Ohjeet johtokolmikolle Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn tulosten lukemiseen

Olet saanut sähköpostitse Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn vastaukset eli pestijohtajan ja koko johtokolmikon aarrearkun!

Partiossa on aikuisenakin hauskaa, kun pesti on kiva ja ryhmässä mukavaa. Tällä kyselyllä selvitetään, miten vapaaehtoiset viihtyvät partiossa. Iloiset johtajat mahdollistavat parempaa partiota useammalle!

Lippukuntaan on lähetetty omat kyselytulokset, jos vastauksia on lippukunnasta vähintään viisi. Jos vastauksia on alle viisi, lippukuntaan on lähetetty esimerkki samaan kokoluokkaan kuuluvan lippukunnan tuloksista. Kaikki lippukunnat saavat myös piirin keskiarvovastaukset.

Tässä teille jutunjuurta – miten juuri teidän lippukunnassanne johtajat viihtyvät? Jatkakaa hyvää työtä sinistä saaneissa kysymyksissä, miettikää parannuksia keltaiselle jääneisiin osuuksiin. Miettikää porukalla, millaisilla pienillä toimintatavan muutoksilla teidän olisi mukavampi toimia ryhmänä ja ryhmässä.  Lisäksi toimintanne kehittämisessä auttavat valmentajanne, muistakaa pyytää apua!

Raportin lukuohjeet

 • Tuloksista voit tarkastella niin annettujen vastausten keskiarvoa kuin tarkempia kysymyskohtaisia tuloksia
 • Ensimmäiseen taulukkoon on erikseen koottu kunkin kysymyksen vastausten keskiarvo
 • Vertailun vuoksi  taulukossa on uusimman kyselyn vastausten keskiarvon lisäksi lippukuntasi edellisen vuoden vastausten keskiarvo, samankokoisten lippukuntien keskiarvo (LPK:t jäseniä x-x) ja kaikkien lippukuntien keskiarvo (Kaikki vastaajat).
 • Kyselyä päivitettiin vuonna 2021, joten raportissa on uusista kysymyksistä vain tätä uudemmat arvot.
 • Seuraavassa taulukossa avataan vastauksia tarkemmin. Kysymysten yhteydessä oleva väriskaala kertoo vastausten jakautumisesta
  • keltaiset palkit tarkoittavat negatiivista, valkoinen neutraalia ja siniset positiivista mielipidettä
  • väripalkkien vasemmalla puolella oleva prosenttiluku kertoo eri mieltä olevien, keskellä oleva prosenttiluku ei samaa eikä eri mieltä olevien ja oikealla oleva prosenttiluku samaa mieltä olevien prosenttiosuuden
  • musta ympyrä kertoo tämän vuoden, tyhjä ympyrä viime vuoden keskiarvon
 • Raportin loppuun on  myös koottu vastaukset kysymysryhmittäin, mikä voi helpottaa kokonaisuuden hahmottamista

Sukeltakaa tarkemmin näihin

 • Missä kysymyksissä on enemmän sinistä kuin keltaista tai valkoista palkkia? Jatkakaa samaan malliin ja miettikää, mitä voisitte tehdä vieläkin paremmin!
 • Missä kysymyksissä on enemmän keltaista kuin sinistä tai valkoista palkkia? Pohtikaa yhdessä, mistä tämä johtuu ja kehittäkää toimintaa yhdessä valmentajienne kanssa.
 • Missä kysymyksissä on eniten valkoista palkkia? Pohtikaa yhdessä, miksi nämä kysymykset eivät aiheuta erityisiä tunteita ja onko asiaan syytä tarttua.
 • Onko vastausten keskiarvo jonkun kysymyksen kohdalla laskenut edellisestä vuodesta? Pohtikaa yhdessä, mistä tämä johtuu ja korjatkaa toimintaa sen mukaisesti.
 • Onko vastaustenne keskiarvo selvästi yli tai alle piirikohtaisen keskiarvon? Jakakaa hyvät toimintamallit muille tai kysykää vinkkejä naapureilta! Aluetapaamiset ja valmennushetket ovat olemassa juuri tätä varten.