Globaalikasvatus

Kansainvälisyys sekä siihen liittyvä kansainvälisyys- eli globaalikasvatus näkyy partiossa niin erilaisina kansainvälisinä tapahtumina kuin myös partio-ohjelmaan kuuluvina aktiviteetteina. Globaalikasvatuksen tavoite on tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, aktiivisiksi ja osaaviksi maailmankansalaisiksi pyrkien herättämään heissä halua rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.

Globaalikasvatushankkeet

Globaalit muuttoliikkeet – menetetty ennakkoluulo 2017-2018

Hankkeella lisättiin nuorten ymmärrystä globaaleista muuttoliikkeistä sekä annettiin työkaluja osallistua kriittisesti ja moninäkökulmaisesti maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan. Se toteutettiin partion kansallisen ja piiritason isoissa tapahtumissa. Piirien tapahtumista mukaan olivat mm.  Lapin Partiotahdit, Uudenmaan Säihke, Pohjanmaan Myötäpäivät, Hämeen samoajaleiri Kohu, LSP:n samoaja- ja vaeltajaleiri Huhu sekä Päpan Kliffa. SP:n tapahtumista hanke näkyi mm. Johtajatulilla, Explossa ja Satahangalla.

Hankkeen aikana luotiin Yli rajojen -menetelmäopas, joka sisältää tietoa maailmanlaajuisista muuttoliikkeistä ja toiminnallisia aktiviteetteja pakolaisuuden ja ennakkoluulojen käsittelyyn. Lisäksi hanke järjesti vuosina 2017 ja 2018 koulutustilaisuuksia, joille voivat tapahtumien aktiviteettien järjestäjien lisäksi osallistua kaikki teemasta kiinnostuneet. Yli rajojen -opas on käännetty myös englanniksi:  Crossing Borders – Global Education Method Guide

Hankkeen aktiviteetteja toteutettiin yhteistyössä Suomen PakolaisavunKansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Suomen Punaisen Ristin kanssa ja sitä rahoitettiin Ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella.

Lapsen oikeudet kriisitilanteissa 2015-2016

Lapsen oikeudet kriisitilanteissa – hanke oli tähän asti Suomen Partiolaisten historian suurin globaalikasvatushanke. Ulkoministeriön rahoittama hanke toteutettiin Plan International Suomen ja Suomen Punaisen Ristin kanssa vuosien 2015 ja 2016 suurten partiotapahtumien yhteydessä. Hanke lisäsi toiminnallisten aktiviteettien kautta lasten ja nuorten tietoisuutta YK:n ihmisoikeussopimuksista, erityisesti lapsen oikeuksien sopimuksesta, ja niiden toteutumisesta Suomessa ja globaalisti. Osallistujat vahvistivat osaamistaan lapsen oikeuksien edistämisessä ja samalla empatiaa erilaisista olosuhteista tulevien pakolaisten tilanteille

Hankkeen toiminta käynnistyi elokuussa 2015 Johtajatulilla ja näkyi muun muassa Samoajien Explolla lokakuussa 2015. Samoajat pääsivät samaistumaan pakolaisten tilanteeseen roolipelin kautta, keskustelemaan median roolista pakolaiskeskustelussa sekä kuulemaan tarinoita kansainvälisen partion ulottuvuuksista. Hanke huipentui Finnjamboree Roihulle heinäkuussa 2016, jolloin ihmisoikeudet ja globaalikasvatus nousivat yhdeksi Roihun kuudesta pääteemasta. Roihulla järjestettiin muun muassa ohjelmalaakso kaikille tarpojille (12-15 -vuotiaat), vuorokauden mittainen konfliktisimulaatio, johon osallistui noin 250 samoaja- ja vaeltajaikäistä partiolaista ja aihetta syventävä seminaari We want You to make Peace!

Partion globaalikasvatusvinkit 

Globaalit muuttoliikkeet – menetetty ennakkoluulo -hankkeen menetelmäopas

Lapsen oikeudet kriisitilanteissa –globaalikasvatushankkeen aktiviteetit

Partion ohjelmapainotusaktiviteetit

Suomen Partiolaisten ohjelmapainotuksia ovat erilaiset kattoteemat tai sateenvarjoaiheet, joita korostetaan kaikessa toiminnassa vuoden aikana. Tätä työtä tehdään partiotoiminnan kehittämiseksi keskittymällä tärkeimpiin painopisteisiin ja kehityksen kohteisiin. Vuosina 2014 ja 2015 käsiteltiin globaalikasvatukseen linkittyviä teemoja.

  • Kansainvälisyys ja vaikuttaminen 2014: Kuulun maailmalle
  • Suomalaiset ja eri maiden kulttuurit sekä partiokulttuuri 2015: Kulttuurit kohtaavat – Möt din omgivning

Kansainvälisen tyttöjen päivän aktiviteetit

Lokakuun 11. päivä vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta tyttöjen kohtaamista haasteista. WAGGGS on julkaissut vuoden 2017 tyttöjen päivän teemoihin liittyen ohjelmapaketin, joka sisältää kiinnostavia ja helposti toteutettavia aktiviteetteja koloiltaa varten.

Woomal2 –hankkeen globaalikasvatusvinkit

Suomen Partiolaisten ja Senegalin partiojärjestö EEDSin Woomal2-kumppanuushanke tuotti runsaasti globaalikasvatusmateriaalia. Tutustu esimerkiksi begee-vihkoon.

Muita globaalikasvatusvinkkejä

 

Kuvaaja: Sara Rissanen