Lippukunnan kriisiviestintä: mitä tehdä kriisin tapahtuessa?

Kriisi on sellainen tapahtumaketju, joka uhkaa organisaation toimintaa tai olemassaoloa. Jos joudut tällaiseen tilanteeseen, ota välittömästi yhteyttä lähimpään aikuiseen partiojohtajaan (lippukunnan-, leirin- tai piirinjohtajaan). Sopikaa heti yhdessä, kuka ottaa vastuulleen tilannetiedotuksen.

Ilmoittakaa tapahtuneesta joka tapauksessa tunnin sisällä piirinjohtajalle. Hän antaa lisäohjeita siitä, kuinka tilanteessa tulee menetellä . Piirinjohtaja on oman harkintansa mukaan yhteydessä Suomen Partiolaisiin, puh. (09) 8865 1155.

Perusohjeet kriisiviestintään lippukunnassa

Hyvä kriisitiedote vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • mitä on tapahtunut
  • missä
  • milloin
  • kuka/ketkä ovat olleet osallisina
  • miksi näin on tapahtunut
  • mitä siitä seuraa
  • mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Ensimmäinen tiedote asiasta on saatava liikkeelle tunnin kuluessa tapahtumista. Jos kaikille ei anneta nopeasti asiallista ja oikeaa tietoa, alkavat huhut levitä. Kolmen tunnin kuluessa paikalle olisi jo saatava asiaa tunteva tiedottaja huolehtimaan juuri tämän kriisin viestinnästä.

Suomen Partiolaisten (SP) kriisitiedotusohje on laadittu SP:n ja piirien käyttöön kriisitilanteita varten. Piirit laativat omat kriisiviestintäohjeensa SP:n ohjeen pohjalta. Lisäksi isompien tapahtumien ja leirien organisaatiot, myös piiritasolla, tekevät kriisiviestintäsuunnitelman.