Erätauko-koulutukset

Erätauko-menetelmän koulutuksessa opit menetelmän perusasiat sekä Erätauko-keskustelun ohjaamista. Koulutuksen jälkeen voit käyttää Erätaukomenetelmää koulutuksissa tai tapahtumissa, tai missä sitä tarvitsetkin. Koulutukset ovat maksuttomia.

Kevään 2021 koulutukset

Keväästä pidetään kolme avointa koulutusta. Koulutukset ovat kaksiosaisia ja koostuvat. Erätauko-keskustelusta sekä koulutussetistä, jossa käydään läpi menetelmän käyttöä. Molemmat koulutuskerrat pidetään etänä Teamsissa. Jos koulutukset tulevat kovin täyteen, yritämme järjestää useamman ryhmän. Kouluttajina toimivat Erätaukosäätiön asiantuntijat Efe Evwaraye ja Anna Väänänen.

Koulutuksessa käytävän keskustelun aihetta voit äänestää ilmoittautumisen yhteydessä. Keskustelu käydään siitä aiheesta, joka saa eniten ääniä. Vaihtoehdot ovat:

  1. Onko partio avoin kaikille? Mikä estää partion avoimuutta ja miten voimme sitä lisätä?
  2. Mikä tekee partiosta parhaan paikan tehdä vapaaehtoistyötä? Partion strategisiin tavoitteisiin kuuluu, että partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön sekä välittää vapaaehtoisista. Minkälaisista asioista merkityksellisyys, yhteisöllisyys ja välittämisen tunne partiossa syntyvät ja miten voimme näitä edistää?
  3. Miten yhdistää ilmastonmuutos ja toivo?

Mikä on Erätauko?

Erätaukoa voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä yhteen. Erätauon lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Lue lisää Erätauko-menetelmästä!

Erätauko-säätiön ja partiolaisten yhteistyö

Suomen Partiolaiset ja Erätauko-säätiö ovat sopineet yhteistyöstä, joka mahdollistaa Erätauko-keskustelumenetelmän käyttöönoton partiotoiminnan eri tasoilla.  Menetelmän käyttö tukee osaltaan Suomen Partiolaisten tulevaa strategiaa ja jokaisen partiolaisen johtamistaitoja.

Erätauko-menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää niin partiolippukunnissa, -piireissä kuin -tapahtumissa. Menetelmää voidaan käyttää osana partiokoulutuksia ja yhteistyön myötä partiolaisilla on myös mahdollisuus kouluttautua Erätauko-menetelmän ohjaajiksi ja kouluttajiksi.

Erätauko-säätiö ja Suomen Partiolaiset ovat sopineet tässä vaiheessa kahden vuoden yhteistyöstä, mutta sopimusta voidaan jatkaa myös vuoden 2022 jälkeen.