Osaamiskeskus Kentauri

Osaamiskeskus Kentaurin toiminta on päättynyt maaliskuun lopussa 2024. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille.

Osaamiskeskus Kentauri tukee nuorten matkaa kohti merkityksellistä elämää. Kentauri kehittää kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, tutkii nuorten harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää kansalaisjärjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia ja vahvistaa järjestöissä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Katso Kentaurin ajanjohtaiset asiat osoitteessa www.kentauri.fi

Kentauri on opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toimiva nuorisoalan osaamiskeskus. Kentaurin painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Toiminnasta vastaavat Suomen Partiolaisten ohella Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Opintokeskus Sivis sekä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.

Tutkimusta ja tietoa nuorista

Osaamiskeskus Kentauri tukee järjestöjä tiedontuotannon systematisoinnissa. Kentauri kehittää kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa yhteistyössä Nuorisotilastot.fi-palvelun kanssa. Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 Nuorisotilastot.fi-palvelussa on osio, joka tuottaa säännöllistä, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä ja -toiminnasta.

Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnan vaikutusta nuorten kasvuun ja osallisuuteen sekä toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimustyö perustuu sekä laadullisiin että määrällisiin aineistoihin, joiden perusteella havainnoidaan harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutusta ja vaikuttavuutta sekä etsitään niiden piiristä selittäviä tekijöitä yksilöllisille ja yhteiskunnallisille ilmiöille. Tutkimuksen tuloksena syntyy sekä akateemisia että suurelle yleisölle tarkoitettuja julkaisuja.

Vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi

Kentauri vahvistaa ja kehittää kansalaisjärjestöjen vaikuttavuusarviointiosaamista. Vaikuttavuusosaaminen on laaja kokonaisuus, johon kuuluu kyky asettaa tavoitteita ja mitata niitä. Myös johtamisen ja viestinnän taidot ovat osa vaikuttavuusosaamista. Kentauri kartoittaa nuorisoalan järjestöjen vaikuttavuusarviointiosaamista järjestämällä koulutussarjan sekä luomalla uusia työkaluja järjestöjen tueksi.

Muuttuvat toimintaympäristöt

Kansalaistoiminnan toimintaympäristöt ovat muutoksessa, ja sillä on vaikutuksia myös nuorisotyöhön ja toimintaan. Osaamiskeskus Kentauri selvittää järjestöjen toimintaympäristöjen muutostrendejä ja niiden vaikutuksia järjestöjen toimintaan. Järjestämme muuttuvia toimintaympäristöjä käsittelevän koulutuksellisen keskustelusarjan sekä tuotamme skenaarioita ja koulutusmateriaaleja.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tukee oman osaamispotentiaalin hahmottamista ja osaamisen näkyväksi tekemistä. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla voidaan rakentaa oppimispolkuja ja säästää resursseja sekä löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia.
Osaamiskeskus Kentauri kehittää järjestötoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä rakentaa yhteistyökumppaneiden kanssa osaamisen digitaalista kokonaisuutta.

Kentaurissa kehitetään esimerkiksi nuorten työelämävalmennuksen tueksi tarkoitettua Duunikoutsi-mobiilisovellusta sekä Osaamiskiekkoa, joka havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa.

#kentauritutkii #kentaurikehittää #kentaurikouluttaa