Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus partiossa

Kaikessa partiotoiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Partioliikkeen tavoitteena on alueellinen tasavertaisuus ja että kukaan ei tulisi syrjityksi ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, kulttuuritaustaan, etniseen taustaan, uskontoon, poliittiseen näkemykseen, sosioekonomiseen asemaan taikka terveydentilaan tai muuhun vastaavaan tilaan perustuen.

Partioliike sitoutuu toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimukseen ja ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. SP-FS toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Partion tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellään, miten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden toteutuminen varmistetaan partiotoiminnassa ja miten Suomen Partiolaiset tukee valtakunnallisena keskusjärjestönä sekä partiopiirejä että lippukuntia toteuttamaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa. Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma partiota ohjaavat dokumentit -sivulla.

Ohjeet lippukunnan yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen moninaisuus partiossa -sivulla.

 

Yläkuva: Niko Rautanen / Hämeen Partiopiiri