Partion strategia 2019-2020

Partion päämäärä

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Visio

Jokainen rakentaa parempaa maailmaa – partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike.

Partio kuuluu kaikille

  • Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen

  • Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään.

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani

  • Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa.

Lisäksi strategia on saatavilla:

Suomen Partiolaisten toimintaa ohjaavat dokumentit

Partiota ohjaavat erilaiset periaatteet, päätökset ja sopimukset. Nämä ovat avoimesti esillä “Partiota ohjaavat dokumentit”-sivulla.

Yläkuva: Joel Forsman