Yhteistyökumppanit ja tukijat

Yhteistyösopimukset

Suomen Partiolaisilla on monivuotiset yhteistyösopimukset seuraavien tahojen kanssa:

Partiolla ja Metsähallituksella on puitesopimus yhteistyöstä konsernin viestinnän kanssa ja erillinen sopimus Evon leirialueen käytöstä.

Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Partioliikkeeseen kuuluu oman maailmankatsomuksen etsiminen ja myöteinen suhde hengellisyyteen. Partioliike ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon, vaan toimii positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti.
 

Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen sekä ortodoksisen kirkon välille solmittujen yhteistyösopimusten mukaan partiotoiminta voi olla kirkon omaa lapsi- ja nuorisotyötä. Kirkon keskeinen tuki partiotoiminnalle on taustayhteistyösopimusten kautta tarjota paikallisille lippukunnille tukea.

Partiolla ja puolustusvoimilla on puitesopimus yhteistyöstä partion suurtapahtumissa.

Suomen Partiolaisten ja ympäristöjärjestö WWF:n yhteistyö on osa laajempaa kansainvälistä partioliikkeen ja WWF:n yhteistyötä uhanalaisen ja monimuotoisen luonnon puolesta. Suomessa yhteistyö painottuu luontokasvatukseen ja yhteiseen viestintään. Partiolaisten ja WWF:n yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja halua suojella luontoa eri puolilla maailmaa.

Lue lisää täältä.

Scandinavian Outdoorin kanssa on puitesopimus. Partiomerkit sekä erilaisia partiotuotteita on myynnissä yrityksen verkkokaupassa ja toteutamme yhteistyötä mm. suurissa leiritapahtumissa.

Partiolla ja HAMKilla on yhteistyö liittyen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Yhteistyössä toteutettu Partion osaamiskeskus OSKE on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön osaamiskeskuksista.

Lue lisää: http://osaamiskeskus.partio.fi/

Yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja  Linnan Kehitys Oyn kanssa partiolla on puitesopimus Evon alueen kehittämisestä.

Monissa projekteissamme ja tapahtumissamme rakennamme yhteistyötä erikseen eri organisaatioiden ja yritysten kanssa valtakunnallisella tai piiritasolla. Näistä esimerkkeinä mm:

Johtajatulet on partion joka toinen vuosi järjestämä metsäinen johtajuusseminaari aikuisille. Yli 3000 osallistujan kaikille avoin metsäseminaari järjestetään vapaaehtoisvoimin Evon retkeilyalueella. Ohjelma rakentuu keynote-puheenvuoroista, sadoista asiantuntijatyöpajoista sekä elämyksillisestä ohjeisohjelmasta.

Seuraavan kerran Johtajatulet järjestetään elo-syyskuun vaihteessa 2021.

Lue lisää: Johtajatulet - johtajuusseminaari metsässä

Partio järjestää ainutlaatuista arvojohtajuuskoulutusta kaikille 20 - 27 -vuotiaille vapaaehtoistyössä johtamisasemassa oleville nuorille aikuisille. Kunnianhimoisena tavoitteena on rakentaa Suomeen koulutuksen kautta vaikuttavaa johtajuuspotentiaalia nuorista aikuisista. Kaksi kertaa vuodessa toteutettavaan koulutukseen valikoituu haun kautta 24 eri alojen nuorta.

Lue lisää: Value Based Leadership -koulutus

Muut tukijat

Suomen Partiolaiset saa tukea veikkausvoittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Toimintaa tukevat lisäksi mm.:

 • Ulkoministeriö
 • Erasmus+
 • Tunkelon säätiö
 • Auramo-säätiö
 • Folke Bernadotten Muistosäätiö
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Waldemar von Frenckells stiftelse
 • Suomen Lions-liitto
 • Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr
 • Lasten Päivän Säätiö
 • Suomi 2024 ry

Lisätietoja yhteistyöstä antavat Suomen Partiolaisten

Yhteistyökumppaniksi ryhtymisestä löydät tietoa Tule kumppaniksi -sivulta.