Graafinen ohje ja kuvausohje

Partiossa kuvaaminen ja kuvien käyttäminen perustuu graafiseen ohjeeseen sekä kuvausohjeeseemme.  Ohjeet toimivat kuvaajan, kuvia valitsevien ja graafikon käsikirjana ja niistä löytyy ohjeita  mm. valokuvien ja tekstityypin valintaan.

Ohjeistukset on tarkoitettu kaikkien partiolaisten käyttöön niin keskusjärjestössä, piireissä kuin lippukunnissakin.

Graafinen ohje

Partion tunnus on kaikkien suomalaisten partiolaisten yhteinen symboli. Partion tunnuksen tulee näkyä kaikissa partion julkaisuissa, www-sivuilla ja tapahtumissa.

Tunnuksen osat

 • Partion tunnus muodostuu kahdesta osasta: kallellaan olevasta liikemerkistä eli apila-liljarististä sekä Partio Scout -logosta.Yhdessä nämä kaksi elementtiä muodostavat yritystunnuksen.
 • Teksti Partio Scout ilmentää partion kaksikielisyyttä Suomessa.
 • Ristin taustan pyöreä muoto symboloi maapalloa. Se kertoo,että partio on maailmanlaajuinen liike.
 • Symbolissa näkyy myös molempien maailmanjärjestöjen tunnukset: Partioliikkeen maailmanjärjestö WOSM:in partiolilja ja Partiotyttöjen maailmanliitto WAGGGS:in kolmiapila. Tunnuksessa on liikettä ja aktiivisuutta. Tunnusta voidaan käyttää ilman tekstiosiota tai leikattuna pystyasennossa vesileimana.
 • Partio Scout -tekstiä käytetään vain yhdessä liikemerkin kanssa.
 • Apila-liljaristillä on vahvat juuret Suomen partioliikkeessä. Ristin on suunnitellut alun perin Tapio Vallioja vuonna 1972, jolloin silloiset tyttö- ja poikajärjestöt yhdistyivät.
 • Tunnus näkyy muun muassa ansiomerkeissä pystyasennossa.

Käyttöoikeudet

 • Lippukunnilla, piireillä sekä keskusjärjestöllä on oikeus tunnuksen käyttöön kaikissa niiden omissa, sekä sisäisissä että ulkoisissa materiaaleissa.
 • Partion tunnuksella ja sen osana olevalla liikemerkillä on Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitoimiston myöntämä tuotesuoja.
 • Yritystunnuksen tai sen osana olevan merkin kaupallisen käytön ohjeistuksesta päättää Oy Partio Scout Ab:n hallitus.
 • Partion ulkopuoliset tahot eivät saa käyttää partion tunnusta ilman lupaa.

  Kuvassa partion tunnuksen suoja-alua

Suoja-alue

Tunnuksen suoja-alue on tila, joka jätetään tyhjäksi muusta sisällöstä. Suoja-alueen tarkoitus on antaa tunnukselle tilaa ”hengittää”. Suoja-alue on vähintään x:n verran tyhjää tilaa tunnuksen ympärillä.

 • Graafiset elementit ovat tyylikäs, pirteä ja helppo tapa tuoda persoonallisuutta partion ilmeeseen.
 • Elementtejä voi käyttää kaikissa partion julkaisuissa.
 • Kuvioiden suositeltava minimileveys tulosteessa on 5 mm, tätä pienemmässä koossa tunnistettavuus kärsii.
 • Sähköisessä muodossa suositeltava minimileveys on 20 pikseliä.
 • Elementtien värejä voi vaihtaa hyödyntäen partion ilmeen mukaisia värejä.
  HUOM! Polku-elementtiä ei pidä käyttää punaisena, jotta merkkiä ei sekoiteta Punaiseen Ristiin. Valitse polkuun jokin muista väreistä.
 • Partion graafisia elementtejä käytettäessä on aina syytä noudattaa tässä ohjeistossa määriteltyjä ohjeita ja sääntöjä. Muuten elementtien käyttöä ei ole rajoitettu, vaan siihen rohkaistaan!
 • Älä litistä / venytä graafisia elementtejä tai opasteita, kokoa voi muuttaa.
 • Älä käytä elementeissä efektejä.
 • Partion elementit ladattavissa partion materiaalipankista partio.fi/materiaalipankki
 • Kuvalla on merkitystä. Mielikuva järjestöstä muodustuu kuvien kautta. Tämän vuoksi on syytä miettiä minkälaisia kuvia valitset käytettäväksi partion julkaisuissa.
  • Esimerkki: sisätiloissa otetut kuvat antavat helposti vaikutelman, että partiotoiminta on vain sisällä istumista ja tylsää. Partioparaatikuvat yksinään taas voivat helposti antaa vaikutelman armeijahenkisestä harrastuksesta.
 • Oikea kuva oikeaan paikkaan: mieti kenelle kuva on tarkoitettu, ja minkälaisen viestin sen katsojalle kertoo.
 • Se että kuvasi on hyvä ei yksinään riitä perusteluksi kuvan käyttämiselle, mikäli konteksti sen käyttämiseksi on väärä.
 • Partion kuvapankki löytyy osoitteesta partio.kuvat.fi.
 • Partion kuvaohje valokuvaajille ja kuvia käyttäville: partio.fi/kuvaohje

Vinkkejä kuvaamiseen

 • Partiossa ei ole vain sudenpentuikäisiä lapsia, vaan eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä. Kuvaa monipuolisesti, ole rohkea!
 • Partio on muutakin kuin leirejä, luontoa,metsää, solmuja ja laulua nuotion äärellä. Kuvaa muutakin, ole luova!
 • Partio on hauskaa, aktiivista ja innostavaa. Anna sen näkyä.
 • Partio on monikulttuurista, kansainvälistä ja maailmanlaajuista. Hyödynnä vahvuuttamme!

Vinkkejä kuvan valintaan

 • Mieti mitä kuva viestii: Mitä kuva kertoo? Mitä haluat sillä kertoa? Onko kuva sopiva partion arvoille?  Mitä partiosta tietämätön näkee kuvassa?
 • Saako kuvasta selvää?
 • Mieti missä yhteydessä kuvaa käytetään. Onko kuva sopiva juuri tähän julkaisuun tai yhteyteen? Tukeeko se haluttua viestiä?
 • Käytä kuvia monipuolisesti. Emme ole tylsä järjestö, hyödynnä siis erilaisia kuvia. Anna partiosta monipuolinen kuva!
 • Mieti myös, tarvitaanko kuvaa ylipäätään. Onko kuva mielenkiintoinen? Jokainen ”aukko” ei tarvitse kuvaa.
 • Yksi hyvä kuva on parempi kuin kolme huonoa.
 • Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi on olennaista miettiä, minkälaisia kuvia partiosta julkaisemme – ja missä yhteydessä.

Värit viestivät ilosta. Partio on värikäs. Musta ja valkoinen toimivat voimakkaina perusväreinä, joita partionsininen piristää. Lisävärit ovat kirkkaita ja harmoniassa keskenään.

Lisävärit tuovat partion ilmeeseen iloa, energiaa, nuorekkuutta ja tuulahduksen raikkautta.

Lataa materiaalipankista muistilista partion väreistä: PDF A4 muistilista

PERHEPARTIO
Punainen
RGB: 185, 56,  44
СМYК: 10, 90, 89, 0
#Ь9382с
PMS 180

SUDENPENNUT 7-9-vuotiaat
Auringonkeltainen  
PMS 108 
CMYK 0, 5, 100, 0 
RGB 245, 234, 46 
#f5ea2e 

SEIKKAILIJAT 10-12-vuotiaat
Hiilloksenoranssi 
PMS 158 
CMYK 0, 60, 94, 0 
RGB 212,121,30 
#d4791e   

TARPOJAT 12-15-vuotiaat
Kanervanvioletti 
PMS 259 
CMYK 65, 100,0, 15 
RGB 94, 15,117 
#5e0f75 

SAMOAJAT 15-17-vuotiaat
Metsänvihreä 
PMS 364 
CMYK 72,0,100,43 
RGB 51,101,46 
#33652e   

VAELTAJAT 18-22-vuotiaat
Karhunruskea  
PMS 469 
CMYK 0,51,94,60 
RGB 110,71,10 
#6e470a 

 • Partion leipätekstifontti on päätteellinen Merriweather. Leipätekstinä käytetään light tai regular -leikkauksia.
 • Otsikkofontti on päätteetön Prompt. Otsikkotekstinä käytetään bold-leikkausta. Lyhyissä teksteissä voidaan käyttää versaalein eli ns. isoin kirjaimin.
 • Netissä leipätekstinä on PT Sans (regular-leikkaus) ja otsikkofonttina Source Sans Pro (Black-leikkaus).
 • On suositeltavaa käyttää vain tässä ohjeistossa määriteltyjä fontteja, mutta esimerkiksi julisteissa voi käyttää otsikkotasolla vapaammin muitakin fontteja. Leipäteksti on kuitenkin syytä olla aina tässä ohjeistossa määriteltynä.
 • Fontit voit ladata partion materiaalipankista.