Opintopisteytetty todistus partiokoulutuksesta

Voisitko saada hyväksiluettua vaikkapa partiojohtajaperuskoulutuksen opinnoissasi? Partion koulutusjärjestelmän mukaisesta koulutuksesta myönnetään hyväksytysti koulutuksen loppuunsaattaneille osallistujille opintopisteytetyt todistukset.

Partion koulutuksista virallinen oppilaitoksen myöntämä todistus

Partion koulutusjärjestelmän mukaisesta koulutuksesta myönnetään hyväksytysti koulutuksen loppuunsaattaneille osallistujille opintopisteytetyt todistukset. Opintokeskus Sivis, jonka jäsenjärjestö Partio on, myöntää viralliset todistukset. Todistus toimitetaan Opintokeskus Siviksen järjestelmästä Sivisverkosta sähköisesti ja osallistuja saa tiedon todistuksen myöntämisestä omia ilmoittautumistietoja vastaavaan sähköpostiinsa. Opintokeskus Sivis toimii koulutuksen virallisena järjestäjänä ja Partio koulutuksen toteuttajana.

Opintopisteytetty todistus on monella tapaa saajalleen hyödyllinen

Partiokoulutusten validointi on todiste laadukkaasta järjestökoulutuksesta, osaamislähtöisestä koulutussuunnittelusta sekä partiokoulutusten vertailukelpoisuudesta tutkintoon johtavien koulutuksien kanssa.

Opintopisteytetty todistus voi esimerkiksi tutkintokoulutuksessa auttaa saamaan opintosuorituksia, hyväksilukuja tai hakupisteitä. Eri tutkintojen opetussuunnitelmat tarjoavat paljon mahdollisuuksia vapaavalintaisiin opintoihin, joissa partion koulutuksia voi hyödyntää. Lisäksi näyttötutkinnoissa osaamisen hankkimisen tapa on vapaa ja todistuksella voi korvata myös tarvittavia ammattiopintoja. Hyödyntämismahdollisuudet ovat koulukohtaisia, mutta todistus kannattaa esittää aina mahdollisuuksien mukaan. Osaamiskiekon hakukoneesta näet, miten voit hyödyntää harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertynyttä osaamista tutkintoon johtavissa opinnoissa. Uudistuneessa Osaamiskiekossa tekoäly vertailee järjestökoulutuksien ja tutkintoon johtavien koulutuksien sisältöjä ja partiokoulutukset sopivat todella moneen tutkintoon.

Todistuksen arvoa ei kannata vähätellä myöskään työnhaussa. Todistuksen liitteenä oleva oppimispolun yksityiskohtainen kuvaus auttaa kouluttautujaa itseään sanoittamaan osaamistaan.

Validointi on osa Partion vastauksesta nuorisotakuuseen. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä on kahdeksan tasoa. Tasojen avulla kuvataan oppimistuloksia, oppijan tietojen, taitojen ja pätevyyden syvyyttä. EQF on kehitetty helpottamaan Euroopan unionissa suoritettujen tutkintojen vertailua. Partiossa useimmat validoidut koulutukset edustavat ammatillisen koulutuksen astetta, nuorisoastetta tai AMK-tasoa ja käytössä ovat tasot 3-5. Vapaan sivistystyön koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia ja numerot ovatkin viitteellisiä.

Todistuksen löydät Sivisverkosta

Alla on lista niistä koulutuksista, joista on mahdollista saada opintopisteytetty todistus. Koulutus voi olla keskusjärjestön, partiopiirin tai lippukunnan järjestämä. Koulutuksen vastuuhenkilö (partiotoimihenkilö) tekee koulutuksesta ilmoituksen Sivisverkkoon ja kirjaa ilmoitukseen koulutukseen ilmoittautuneiden nimet ja sähköpostiosoitteet ilmoittautumisajan päätyttyä. Koulutuksesta riippuen koulutus on suoritettu loppuun joko viimeisen lähijakson jälkeen tai sitten kun kaikki opintosuoritukset on tehty. Saat Sivisverkosta sähköpostia, kun sinulle myönnetty todistus on haettavissa.

Koulutuksen suorittanut saa sähköpostiinsa linkin, jonka avulla hän voi kirjautua Sivisverkkoon (vahva Tupas-tunnistautuminen pankkitunnuksilla), antaa henkilötunnuksensa todistusta varten ja tulostaa itselleen paperisen todistuksen. Jos paperinen todistus katoaa, voi Sivisverkon kautta tulostaa uuden. Todistusta ei ole pakko tulostaa jos ei sitä tarvitse.

Ohjeet opintopisteytetyn todistuksen tulostamiseen

Kun kouluttautuja täyttää 18 vuotta, hän voi kirjautua Sivisverkkoon ja täydentämään henkilötunnuksensa myös vanhoihin todistuksiin. Henkilötunnus on tärkeä osa todistusta ja vahvistaa sen oikeellisuuden. Opintokeskus Sivis on virallinen koulutuksen järjestäjä ja henkilötunnus tarvitaan koulutusrekisteriä varten.

Todistukset löydät halutessasi myös Oma opintopolku -järjestelmästä

Partiokoulutukseen osallistuvan suoritustiedot on mahdollista siirtää myös kansalliseen opintosuoritusten rekisteriin (Koski). Hyväksytty koulutussuoritus tulee näkymään muiden tutkintotietojen tapaan Oma opintopolku -järjestelmässä. Suoritustietoja ei siirretä Koski-rekisteriin ilman osallistujan antamaa suostumusta. Suostumuksen antaminen on täysin vapaaehtoista. Vaikka et antaisi suostumusta opintotietojen siirtämiseen Koski-rekisteriin, saat silti koulutuksesta opintopisteytetyn todistuksen.  

Koskirekisteriin on ollut mahdollista siirtää koulutustietoja vuoden 2023 alusta alkaen. Koulutukset siirtyvät Koskeen vaiheittain, eli kaikki koulutustiedot eivät ole vielä siirrettävissä. Saat tiedon ja tarkemmat ohjeet ilmoittautuessasi koulutukseen.

Jokaisesta opintopisteytetystä koulutuksesta tulee antaa lupa tietojen siirtoon erikseen ja lupa annetaan vahvan tunnistautumisen avulla Sivisverkossa. Suostumus tulee antaa aina kurssikohtaisesti ja koulutuksen aikana. Lupaa ei voi antaa takautuvasti aiemmista koulutuksista, eikä koulutustietoja voida siirtää takautuvasti Koskirekisteriin. Jos olet ilmoittautunut koulutukseen ja tullut hyväksytyksi, tulet saamaan Sivisverkosta info-viestin ja ohjeet aiheeseen liittyen. Alle 18-vuotias tarvitsee Koskimerkintään aina myös huoltajan suostumuksen.

Mikäli osallistuja kohtaa haasteita Sivisverkkoon kirjautumisessa ja suostumuksen antamisessa, kannattaa yhteyttä ottaa koulutuksen vastuuhenkilöön (partiotoimihenkilöön), tai olla suoraan yhteydessä Opintokeskus Sivikseen toimisto(at)ok-sivis.fi.

Koulutukset joista voi hakea validoidun todistuksen

(Huom! Ruudukossa tilanne 08/2023)

Validoidut koulutukset
EQF-tasoOpintopisteet
Akelakoulutus41,5 op
Sampokoulutus41,5 op
Ryhmänohjaajakoulutus, ROK36 op
Luotsikoulutus41 op
Lippukunnanjohtajakoulutus42 op
Ohjelmajohtajakoulutus41,5 op
Pestijohtajakoulutus41,5 op
Partiojohtajaperuskoulutus, PJPK46,5 op
Partiokouluttajakoulutus51,5 op
Ryhmänohjaajakouluttajakoulutus41 op
Koulutusohjaajakoulutus52 op
Valmentajakoulutukset52 op
Organisaatiossa toimiminen -koulutus41,5 op
Partiojohtajajatkokoulutus, Ko-Gi514 op
Seurakuntien partiotyöntekijän erityiskoulutus, järjestää Kirkon koulutuskeskus410 op
Value Based Leadership -koulutus513 op
Validoidut taitokoulutukset
  
Rastipäällikkökoulutus41 op
Järjestelytoimikuntakuntakoulutus42 op
Tuomarineuvostokoulutus42 op
Retkeilykoulutus42 op
Talviretkeilykoulutus42 op
Vaelluskoulutus43 op
Kipparikoulutus510 op
Pelastautumiskoulutus43 op
Saaristokipparikoulutus43 op
Veneenohjaajakoulutus45 op
Eräopaskoulutus530 op
Leirijärjestäjä-ja ohjaajakurssi36-9 op
Viestintä- ja markkinointikoulutus (YSP)42 op
Yhteiskuntavaikuttamiskoulutus (Y-trainee)43 op