Rastipäällikkökoulutus

Rastipäällikkökoulutuksen suoritettuaan koulutuksen käynyt osaa määritellä partiotaitokilpailujen perusidean, järjestää mielekkäitä kilpailutehtäviä sekä ohjata rastin toimintaa.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Esitietoja ei tarvita. Suositellaan kokemusta kilpailijana partiotaitokilpailuissa.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu samoajaikäisille ja vanhemmille.

Osaamistavoitteet

Rastipäällikkökoulutuksen suoritettuaan koulutuksen käynyt osaa määritellä partiotaitokilpailujen perusidean, järjestää mielekkäitä kilpailutehtäviä sekä ohjata rastin toimintaa.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
LR: Rastipäällikkö Luonto ja retki 8 h
Yhteensä 8 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vstaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Kasvatusvaliokunta, kilpailuryhmä

Koulutuksen sisältämät moduulit

LR: Rastipäällikkö
Osaamisalue Luonto ja retki
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin Rastipäällikkö
Esitiedot Ei esitietovaatimuksia. Suositellaan kokemusta kilpailijana partiotaitokilpailuissa
Tavoitteet Osaa määritellä partiotaitokilpailujen perusidean, tuottaa mielekkäitä kilpailutehtäviä sekä ohjata rastin toimintaa.
Sisältö Taustatiedot 2h: Pt-kilpailuiden yleisjärjestelyt, tulostoimisto, ongelmat

Kilpailutehtävät 4h: Suunnittelun yleisperiaatteet, arvostelun suunnittelu, tehtäväpaperit

Rastit 2h: Rastin toiminta, rastin järjestelyt, rastihenkilöstön koulutus

Koulutusmenetelmät Pohdintatehtävä ennakkoon ja aktivoiva luento

Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä

Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto 8 h

Ydinainesanalyysi

 

Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Taustatiedot
2 h
Pt-kilpailuiden yleisjärjestelyt

 

Tulostoimisto

 

Ongelmat

Pt-kisan perusidea ja tavoitteet

 

Mitä tietoa tulostoimisto tarvitsee

 

Yleisiä periaatteita ongelmatilainteisiin

Järjestelyorganisaatio rastipäällikön näkökulmasta

Kilpailun suunnitteluaikataulu

 

Rastien ja tulostoimiston yhteistoiminta

Suoraviivainen interpolointi

 

Tuomarineuvoston rooli

Kilpailutehtävät
4 h
Suunnittelun yleisperiaatteet

 

Arvostelun suunnittelu

 

Tehtäväpaperit

Mitä tehtävällä mitataan

Suunnittelussa huomioitavat asiat

 

Mitä arvostellaan, miksi ja miten

Eri tehtävätyypit

Arvostelun toteutus

 

Tehtäväkäskyt

Arvostelulomakkeet

 

Arvostelun testaus

 

Vastauslomakkeet

Rastit 2 h
Rastin toiminta

 

Rastin järjestelyt

 

Rastihenkilöstön koulutus

Rastialueen suunnittelu

Vartioiden ohjaaminen

Suorituspaikkojen suunnittelu ja määrät

Toiminta rastilla

 

Rastimateriaalit

Rastin rakentaminen ja purku

 

Ohjeistus

Ajanotto rastilla

 

Rastipäällikön kansio

Rastin talous

 

Rastimieskokoukset

 

Kuljetukset