteessa 2021.

Lue lisää: Johtajatulet - johtajuusseminaari metsässä

Partio järjestää ainutlaatuista arvojohtajuuskoulutusta kaikille 20 - 27 -vuotiaille vapaaehtoistyössä johtamisasemassa oleville nuorille aikuisille. Kunnianhimoisena tavoitteena on rakentaa Suomeen koulutuksen kautta vaikuttavaa johtajuuspotentiaalia nuorista aikuisista. Kaksi kertaa vuodessa toteutettavaan koulutukseen valikoituu haun kautta 24 eri alojen nuorta.

Lue lisää: Value Based Leadership -koulutus

Muut tukijat

Suomen Partiolaiset saa tukea veikkausvoittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Toimintaa ovat tukeneet vuonna 2019 mm.:

 • Ulkoministeriö
 • Erasmus+
 • Tunkelon säätiö
 • Auramo-säätiö
 • Folke Bernadotten Muistosäätiö
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Waldemar von Frenckells stiftelse
 • Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr
 • Lasten Päivän Säätiö
 • Suomi 2024 ry
 • Sotavahinkösäätiö

Lisätietoja yhteistyöstä antavat Suomen Partiolaisissa

Yhteistyökumppaniksi ryhtymisestä löydät tietoa Tule kumppaniksi -sivulta.