Partion strategia 2019-2020

Partion strategia 2019-2020

Partiolla on valtakunnallinen strategia. Se on talouden ja toiminnan johtamisen ja kehittämisen työväline. Partion vaikuttavuutta on myös alettu arvioida mittaamalla kasvua ja kehitystä partion strategian mittarein. Nykyinen strategia on ollut käytössä vuodesta 2015 ja strategiakautta jatkettiin vuoteen 2020 saakka.

Partion visio

Jokainen rakentaa parempaa maailmaa – partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike.

Partion strategia

Partio kuuluu kaikille

Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen

Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään.

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani

Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa.

Partion päämäärä

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Partiota ohjaavat erilaiset periaatteet, päätökset ja sopimukset. Esimerkiksi strategia ja sen mittarit ovat tavoitteineen avoimesti esillä Partiota ohjaavat dokumentit -sivulla.

Partion strategian uudistaminen

Partion strategiaa ja sen mittareita uudistetaan. Partion seuraava strategiakausi on 2021-2026. Strategia ja sen mittarit sanoitetaan vuosina 2019-2020. Työskentely perustuu osallisuuteen, tiedolla johtamiseen sekä partion tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Partion strategiatyöryhmä on tehnyt keväällä 2019 huolellisen sisäisen ja ulkoisen analyysin. Strategiatyöryhmä järjestää syksyn 2019 aikana strategiatyöpajoja eri puolilla Suomea käydäkseen keskustelua partion tulevaisuudesta.

Keväällä 2020 toteutetaan strategiakysely ja esimerkiksi kaikille avoin strategiawebinaari. Tavoite on, että partioneuvoston kevätkokous käsittelee strategialuonnoksen ja antaa siitä lausuntonsa marraskuun jäsenkokoukselle, jonka jälkeen partioneuvosto hyväksyy sen jälkeen partion strategian mittarit tavoitteineen em. vuosille.

Miltä partion uusi strategia näyttää? Osallistu kaikille avoimeen strategiawebinaariin torstaina 30.1.2020 klo 19.00-20.30. 

Ohessa on syksyn 2019 alueelliset strategiatyöpajat 

 • Pääkaupunkiseudun Partiolaiset: Supersemma 28.9.2019 (Kiljava)
 • Lounais-Suomen Partiopiiri: Lippukuntapäivä 29.9.2019 (Pori)
 • Pohjanmaan Partiolaiset: Partiopiirin syyskokous 5.10.2019 (Seinäjoki) 
 • Lapin Partiolaiset: 19.10.2019 (Inari)
 • Etelä-Karjalan Partiolaiset: Partiopiirin syyskokous 20.10.2019
 • Uudenmaan Partiopiiri: 3.11.2019
 • Järvi-Suomen Partiolaiset: Lippukuntapäivä 10.11.2019
 • Hämeen Partiopiiri: Partiopiirin syyskokous 16.11.2019 

Ohessa on syksyn 2019 strategiatyöpajat Suomen Partiolaisten tapahtumissa

 • Johtajatulet 30.8.2019
 • Partion tulevaisuusseminaari 22.9.2019 
 • Explo-tapahtuma 20.10.2019

Ohessa on ajantasainen päätöksentekoaikataulu, jota päivitetään tarvittaessa.

Partion tulevaisuusseminaari ja partioneuvoston ylimääräinen kokous 20.-22.9.2019: Strategiatyöpaja ja -keskustelu Suomen Partiolaisten ja partiopiirien järjestöjohtajien kanssa

Partioneuvoston kevätkokous 18.-19.4.2020: Partioneuvoston strategialausunto jäsenkokoukselle 

Jäsenkokous 13.-14.11.2020: Strategian 2021-2026 hyväksyminen 

Partioneuvoston syyskokous 28.11.2020: Strategian mittareiden ja tavoitteiden hyväksyminen

Partion strategiatyöryhmä on pestattu avoimella rekrytoinnilla. Työryhmässä on monipuolista johtamis- ja kehittämisosaamista. Työryhmä ohjaa uuden strategian valmistelua. Tavoitat ryhmän jäsenet sähköpostitse etunimi.sukunimi@partio.fi

 • Lasse Roiha, strategiatyöryhmän puheenjohtaja
 • Pekka Hankela
 • Maria "Kerttu" Nikkari
 • Arttu Tanner
 • Jussi Leinonen
 • Pinja Lehtinen
 • Elias Herva
 • Henna Heikkilä
 • Mikko Lehtonen, työntekijä 

Lisätiedot: Lasse Roiha, lasse.roiha@partio.fi

Yläkuva: Joel Forsman