Kolojen esteettömyyden tarkistuslista

Kolotutka on apuväline herättelemään ajatuksia ja huomioimaan partion toimintapaikkojen, kuten lippukuntien kolojen, fyysisen esteettömyyden tilannetta. Yleensä sellainen tila, jonka kokee miellyttäväksi ympäristöksi oleskella, on myös esteetön. Esteetön ympäristö palvelee kaikkia tilojen käyttäjiä, ei vain vaikkapa apuvälineitä käyttäviä tai lastenvaunujen kanssa kulkevia.

Kolotutka on tarkistuslista, jonka kysymysten äärellä on helppo käydä keskustelua, miten tilat soveltuvat kaikille käyttäjille. Tarkistuslistan avulla voi tehdä huomioita siitä, mikä on hyvin ja mitä tulisi parantaa. Kolotutka on myös apuväline, jos on tarve käydä keskustelua tilojen omistajan kanssa tilojen toimivuuden parantamisesta.

Kolotutkan kysymysten avulla voi myös esimerkiksi lippukunnan verkkosivuilla kertoa ja kuvailla, millaisessa ympäristössä partioharrastusta järjestetään. Miten sinne saavutaan? Millainen on piha-alue? Entä itse partioharrastuksen tilat? Joudutaanko kulkemaan portaita vai onko monikerroksissa tilassa käytössä hissi? Onko tiloissa eri korkuisia pöytiä? Ja löytyykö sukupuolineutraalit wc-tilat? Tietojen avulla partioharrastuksen aloittamista miettivä voi muodostaa mielikuvan tilojen toimivuudesta juuri hänelle. Samalla varmasti tiedot madaltavat kynnystä ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoa.

Kolotutkaa käyttävän ei tarvitse olla esteettömyyden asiantuntija.

Mitä tarvitset mukaan?

Miten kolotutka toimii?

Kolotutkan kysymysten avulla tarkastellaan seuraavia alueita:

 • Saapuminen ja piha-alue
 • Sisäänkäynti ja kulku sisällä
 • Toimintatilat

Kysymykset on laadittu niin, että vastauksen “peukku ylös” kertoo, että asia on kunnossa. Kun taas peukut alas kertovat, että tilanne vaatisi muutoksen. Muutosten tarve kannattaa kirjata ylös ja sopia ajankohta, kun tilannetta tarkastellaan uudelleen. Joskus muutokset eivät vaadi mitään laajoja toimenpiteitä. Pienillä muutoksilla voi saada huomattavia parannuksia tilojen toimivuuteen!

Esimerkki kolon esteettömyystietojen ilmoittamisesta nettisivuilla:

 • Kuvaile piha-alue ja saapuminen tiloihin (julkinen liikenne, pysäköintimahdollisuudet, maaston vaikeakulkuisuus kuten mäkisyys tai portaat, sisäänkäynnin opasteet)
 • Kuvaile sisäänkäynti ja kulku tilaan (portaat, hissi, raskaat palo-ovet, kynnykset)
 • Kuvaile varsinainen tila ja käytössä olevat WC-tilat (portaat, kynnykset, sisäilma, kaikuvuus, onko inva-WC:tä)

Esimerkiksi: Kokoontumistilamme on kaupungin keskustassa [OSOITE], johon on helppo tulla paikallisbussilla. Pysäköintimahdollisuus omalle autolle on n. 20 metrin päässä ulko-ovelta. Kokoontumistila sijaitsee loivan mäen päällä ja kulkutiet ovat asfaltoidut. Ulko-ovelle noustaan kaksi porrasta ja sivussa on myös ramppi esim. pyörätuolille tai lastenvaunuille. Kokoontumistila sijaitsee rakennuksen kellarikerroksessa, johon pääsee sekä hissillä että portaita sisääntulokerroksesta. Kokoontumistila on kellarikerroksessa, jossa on kaksi kynnystä ja palo-ovi. Tilassa ei ole ikkunoita, mutta rakennuksessa on hyvä koneellinen ilmanvaihto eikä havaintoja sisäilmaongelmista ole. Kokoontumistilan vieressä on inva-WC.

Lisätietoa ja vinkkejä esteettömyydestä:

Saapuminen ja piha-alue

 • Onko parkkipaikat ja saattoliikenteen pysähdyspaikka selkeästi erillään piha-alueesta?
 • Sijaitseeko kolo lähellä keskustaa tai kouluja?
 • Onko piha-alueella merkitty pyöräparkki, joka ei sulje kulkureittejä?
 • Onko kololle mahdollista tulla julkisilla kulkuvälineillä?
 • Onko piha-alueella opastus kolon sisäänkäynnille?
 • Löytyykö kolon ovelta tieto, että siellä on partiolaisia?
 • Onko piha-alue valaistu?
 • Onko piha-alueen kulkuväylät tasaisia ja kovia?
 • Pääseekö kulkureiteillä liikkumaan niin, ettei tarvitse kulkea portaita tai ylittää muita esteitä?
 • Onko piha-alue turvallinen niin, ettei siellä ole putoamis- tai törmäämisvaaraa?

Onko viestintäkanavissa tieto, miten kololle voi saapua? Entä kuvailtu, millainen ympäristö kolon piha-alue on? Saattoliikenteen toiminta on myös tärkeää opastaa.

Sisäänkäynti ja kulku sisällä

 • Onko sisäänkäynti helposti havaittavissa?
 • Pääseekö rakennukseen sisään niin, ettei tarvitse käyttää portaita?
 • Onko ulko-oven edessä tasanne ja oven pystyy avaamaan myös apuvälineen sekä lastenvaunujen käyttäjä?
 • Aukeaako ulko-ovi helposti ja kevyesti?
 • Onko monikerroksisessa rakennuksessa käytössä hissi?
 • Onko portaiden reunat merkitty selkeästi?
 • Löytyykö tiloista opasteet ja tilatunnukset?
 • Onko kulkureitit vapaana esteistä?
 • Onko tilojen ääniympäristö kaikumaton?
 • Onko sisäänkäynti ja aula/ käytävätilojen valaistus tasainen?

Aina ei voi vaikuttaa tilojen muotoon ja ratkaisuihin. Voiko toimintaa silloin järjestää osittain vaihtoehtoisissa, esteettömissä tiloissa? 

Toimintatilat

 • Soveltuvatko tilat kaikille monipuoliseen partiotoimintaan?
 • Onko tiloissa vaatetankoja- ja naulakoita eri korkeuksilla?
 • Ovatko tilat ja kulkureitit vapaana liikkumista estävistä tavaroista niin, että kulku apuvälinein on mahdollinen?
 • Onko tiloissa eri korkuisia istuimia?
 • Onko pöytätasoja eri korkeudella?
 • Löytyykö tiloista pöytiä, joiden alla on vapaata polvitilaa?
 • Onko tilojen ääniympäristö kaikumaton?
 • Onko tilojen yleisvalaistus tasainen ja tarvittaessa säädettävissä?
 • Löytyykö tiloista sukupuolineutraali wc?
 • Soveltuvatko wc-tilat myös apuvälineitä, kuten pyörätuolia käyttäville?

Toimivat, esteettömät tilat ovat kaikkien käyttäjien etu. Esteettömissä tiloissa on turvallista liikkua ja toimia.