Globaalikasvatus

Globaalikasvatus toteutuu partiossa niin erilaisissa kansainvälisissä tapahtumissa kuin myös partio-ohjelmaan kuuluvissa aktiviteeteissa ja koulutuksissa. Globaalikasvatuksen tavoite on tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, aktiivisiksi ja osaaviksi maailmankansalaisiksi pyrkien herättämään heissä halua rakentaa oikeudenmukaisempaa, yhdenvertaisempaa ja kestävämpää maailmaa.

Globaalikasvatuksen teemoja partiossa ovat kestävän kehityksen kasvatus, yhdenvertaisuuden kasvatus, tasa-arvokasvatus, rauhankasvatus, ihmisoikeuksien kasvatus sekä mediakasvatus aina silloin, kun teemojen aiheet käsittelevät maailmanlaajuisia ilmiöitä.

Globaalikasvatushankkeet

Globaalit muuttoliikkeet – menetetty ennakkoluulo 2017–2018

Hankkeella lisättiin nuorten ymmärrystä globaaleista muuttoliikkeistä sekä annettiin työkaluja osallistua kriittisesti ja moninäkökulmaisesti maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan. Se toteutettiin partion kansallisen ja piiritason isoissa tapahtumissa. Piirien tapahtumista mukaan olivat mm.  Lapin Partiotahdit, Uudenmaan Säihke, Pohjanmaan Myötäpäivät, Hämeen samoajaleiri Kohu, LSP:n samoaja- ja vaeltajaleiri Huhu sekä Päpan Kliffa. SP:n tapahtumista hanke näkyi mm. Johtajatulilla, Explossa ja Satahangalla.

Hankkeen aikana luotiin Yli rajojen -menetelmäopas, joka sisältää tietoa maailmanlaajuisista muuttoliikkeistä ja toiminnallisia aktiviteetteja pakolaisuuden ja ennakkoluulojen käsittelyyn. Lisäksi hanke järjesti vuosina 2017 ja 2018 koulutustilaisuuksia, joille voivat tapahtumien aktiviteettien järjestäjien lisäksi osallistua kaikki teemasta kiinnostuneet. Yli rajojen -opas on käännetty myös englanniksi:  Crossing Borders – Global Education Method Guide

Hankkeen aktiviteetteja toteutettiin yhteistyössä Suomen PakolaisavunKansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Suomen Punaisen Ristin kanssa ja sitä rahoitettiin Ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella.

Lapsen oikeudet kriisitilanteissa 2015–2016

Lapsen oikeudet kriisitilanteissa – hanke oli tähän asti Suomen Partiolaisten historian suurin globaalikasvatushanke. Ulkoministeriön rahoittama hanke toteutettiin Plan International Suomen ja Suomen Punaisen Ristin kanssa vuosien 2015 ja 2016 suurten partiotapahtumien yhteydessä. Hanke lisäsi toiminnallisten aktiviteettien kautta lasten ja nuorten tietoisuutta YK:n ihmisoikeussopimuksista, erityisesti lapsen oikeuksien sopimuksesta, ja niiden toteutumisesta Suomessa ja globaalisti. Osallistujat vahvistivat osaamistaan lapsen oikeuksien edistämisessä ja samalla empatiaa erilaisista olosuhteista tulevien pakolaisten tilanteille

Hankkeen toiminta käynnistyi elokuussa 2015 Johtajatulilla ja näkyi muun muassa Samoajien Explolla lokakuussa 2015. Samoajat pääsivät samaistumaan pakolaisten tilanteeseen roolipelin kautta, keskustelemaan median roolista pakolaiskeskustelussa sekä kuulemaan tarinoita kansainvälisen partion ulottuvuuksista. Hanke huipentui Finnjamboree Roihulle heinäkuussa 2016, jolloin ihmisoikeudet ja globaalikasvatus nousivat yhdeksi Roihun kuudesta pääteemasta. Roihulla järjestettiin muun muassa ohjelmalaakso kaikille tarpojille (12–15 -vuotiaat), vuorokauden mittainen konfliktisimulaatio, johon osallistui noin 250 samoaja- ja vaeltajaikäistä partiolaista ja aihetta syventävä seminaari We want You to make Peace!

Lapsen oikeudet kriisitilanteissa -hankkeen globaalikasvatusaktiviteetit:

Suomen Partiolaisten ohjelmapainotuksia ovat erilaiset kattoteemat tai sateenvarjoaiheet, joita korostetaan kaikessa toiminnassa vuoden aikana. Tätä työtä tehdään partiotoiminnan kehittämiseksi keskittymällä tärkeimpiin painopisteisiin ja kehityksen kohteisiin. Vuosina 2014 ja 2015 käsiteltiin globaalikasvatukseen linkittyviä teemoja.

  • Kansainvälisyys ja vaikuttaminen 2014
  • Suomalaiset ja eri maiden kulttuurit sekä partiokulttuuri 2015

Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhankkeissa tuotetaan globaalikasvatukseen sopivaa materiaalia. Suomen Partiolaisten ja Senegalin partiojärjestö EEDSin Woomal2-kumppanuushanke tuotti runsaasti globaalikasvatusmateriaalia, tutustu esimerkiksi begee-vihkoon. Vuosien 2019-2022 Uganda-hankkeen globaalikasvatusmateriaalit löytyvät hankkeen sivuilta.

  • Lokakuun 11. päivä vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta tyttöjen kohtaamista haasteista. WAGGGS on julkaissut vuoden 2017 tyttöjen päivän teemoihin liittyen ohjelmapaketin, joka sisältää kiinnostavia ja helposti toteutettavia aktiviteetteja koloiltaa varten.
  • Uudenmaan Partiopiirin kokoama Paossa -liveroolipelin ohjepaketti. Paossa on alunperin UNHCR:n kehittämä liveroolipeli, jonka tarkoituksena on antaa osallistujille käytännön kokemus siitä, mitä pakolainen joutuu kokemaan.
  • Globaalikasvatus.fi. kertoo melko tyhjentävästi globaalikasvatuksesta. Etsi sopivia materiaaleja tai koulutusmenetelmiä vinkeistä tai etene valmiisiin vinkkireppuihin, jotka on järjestetty teemojen mukaan.
  • Ihmisoikeudet.net on täynnä perustietoa ihmisoikeuksista globaalikasvatukseen liittyvien teemojen kautta.
  • Suomen Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta löytyy paljon kouluihin suunnattua materiaalia, josta voi muokata omaan käyttöönsä sopivan luokka-astepaketin.
  • Planin Globaalikoulu -materiaalipankista löytyy paljon esimerkiksi lapsien oikeuksiin ja koulutukseen liittyviä vinkkejä.
  • Taksvärkin oppimateriaaleissa on paljon kivoja vinkkejä, joista esimerkiksi Fotonovelassa eri puolilta maailmaa tulevien nuorten tarinat kohtaavat.

Kuvaaja: Sara Rissanen