Partion viesti

Sidosryhmille kannattaa kertoa, miten hienoa työtä lippukunta alueella tekee. Partiossa tehtävä nuorisotyö on todella tärkeää ja vapaaehtoisten tekemänä yhteiskunnalle ja muille toiminnan rahoittajille myös todella halpaa. Tämä onkin lippukunnan sidosryhmäyhteistyön valtti. Partion viesti on lisäksi helppo räätälöidä kohteen mukaan, esimerkiksi:

  • Päättäjät: Partio on pitkäjänteistä ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä omalla alueella. Partio on avointa kaikille. Partio tavoittaa vuosittain x määrän lapsia ja nuoria alueella, järjestimme x tapahtumaa, pyysimme mukaan myös niitä, joilla ei ole vielä harrastuksia, toimintaa pyörittävät vapaaehtoiset.
  • Vanhemmat: Partio on turvallinen ja monipuolinen harrastus kaiken ikäisille. Se on avointa kaikille.
  • Ei-vielä-partiolaiset aikuiset: Partio on mielekästä vapaaehtoistoimintaa, jonka voi aloittaa myös aikuisena.
  • Yritykset ja yhteisöt: Partio on mahdollisuus tavoittaa lapsia ja nuoria, ja yhteistyöllä yritys voi osoittaa kantavansa vastuuta yhteisöstä.
  • Kaikki: Partiolla on “kasvattava” vaikutus: vastuun antaminen nuorille, ryhmässä toimiminen, palvelunäkökulma, luonnon arvostaminen.

Apuna voi käyttää

Tärkeintä on tavata sidosryhmiä ja puhua omalla äänellä partiosta. Moni meille partiolaisille itsestäänselvä asia voi olla ulkopuolisen silmin todella merkityksellinen.

 

Lippukunta ja luonto

Partiolainen rakastaa luontoa ja suojelee ympäristöä. Partiolaiselle metsä on myös tärkeä toimintaympäristö. Siksi ei olekaan lippukunnalle aivan samantekevää, mitä lähiympäristössä tapahtuu. Tähän sivuille kootaan erilaisia vinkkejä, kuinka lippukunta voi vaikuttaa ympäristönsä asioihin ja mitä lippukunnan on hyvä huomioida vaikuttamistyössä.