UKK – Usein kysytyt kysymykset partiosta

Partio on kaikille avoin, maailmanlaajuinen ja kansainvälinen harrastus. Mukaan voi tulla kieleen, kulttuuriin, uskontoon, sukupuoleen ja taustaan katsomatta. Tältä sivulta löydät vastauksia yleisiin partiosta kysyttyihin kysymyksiin.

Miten ja missä partiota voi harrastaa?

Tarvitseeko valmistautua?

Kenelle partio sopii?

Käytännön kysymyksiä partiosta

Mitä partiossa tehdään? 

Partiossa opitaan uusia taitoja ja pidetään hauskaa! Partio on monipuolinen harrastus, yhteisö ja tavoitteellista kasvatustoimintaa.

Partiolaiset kokoontuvat viikoittain lippukuntansa kokoontumispaikassa eli partiokololla. Kokouksissa tehdään oman ikäkauden aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista – ja samalla pidetään hauskaa! Taidot ja tehtävät kasvavat vähitellen iän myötä. Nuorille ja aikuisille partio tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia, omien kiinnostuskohteiden mukaan.

Lue lisää siitä mitä partiossa käytännössä tehdään.

Mikä on parasta partiossa? 

Partiolaiset itse ovat kertoneet, että parasta partiossa on uusien taitojen oppiminen, luottamus, yhteisöllisyys, ystävät, monipuolisuus, leirit ja tunnelma leireillä, partion kansainvälisyys, isot tapahtumat, uudet muistot ja se, kun pystyy olla luonnossa kavereiden kanssa. 

Mitä partio maksaa? 

Partion jäsenmaksu on noin sata euroa vuodessa. Lisäksi tapahtumilla, retkillä ja leireillä on erilliset osallistumismaksut, jotka ovat kohtuullisia. 

Jäsenmaksuun vaikuttaa valtakunnallisen järjestön maksun lisäksi paikallisen piirin ja lippukunnan oma vuosimaksu. Jos useampi perheenne lapsi harrastaa partiota, saatte alennusta jäsenmaksusta. 

Jäsenmaksun lisäksi maksat partiossa retkistä, leireistä ja muista tapahtumista osallistumismaksun. Hinta vaihtelee tapahtuman koon mukaan. Hinta kerrotaan sinulle aina selkeästi tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä. Saat itse päättää, haluatko osallistua retkille ja leireille. 

Jos tarvitset tukea jäsenmaksuun, voit anoa vapautusta jäsenmaksusta. Isompiin leireihin voi lisäksi hakea leiristipendiä. Emme halua, että kenenkään partioharrastus loppuu sen vuoksi, että partio tuntuisi liian kalliilta harrastukselta. 

Miten partioon voi liittyä? 

Partioon voi käydä tutustumassa täysin maksutta ja keskustella lippukunnan kanssa paikallisesta toiminnasta. 

Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä paikalliseen lippukuntaan. Useimmissa tapauksissa lippukuntien verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa on tietoa siitä, miten liittyä mukaan. Yhteydenotto lippukuntaan voi tapahtua esimerkiksi sähköpostilla, puhelimessa tai somen kautta. 

Kun olet ottanut yhteyttä, saat tiedon siitä, milloin ja missä kokoukset ja tapahtumat järjestetään, sekä siitä, miten voit liittyä mukaan. Partiossa voida käydä kokeilemassa ilmaiseksi kolme kertaa ennen sitoutumista ja osallistumismaksua, alkeiskurssin tavoin.

Missä partiota voi harrastaa? 

Partiolippukuntia löytyy ympäri Suomen

Partiota voi harrastaa lähes kaikkialla ympäri Suomen ja myös ulkomailla. 

Suomessa on noin 700 toimivaa partiolippukuntaa eli partion paikallisyhdistystä. Yhteensä yli 5 000 partioryhmää kokoontuu viikoittain ympäri maata. Voit etsiä lähimmän partion paikallisyhdistyksen, eli lippukunnan lippukuntahausta.

Viikkotoiminta tapahtuu useimmille partiolaisille lähellä kotia. Partion tapaamispaikkoja kutsutaan partiokoloiksi.

Retkiä ja leirejä järjestetään usein lähiluontokohteissa ja joskus kauempanakin Suomessa tai ulkomailla. Näihin järjestetään yhteiskuljetuksia osallistujille.

Minkälaisia varusteita partiossa tarvitsee? 

Partiossa ollaan paljon ulkona, jonka takia tärkeimmät varusteet ovat ulkoiluun sopivat kengät ja vaatteet. Aluksi tarvitset varusteita vain vähän. Kaikkia varusteita ei myöskään tarvitse ostaa, vaan voit lainata tai vuokrata niitä. 

Pärjäät hyvin esimerkiksi näillä:

  • ulkoilukengät
  • makuupussi ja makuualusta
  • reppu tai rinkka
  • sadevaatteet
  • retkeilyyn sopivat ruokailuvälineet 

Partiohuivi on tärkein osa partiolaisten asustusta. Jokaisella lippukunnalla eli paikallisyhdistyksellä on oma huivinsa. Partiohuivia pidetään kaulassa partiotapahtumissa. Sinun ei tarvitse hankkia partiohuivia ennalta. Saat ohjeet liityttyäsi paikalliseen lippukuntaan. 

Tarvitseeko osata jotakin etukäteen, ennen kuin liittyy partioon? 

Partion aloittaminen ei vaadi minkäänlaista ennakko-osaamista, vaan voit tulla partioon täysin omana itsenäsi.  

Partiolaiset oppivat useita taitoja, kuten retkeilyä, johtamista ja kansainvälistä kokemusta yhdessä tehden. Osaaminen karttuu vähitellen iän ja kokemuksen myötä. Ennen kaikkea partio onkin yhteisö, jossa tutustumme yhdessä uusiin asioihin ja opettelemme toimimaan yhdessä – sekä pidämme samalla hauskaa!  

Partiotoiminnassa tavoitteena on lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen kehitys, kehityksen eri osa-alueet tasapuolisesti ja monipuolisesti huomioon ottava toiminta. Partiokasvatus on oheiskasvatusta kodin ja koulun rinnalla. Voit halutessasi tutustua tarkemmin eri ikäkausien toimintaan.

Voiko partioon liittyä uskonnosta riippumatta? 

Kyllä. Partio on kaikille avoin harrastus uskontoon ja vakaumuksiin katsomatta.  

Partioliike ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon, vaan toimii positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että osa partion paikallisyhdistyksistä, eli lippukunnista tekee yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa. Osalla lippukunnista on taustayhteisönä evankelisluterilainen kirkko. Tämä ei usein näy toiminnassa suoraan, mutta esimerkiksi viikoittaiset kokoukset saatetaan järjestää seurakunnan tiloissa. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla ja paikallisten lippukuntien toiminnassa voi olla merkittäviäkin eroja. Jos olet epävarma, voit aina olla yhteydessä lippukunnan johtajiin tai ryhmänohjaajiin ja keskustella aiheesta avoimesti.

Miten yhdenvertaisuus on huomioitu partiossa? 

Kaikessa partiotoiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita.  

Partioliikkeen tavoitteena on alueellinen tasavertaisuus ja että kukaan ei tulisi syrjityksi ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuritaustaan, etniseen taustaan, uskontoon, poliittiseen näkemykseen, sosioekonomiseen asemaan taikka terveydentilaan tai muuhun vastaavaan tilaan perustuen. 

Voivatko partioon liittyä muutkin kuin kantasuomalaiset? 

Kyllä.  Partiotoiminta on avointa kaikille.

Tärkeää ei ole se, mistä on kotoisin, vaan se, että haluaa olla mukana toiminnassa. Partiotoiminnassa on mukana kaiken ikäisiä, kielisiä ja monista eri taustoista. 

Partiotoimintaa myös kehitetään siten, että yhä useammat maahanmuuttajataustaiset nuoret saisivat tietoa partiotoiminnasta ja innostuisivat tulemaan mukaan.   

Voit halutessasi tutustua tarkemmin partion tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Voiko partioon liittyä, vaikkei vielä osaisi suomen kieltä sujuvasti?

Mahdollisesti kyllä. Partion harrastaminen on hyvä mahdollisuus oppia kieltä yhdessä tekemisen kautta sekä integroitua suomalaiseen kulttuuriin. Samalla on mahdollisuus tutustua lähialueen lapsiin ja nuoriin. On kuitenkin hyvä huomioida, että paikallista partiotoimintaa järjestetään vapaaehtoisvoimin, joten muilla kielillä osallistuminen riippuu toimintaa järjestävän lippukunnan vapaaehtoisten kielitaidosta. Emme voi taata, että kaikkeen toimintaan pystyy osallistumaan ilman suomen kielen taitoa. Aina kannattaa kuitenkin kysyä ja etenkin jos toimintaan mukaan ilmoittautuva uusi harrastaja on kärsivällinen ja valmis opiskelemaan kieltä muun toiminnan ohessa.

Minkä ikäisenä partio yleensä aloitetaan? / Minkä ikäisille partio on? 

Partio-ohjelma Suomessa on suunniteltu 7–22-vuotiaille eli kattamaan koko peruskouluajan sekä koko nuoruusvuosien kehityksen vuodet.   

Partion voi aloittaa minkä ikäisenä vain. Yli 22-vuotiaat aikuiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan vapaaehtoisiksi. 

Alle 7-vuotiaille on mahdollisuus päästä tutustumaan partiotoimintaan yhdessä oman aikuisen kanssa perhepartiossa. 

Partion ikäkausista voit lukea lisää partio-ohjelman sivuilta.

Onko partiossa yläikärajaa? Voinko aloittaa partion esim. 30-vuotiaana? 

Partiossa ei ole yläikärajaa ja partion voi aloittaa myös aikuisiällä. Partio on aikuiselle elämyksellinen harrastus sekä merkityksellinen vapaaehtoistyö.  

Aikuiset ovat mukana lippukunnan arjen pyörittämisessä sekä erilaisten tapahtumien ja toimintojen järjestämisessä. Aikuisten avulla lasten ja nuorten partioharrastus on mahdollista. Saat hyödyntää partiossa aiempaa opiskelu- tai työkokemustasi tai valita tehdä jotain aivan muuta. Määrittelet itse, kuinka paljon tahdot antaa aikaasi partiolle ja mitä haluat partiossa tehdä. 

Uusia aikuisia tarvitaan myös ryhmien vetäjiksi, jotta lasten partiotoiminta on mahdollista. Kun kaksi aikuista vapaaehtoista haluaa aloittaa partioryhmän vetämisen, mukaan partioon pääsee noin 15 uutta lasta.

Monissa lippukunnissa aikuiset myös järjestävät itselleen omaa ohjelmaa ja kokoontuvat yhteen esimerkiksi kerran kuussa. Lisäksi he osallistuvat kursseille ja koulutuksiin sekä paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. 

Tutustu tarkemmin partion tarjoamiin mahdollisuuksiin aikuisille.

Voiko partiota harrastaa ihan pienten lasten kanssa?  

Kyllä. Perhepartio on suunnattu 3–6-vuotiaille lapsille, jotka osallistuvat toimintaan yhdessä oman huoltajansa kanssa. Usein tapaamisiin voivat tulla mukaan perheen muutkin lapset tai esimerkiksi lapsen kummi tai isovanhemmat. 

Perhepartiota järjestetään osassa lippukunnista. Eli sitä ei välttämättä ole tarjolla kaikilla paikkakunnilla tällä hetkellä.  

Perhepartio on matalan kynnyksen tutustumista partion harrastamiseen. Usein perhepartio on kerran kuukaudessa järjestettävä päiväretki lähiluontoon tai tapaaminen jonkin teeman ympärillä. 

Perhepartioon liittymisestä saat lisätietoa ottamalla yhteyttä lähimpään perhepartiota järjestävään lippukuntaan.

Partion lippukuntahakukoneessa voit määrittää hakuehdoksi perhepartion.

Minkä kokoisia partioryhmät ovat? Miten isoissa ryhmissä partiota harrastetaan?  

Ryhmien koko vaihtelee. Viikoittaisissa kokouksissa ryhmien koko on yleensä noin 10-20 hlö.  

Retkillä ja leireillä osallistujamäärä voi olla huomattavasti suurempi. Tapahtumiin voi osallistua esim. kaikki tietyn ikäkauden lapset tai koko lippukunnan jäsenistö. Lippukunnan kokokin vaihtelee alueittain. Lisäksi partiossa järjestetään toisinaan isompia alueellisia tai valtakunnallisia leirejä ja tapahtumia, joissa osallistujamäärä saattaa olla jopa tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia.  

Kuinka paljon aikaa partion harrastaminen vaatii? / Kuinka paljon partiotoiminta sitouttaa (x määrä viikossa/kuukaudessa)?

Lasten ja nuorten partioharrastus tapahtuu yleensä kerran viikossa, arkipäivien alkuilloista. Partioryhmien viikoittaiset tapaamiset kestävät noin 1-2 tuntia. 

Yli yön kestäviä viikonloppuretkiä järjestetään muutaman kerran vuodessa. Esimerkiksi yksi viikonloppuretki syksyllä ja toinen keväällä. Pidempiä, useamman yön yli kestäviä leirejä tai vaelluksia puolestaan tapahtuu yleensä noin 1–2 kertaa vuodessa. 

Partiossa on lisäksi tarjolla myös monenlaisia kursseja, joita toteutetaan esim. arki-iltoina tai viikonloppuisin. 

Kuinka paljon partiotoiminta sitouttaa lasten huoltajia?

Partio on siitä hieno harrastus, että lasten osallistuminen viikkotapaamisiin, retkille ja leireille vapauttaa huoltajille omaa aikaa. Useimmiten riittää, että huoltajat huolehtivat lapsensa tapaamispaikkaan ja toisinaan auttavat kuljetuksissa tai muissa käytännön toimissa. Sen suurempaa ajallista sitoutumista ei tarvita.

Kuinka paljon sitoutumista partio vaatii aikuisilta vapaaehtoistoimintana?

Aikuiset pystyvät itse määrittelemään kuinka paljon haluavat toimintaan osallistua ja kuinka paljon käyttää aikaa vapaaehtoistoimintaan. Voit esimerkiksi ryhtyä ryhmänohjaajaksi lapsille tai nuorille viikoittaisiin kokouksiin. Lisäksi tai vaihtoehtoisesti voit tarjota apuasi retkille, leireille ja muihin tapahtumiin.  

Paljonko Suomessa on partiolaisia? 

Suomessa partiolaisia on tällä hetkellä yhteensä noin 65 000. Partio suosittu harrastus ja Suomen suurin nuorisojärjestö. 

Onko partiossa erilaisia painotuksia? 

Kyllä. Partiotoiminta ei ole samanlaista kaikkialla. 

Partiota harrastetaan omassa paikallisyhdistyksessä, eli lippukunnassa. Lippukunnissa voi olla erilaisia painotuksia, kuten esimerkiksi meripartio, eräpartio ja perhepartio. Kaupunkien keskustoissa toimivat lippukunnat saattavat painottaa omaa toimintaansa eri tavalla kuin esimerkiksi harvemmin asutuilla alueilla. Osassa lippukunnista toiminta voi olla on painottunut toimintaan vesillä, kuten purjehtimiseen, kun taas toisissa toiminta on erähenkisempää. Lisäksi osa lippukunnista tarjoaa perhepartiota, jossa aikuinen ja alle kouluikäinen lapsi seikkailevat yhdessä partiotoimintaan samalla tutustuen.  

Ilmakuva metsästä jossa telttoja.
Kuvaaja: Iiro Kaisla

Pitääkö partiossa aina nukkua teltassa?  

Ei ole pakko.  

Partion harrastamiseen kuuluu toki oleellisena osana myös yli yön kestävät retket ja leirit luonnossa. Niihin ei kuitenkaan ole pakko osallistua. Osalla retkistä ja kursseistakin nukutaan sisätiloissa esim. leirikeskuksissa tai mökeissä, joita partiotermein kutsutaan kämpiksi.

Partiota voi harrastaa myös vain osallistumalla päivä-/ilta-aikaan tapahtuvaan viikkotoimintaan, jota järjestetään kaupunkiympäristössä.

Teltassa nukkuminen voi myös olla tosi mukavaa, eikä sitä kannata pelätä!

Retkeily- ja telttailutaitoja ei tarvitse osata valmiiksi, sillä niitä opetellaan partiossa yhdessä oman ryhmän kanssa ja ohjaajan opastuksella vuoden mittaan. 

”Mut siis… Voinko just mä liittyä partioon?

Voit! Partiossa on paikka meille kaikille – myös sulle!

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.

Innostuitko?

Löydä lippukuntahausta lähin paikka harrastaa partiota.

Kansikuva: Mari Lehtisalo