Lippukunnan sidosryhmät ja vaikuttaminen

Lippukunnan on syytä tuntea ympäristö, jossa se toimii: missä alueen nuoret ja aikuiset viettävät aikaa, mitä he harrastavat, miten eri harrastuksista puhutaan koulussa. Tästä on etua, kun mietitte partion markkinointia ja mainetta alueella.

Lippukunnan kannattaa pyrkiä siihen, että se on tunnettu ja hyvämaineinen toimija alueellaan. Sillä voi olla arvaamattomia etuja sekä jäsenhankintaa että erilaisia materiaaliavustuksia ajatellen. Hyvin hoidettu sidosryhmäyhteistyö kääntyy aina lippukunnan voitoksi.

Kaiken vaikuttamistyön a ja o on tässä:

 • Tunne teille tärkeät tahot, eli toimintanne rahoittajat ja ne, jotka päättävät kunnassa nuorisoasioista.
 • Opettele napakka esittely partiosta yleensä ja juuri teidän lippukunnasta. Mikä teidän toiminnassa on sellaista, että sitä kannattaa tukea?
 • Pidä lippukunnan liepeillä mukana vaikuttamistyön osaajia, jotka voit tarpeen tullen huutaa apuun.
 • Muista, että juuri sinä olet asiantuntija partioasioissa omalla alueellasi. Monet partiolaisille itsestään selvät asiat ovat todella vaikuttavia päättäjien silmissä.
 • Vaikuta vaaleissa ja niiden välillä, partioehdokkaat.fi-sivuilta kootusti eri vaaleista, partion tavoitteista ja tietysti partioehdokkaat yhdessä paikassa! Erityisesti seurakuntavaaleissa ja kuntavaaleissa lippukuntien ja alueiden kannattaa olla aktiivisia, juuri teidän alueen päättäjät valitaan silloin!

Sivuilta löydät lisätietoa seuraavista aiheista:

 1. Mitä sidosryhmätyö on ja miksi se on tärkeää
 2. Taustayhteisö ja muut sidosryhmät
 3. Lippukunta vaikuttaa: Miten sidosryhmätyötä tehdään käytännössä?
 4. Partion viesti

1. Mitä sidosryhmätyö on ja miksi se on tärkeää

 • Sidosryhmät ovat järjestöjä, henkilöitä ja muita tahoja, jotka vaikuttavat lippukunnan ympäristössä tai ovat muutoin tärkeitä partiotoiminnan kannalta. Kaikki partion ulkopuoliset tahot, joiden kanssa yhteistyötä tehdään, kuuluvat nimikkeen alle. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi kunnat, jotka saattavat myöntää lippukunnalle avustusta, ja lähialueyhdistykset, joiden kanssa voidaan esimerkiksi suunnitella tapahtumia omalle alueelle. Jäljempänä on avattu tarkemmin, mitkä kaikki tahot kannattaa huomioida sidosryhmätyötä suunnitellessa.
 • Sidosryhmätyö tarkoittaa kaikenlaista yhteydenpitoa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmätyö voi olla sidosryhmien huomioon ottamista – esimerkiksi seurakunnan sepon kutsumista lippukunnan joulujuhlaan, lähialueyhdistyksen kanssa kahvittelua tai paikallisen Lions-klubin avustamista heidän järjestämässään tempauksessa.

Sidosryhmäyhteistyö parantaa lippukunnan tunnettuutta sen omalla toiminta-alueella:

 • Tuomalla partioharrastuksen yhä useamman lapsen ja nuoren tietoon
 • Tuomalla partioharrastuksen yhä useamman vanhemman tietoon – tämä on tärkeää, sillä vanhemmilla on vaikutusta etenkin nuorempien lasten harrastusvalintoihin
 • Tuomalla partioharrastuksen potentiaalisten vapaaehtoisten aikuisten tietoon
 • Tuomalla partiotoiminnan ja sen merkityksen yhä useamman vaikuttajan, kunnallisen päättäjän ja virkamiehen tietoon

Mahdollistaa laadukkaamman toiminnan tarjoamalla uusia resursseja lippukunnan käyttöön:

 • Toimitilat viikkotoimintaa varten
 • Maat retkiä ja leirejä varten
 • Lahjoituksina saadut materiaalit sekä lainamateriaalit (kuten Wempaimisto Helsingissä) esim. retkeilytarvikkeet, ruoka-aineet, askartelutarvikkeet yms.
 • Monipuolistaa lippukunnan tulopohjaa (yhteistyö varainhankinassa esimerkiksi Lionsien kanssa)
 • Näkyvyys parantaa mahdollisuuksia saada mukaan uusia aikuisia
 • Ohjelmaa etenkin vanhempien ikäkausien kokouksiin: vierailu kaupungin/kunnantalossa, sidosryhmien edustajat ryhmän haastateltavana, osallistuminen toisen yhdistyksen tekemään auttamistyöhön esimerkiksi vanhainkodissa tai eläintensuojelussa

Parantaa lippukunnan mahdollisuuksia vaikuttaa oman toimintaympäristönsä kehittymiseen

 • Kommunikaatio kunnallisten päättäjien ja virkamiesten kanssa yhdessä muiden lippukuntien / nuorisojärjestöjen kanssa
 • Nuorisojärjestöjen rahoitus, nuorison yleiset vaikuttamismahdollisuudet (nuorisovaltuustot tai muut vaikuttamisryhmät esim. Ruuti), kaavoitus, maankäyttö, jne.

Mahdollistaa konkreettisella tasolla partion arvojen mukaisen paremman maailman rakentamisen

 • Muutoksen tekeminen ja vaikuttaminen oman paikkakunnan tasolla yhdessä muiden kanssa esimerkiksi nuorten asemaan ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa
 • Tuo ohjelmaan ja kokouksiin sisältöä sekä mielenkiintoa
 • Partiolainen oppii yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja

Tietoa ja tukea sidosryhmien kanssa toimimiseen ja vaikuttamiseen:

Yläkuva: Aapo Rainio