Erätauko-keskustelut

Erätauko on menetelmä rakentavaan keskusteluun aiheesta kuin aiheesta. Erätauko-keskustelu auttaa paremmin ymmärtämään itseä, muita ja maailmaa. Keskustelun avulla voi lisätä luottamusta, vahvistaa osallisuutta ja kuunnella paremmin myös hiljaisia ääniä. Tältä sivulta löydät tietoa Erätauko-menetelmän koulutuksista sekä ohjeita, miten voit järjestää oman Erätauko-keskustelun.  

Tule mukaan kehittämään dialogitaitoja ja avartamaan omia ajatuksiasi. Tavoitteemme yhdessä Erätauko-säätiön ja monien muiden toimijoiden kanssa on tehdä suomalaisista maailman parhaiten keskusteleva kansa. Kutsumme siis jokaisen vartion, johtajiston, minkä tahansa partioporukan mukaan keskustelemaan!  

Erätauko Kajolla

Erätauko jalkautuu Kajolle monin tavoin. Avoimia erätaukokeskusteluja on tarjolla erityisesti torstain Hiljaisena iltanaa (lisätiedot Välähtämön respasta). Lisäksi kannustamme jokaista järjestämään keskustelun omalle porukalleen! Paikalla on tiistaista torstaihin myös Erätaukosäätiön koulutuksista tuttuja työntekijöitä, joita voi napata hihasta mukaan avuksi tai rohkeuden keräämiseen.

Järjestä oma Erätauko

Jokainen ryhmä voi valita itse minkä tahansa aiheen, johon haluaa syventyä keskustelun avulla. Olennaista on se, että keskustelua käydään omasta kokemuksesta käsin. Nyt emme hae väittelyä, muihin vaikuttamista tai asiantuntijapuhetta, vaan tarkoitus on antaa tilaa erilaisille näkökulmille.  

Tarjoamme valmiit mallit keskustelun järjestämiseen ja valmiin käsikirjoituksen kolmeen aiheeseen:

Toimi siis näin: 

  1. Kerää kasaan 2-20 henkilöä
  2. Järjestä keskustelu valmiiden materiaalien avulla
  3. Jaa kokemuksesi keskustelusta somessa käyttäen tunnisteita #erätauko #partioscout 

Järjestäkää Erätauko osana jotakin lippukunnan tapahtumaa tai viikkotoimintaa. Tässä muutamia ideoita, miten Erätaukoa voi hyödyntää erilaisten tapahtumien ohjelmassa:

  • Pitäkää Erätauko-keskusteluita ryhmien kokouksissa.
  • Käyttäkää keskustelua johtajiston kaudenavajaisissa yhteishengen ja luottamuksen rakentamiseen
  • Toteuttakaa keskustelu lippukunnan retkellä vanhempien ikäkausien iltaohjelmana
  • Keskustelu sopii myös ryhmän omalle retkelle

Avoimet Erätauko-keskustelut

Vuosina 2022-2023 partiossa vietetään Sanoista tekoihin! -ohjelmapainotusta. Ohjelmapainotus johdattelee partiolaiset tutustumaan ja oppimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030) sekä toimimaan paremman maailman puolesta.

Tule mukaan Erätauko-keskusteluihin herättelemään ajatuksia, mitä kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen partiossa tarkoittaa. Keskustelut järjestetään etäyhteyksin.

Miten sukupuolten tasa-arvo toteutuu partiossa? Mitä voisimme tehdä vielä paremmin? Lisätietoa tulossa.

Miten kansainväliset kumppanuudet edistävät partion kasvatustavoitteita ja visiota? Kuinka kumppanuudet näkyvät niin lippukuntien kuin partiojärjestöjen välisessä yhteistyössä? Tule keskustelemaan aiheesta nepalilaisten partiolaisten kanssa. Huom. Erätauko-keskustelu käydään englanniksi.

How do international partnerships support educational objectives and the vision of the Scout Movement? How are partnerships seen in the local level and between scout organizations? Join the Timeout discussion with guides and scouts from Finland and Nepal. The discussion will be in English.

Jos haluat oppia myös itse Erätauko-keskustelun ohjaamista, voit helposti suorittaa Erätauko-menetelmäkoulutuksen, kun osallistut avoimeen Erätauko-keskusteluun. Koulutuksen suorittamiseksi kokonaan sinun tarvitsee vain osallistua lisäksi yhden illan koulutussettiin, jossa käydään läpi menetelmän käyttöä. Lue lisää koulutuksista alta.


Erätauko-koulutukset

Erätauko-menetelmän koulutuksessa opit menetelmän perusasiat sekä Erätauko-keskustelun ohjaamista. Koulutuksen jälkeen voit käyttää Erätauko-menetelmää koulutuksissa tai tapahtumissa, tai missä sitä tarvitsetkin. Koulutukset ovat maksuttomia ja suunnattu partiolaisille. Syksyn 2022 koulutukset tulossa sivuille elokuun aikana.

Koulutukset ovat kaksiosaisia ja koostuvat Erätauko-keskustelusta sekä koulutussetistä, jossa käydään läpi menetelmän käyttöä. Molemmat koulutuskerrat pidetään etänä Teamsissa. Jos koulutukset tulevat kovin täyteen, yritämme järjestää useamman ryhmän. Kouluttajina toimivat Erätauko-säätiön asiantuntijat Efe Evwaraye ja Anna Väänänen.

Kaikkina iltoina aikataulu on klo 17-19.30

Koulutusten ensimmäisessä osassa käydään keskustelu, jonka teemaksi valitaan ilmoittautumisen yhteydessä eniten ääniä saanut aihe. Vaihtoehdot ovat:

  1. Mihin kuulun? Mihin minä kuulun partiossa, yhteiskunnassa, maailmassa? Mihin en? Keskustelua identiteetistä, kuulumisesta ja kuulumattomuudesta.
  2. Mistä merkityksellisyys vapaaehtoistyössä partiossa muodostuu? Mikä saa minut tuntemaan merkityksellisyyttä, ja miten tämä tunne liittyy hyvinvointiini?
  3. Mikä tekee partiosta aidosti avoimen kaikille? Mikä avoimuutta estää, ja mitä minä voin tehdä, jotta nämä esteet kaatuisivat?

Mikä on Erätauko?

Erätaukoa voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä yhteen. Erätauon lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

”Erätauko-keskustelu auttaa paremmin ymmärtämään itseä, muita ja maailmaa. Keskustelun päätteeksi ei tarvitse olla samaa mieltä tai ratkaista asioita. Erätauon avulla voi lisätä luottamusta, vahvistaa osallisuutta ja kuunnella paremmin myös hiljaisia ääniä.”(Erätauko-säätiö)

Lue lisää Erätauko-menetelmästä!

Erätauko-säätiön ja partiolaisten yhteistyö

Suomen Partiolaiset ja Erätauko-säätiö ovat sopineet yhteistyöstä, joka mahdollistaa Erätauko-keskustelumenetelmän käyttöönoton partiotoiminnan eri tasoilla.  Menetelmän käyttö tukee osaltaan Suomen Partiolaisten tulevaa strategiaa ja jokaisen partiolaisen johtamistaitoja.

Erätauko-menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää niin partiolippukunnissa, -piireissä kuin -tapahtumissa. Menetelmää voidaan käyttää osana partiokoulutuksia ja yhteistyön myötä partiolaisilla on myös mahdollisuus kouluttautua Erätauko-menetelmän ohjaajiksi ja kouluttajiksi.

Erätauko-säätiö ja Suomen Partiolaiset ovat sopineet tässä vaiheessa kahden vuoden yhteistyöstä, mutta sopimusta voidaan jatkaa myös vuoden 2022 jälkeen.