Ulkoilufoorumi

Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 19 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen merkitys. Ulkoilufoorumin päämääränä on ylläpitää ja kehittää ulkoilun edellytyksiä, turvata jokamiehenoikeuksien säilyminen vähintään nykyisessä laajuudessaan, edustaa ulkoilun eri intressitahoja yhteisesti valtioneuvoston, viranomaisten ja muiden järjestöjen suuntaan, vahvistaa ulkoilun asemaa yhteiskunnan eri toiminta-alueilla sekä edistää kestävän kehityksen mukaista ulkoilun harrastusta.

Ulkoilufoorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään muun muassa: jäsenjärjestöjen ajankohtaisia valtakunnallisia kysymyksiä, jokamiehenoikeuksia ja niiden turvaamista, ulkoilun lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä kuten metsähallituslakia, yksityistielakia ja tieliikennelakia, suosittuihin ulkoiluympäristöihin kuten kansallispuistoihin, retkeilyalueisiin ja virkistysalueisiin liittyviä asioita sekä ulkoilu- ja liikuntapolitiikkaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Toimijat

Ulkoilufoorumin valmistelutoimikuntaan kuuluvat:

Tiina Witikkala, Suomen Partiolaiset; Eki Karlsson, Suomen Latu; Pekka Törmälä, Suomen Ratsastajainliitto; Juha Rutanen, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto; Kai Lindqvist, Suomen Melonta- ja Soutuliitto; Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto; Olli Saari Suomen, Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö; Armi Salenius, Työväen Retkeilyliitto ja Leena Kristeri, MTK.

Verkoston puheenjohtajana vuonna 2019 toimii Tiina Witikkala. Ulkoilufoorumin valmistelutoimikunta edustaa ulkoilufoorumia ja kutsuu kokoukset koolle.

Ulkoilufoorumiin kuuluvat seuraavat jäsenjärjestöt:

Luonto-Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Reserviläisurheiluliitto, Sukeltajaliitto, Suomen Kiipeilyliitto, Suomen Latu, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen luontoyrittäjyysverkosto, Suomen Melontakouluttajat, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Suunnistusliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ja Työväen Retkeilyliitto, Uudenmaan virksitysalueyhdistys

Ulkoilufoorumin kannanottoja

Ulkoilufoorumin eduskuntavaaliteemat 2.11.2018: Luontoliikunta kansalaisten hyvinvoinnin turvaajana – Suomelle kansallinen Ulkoilustrategia

Kannanotto 5.3.2018 Ulkoilufoorumi vaatii Metsähallituksen Luontopalveluiden budjettirahoituksen nostamista