Erätauko-koulutukset

Erätauko-menetelmän koulutuksessa opit menetelmän perusasiat sekä Erätauko-keskustelun ohjaamista. Koulutuksen jälkeen voit käyttää Erätaukomenetelmää koulutuksissa tai tapahtumissa, tai missä sitä tarvitsetkin. Koulutukset ovat maksuttomia.

Syksyn 2021 koulutukset

Syksyllä pidetään kolme avointa koulutusta. Koulutukset ovat kaksiosaisia ja koostuvat. Erätauko-keskustelusta sekä koulutussetistä, jossa käydään läpi menetelmän käyttöä. Molemmat koulutuskerrat pidetään etänä Teamsissa. Jos koulutukset tulevat kovin täyteen, yritämme järjestää useamman ryhmän. Kouluttajina toimivat Erätaukosäätiön asiantuntijat Efe Evwaraye ja Anna Väänänen.

  • 5. ja 6.10. 17.30-20: ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.9. TÄSTÄ
  • 1. ja 2.11. 17.30.-20: ilmoittaudu mukaan viimeistään 25.10. TÄSTÄ
  • 15 ja 16.11. 17.30.-20: ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.11. TÄSTÄ

    Kaikkien koulutusten ensimmäisessä osassa käydään keskustelua identiteetistä ja suomalaisuudesta. Mihin kuulun, mitä on suomalaisuus?

Mikä on Erätauko?

Erätaukoa voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä yhteen. Erätauon lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Lue lisää Erätauko-menetelmästä!

Erätauko-säätiön ja partiolaisten yhteistyö

Suomen Partiolaiset ja Erätauko-säätiö ovat sopineet yhteistyöstä, joka mahdollistaa Erätauko-keskustelumenetelmän käyttöönoton partiotoiminnan eri tasoilla.  Menetelmän käyttö tukee osaltaan Suomen Partiolaisten tulevaa strategiaa ja jokaisen partiolaisen johtamistaitoja.

Erätauko-menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää niin partiolippukunnissa, -piireissä kuin -tapahtumissa. Menetelmää voidaan käyttää osana partiokoulutuksia ja yhteistyön myötä partiolaisilla on myös mahdollisuus kouluttautua Erätauko-menetelmän ohjaajiksi ja kouluttajiksi.

Erätauko-säätiö ja Suomen Partiolaiset ovat sopineet tässä vaiheessa kahden vuoden yhteistyöstä, mutta sopimusta voidaan jatkaa myös vuoden 2022 jälkeen.