Suomen Partiolaisten vaalit 2020

Suomen Partiolaisten vaalit

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen!

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta.

Vaaleissa on haettavissa seuraavat pestit:

 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*

*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälistenyhteyksien toiminnanalasta.

Tutustu avoinna oleviin pesteihin pestikuvauksien avulla.

Ehdolle yllä oleviin pesteihin asettaudutaan ilmoittamalla ehdokkaan nimi, partiolippukunta, varsinainen eli A-jäsen, ikä sekä pesti, mitä lähtee tavoittelemaan sähköpostilla osoitteeseen vaalitoimikunta@partio.fi

Vaalitoimikunta julkaisee ehdokkaat Facebookkiin ehdokkaiden ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vaalitoimikunnalla on käytössään myös ehdokkaan vinkkauslomake. Lomakkeen tarkoitus on, että henkilö voi ilmiantaa potentiaalisen ehdokkaan vaalitoimikunnan kontaktoitavaksi.
Vinkkaa ehdokasta tällä lomakkeella. Kysymyksiä ehdolle asettautumisesta voi kysyä vaalitoimikunta@partio.fi.


Ehdokkaat/Kandidater

Hallituksen puheenjohtaja/Styrelseordförande (valittu)

Kuva: Mikko Roininen

Siiri Kihlström on asettunut ehdolle Suomen Partiolaiset ry. – Finlands Scouter fs. hallituksen puheenjohtajaksi.

Siiri Kihlström ställer upp för posten som Suomen Partiolaiset ry. – Finlands Scouter rfs.styrelseordförande.

Kuka/vem: Siiri Somerkero

Ikä/ålder: 27

Kotilippukunta/scoutkår: Sotungin Tuliketut ry.

Piiri/district: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Miksi haet tätä pestiä/Varför söker du detta uppdrag:

Haluan edistää avointa, eteenpäinpyrkivää ja mukaan ottavaa partiojärjestöä Suomessa – ja siksi haen sen puheenjohtajaksi. Partio on antanut minulle yhteisön, jossa kasvaa. Sama mahdollisuus tulisi olla mahdollisimman monella. Kokemukseni eri partio-organisaation osista on antanut minulle valmiudet johtaa tätä järjestöä ja kehittää sitä eteenpäin. Me yhdessä muodostamme tämän liikkeen – ja voimme omalla toiminnallamme varmistaa, että sen keskiössä on nuoret ja halu muuttaa maailmaa paremmaksi.

Jag vill främja en öppen, framåtblickande och inkluderande scoutorganisation i Finland och det är därför jag söker till posten som dess ordförande. Scoutingen har gett mig en gemenskap att växa inom och jag anser att så många som möjligt borde ha samma möjlighet. Min erfarenhet inom olika delar av scoutorganisationen har gett mig förutsättningarna för att leda organisationen och utveckla den vidare. Tillsammans bildar vi denna rörelse. Tillsammans kan vi arbeta för att se till att rörelsens tyngdpunkt är unga människor och önskan att göra världen till en bättre plats.

Ehdokkaan blogi/kandidatens blogg: www.pjsiiri.wordpress.com

Partioneuvoston puheenjohtaja/Scoutrådets ordförande (valittu)

Henna Heikkilä on ehdolla partineuvoston puheenjohtajaksi vuosille 2021-2022.

Henna Heikkilä ställer upp för posten som scoutrådets ordförande för mandatperioden 2021-2022

Kuka/vem: Henna Heikkilä

Ikä/ålder: 38

Lippukunta/scoutkår: Liekkitytöt

Piiri/district: Hämeen Partiopiiri ry.

Miksi haet tätä pestiä/Varför söker du detta uppdrag:

Haluan osaltani olla viemässä partiota eteenpäin uuden strategiakauden käynnistyessä. Moninaisempi, monimuotoisempi ja monipuolisempi partio on sellainen partio, mistä yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen voi löytää oman paikkansa. Tällaista partiota uusi strategia edistää ja tällaista partiota tahdon itse edistää. Partioneuvostosta haluan kehittää yhä osallistavamman, aktiivisemman ja järjestön hallituksen tehtävää ja strategian toteutumista tukevamman toimijan.

Jag vill föra scoutingen framåt när den nya strategin träder i kraft . En mer mångsidig scoutrörelse är scouting där fler och fler barn, ungdomar och vuxna kan hitta sin egen plats. Sådan scouting främjas av den nya strategin och jag vill själv främja sådan scouting. Scoutrådet vill jag utveckla till att bli en allt mer inkluderande, aktiv aktör som stöder organisationens styrelses uppdrag och implementeringen av strategin.

Hallituksen varapuheenjohtajat/Styrelsens vice ordförande (valittu) 

Stefan Stjärnstedt on ehdolla Suomen Partiolaisten hallituksen varapuheenjohtajaksi vuosille 2021-2022.

Stefan Stjärnstedt ställer upp till posten som Finlands Scouters vice ordförande för mandatperioden 2021-2022.

Kuka/vem: Stefan Stjärnstedt, 39

Lippukunta/scoutkår: Turun Metsänkävijät

Piiri/district: Lounais-Suomen Partiopiiri ry.

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag:

Partiolla on tässä ajassa tärkeä tehtävä tulevaisuusliikkeenä ja yhteiskunnallisena muutosvoimana. Tänä syksynä partioon liittyvä sudenpentu voi nähdä oman elämänsä aikana aina 2100-luvulle asti. Haluan olla edistämässä sellaista kestävää liikettä, jossa nuorten on helppo olla ja kasvaa. Partion tavoitteena pitää olla, että jokainen lapsi ja nuori pääsee mukaan partioon eri puolilla Suomea. Jos saisin määrätä, määräisin jokaisella nuorelle sellaisen harrastuksen kuin partio on ollut minulle: rohkeasti elämänmakuisen, taatusti kasvattavan ja täynnä iloa ja ystävyyttä. Partiossa me saamme olla oma itsemme, toimia ja kasvaa vastuuseen, sekä oivaltaa, että meistä on mihin vain

Scoutingen har en viktig roll att spela i denna tid, som en rörelse för framtiden och en kraft för social förändring. En vargunge som gått med i scouterna nu under hösten kan se framför sig ett liv som går in på 2100-talet. Jag vill främja en hållbar rörelse där det är lätt för unga människor att vara och växa. Målet med scoutingen måste vara att varje barn och ungdom har möjlighet att scouta i olika delar av Finland. Om jag fick bestämma skulle jag begära att varje ung person skulle få en sådan hobby som scoutingen varit för mig: modigt en del av livet, garanterat en plats där jag fått växa och full av glädje och vänskap. Inom scoutingen får vi vara oss själva, agera och växa in i ett ansvar, samt inse att vi kan bli vad vi vill.

Ehdokkaan blogi/kandidatens blogg: vpjstefan2020.wordpress.com

Kuva: Anna Enbuske

Inari ”Tiitu” Timonen-Nissi on ehdolla Suomen Partiolaisten hallituksen varapuheenjohtajaksi vuosille 2021-2022.

Inari “Tiitu” Timonen-Nissi ställer upp till posten som Finlands Scouters vice ordförande för mandatperioden 2021-2022.

Kuka/vem: Inari ”Tiitu” Timonen-Nissi

Lippukunta/scoutkår:Lauttasaaren Luotsitytöt  ja Pohjolan Pirteät

Piiri/district: Pääkaupunkiseudun Pariolaiset ry. ja Pohjanmaan Partiolaiset ry.

Ikä/ålder: 28

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag:

Haluan olla mukana rakentamassa Suomen vaikuttavinta nuorten liikettä. Olemme menneet paljon eteenpäin partiossa viimeisen kahden vuoden aikana, mutta paljon on vielä tehtävä, jotta voimme tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle turvallisen paikan harrastaa ja kasvaa. Uusi strategia tuo mukanaan mahdollisuuksia kehittää tätä järjestöä entistä vahvemmaksi sekä työkaluja vastata yhteiskunnan muutosten tuomiin haasteisiin. Haluan olla mukana johtamassa tätä muutosta ja valmistamassa partiota tulevaisuutta varten.

Jag vill vara med och utveckla Finlands mest inflytelserika ungdomsrörelse. Vi har kommit långt under de senaste två åren, men mycket återstår att göra för att ge så många barn och ungdomar som möjligt en säker hobby där de kan växa. Den nya strategin ger möjligheter att utveckla denna organisation till att bli ännu starkare, samt verktyg för att svara på de utmaningar som förändringar i samhället medför. Jag vill vara delaktig i att leda denna förändring och förbereda scoutingen för framtiden.

 

Hallituksen jäsenet/Styrelseledamot

Aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen/Styrelseledamot med ansvar för regionalt arbete

Anni Karsma on ehdolla Suomen Partiolaisten hallitukseen aluetyöstä vastaavaksi hallitusjäseneksi vuosille 2021-2022.

Anni Karsma ställer upp till posten som styrelseledamot med ansvar för regionalt arbetet för mandatperioden 2021-2022.

Kuka/vem: Anni Karsma

Lippukunta/scoutkår: Korven Koukkaajat ry.

Piiri/distrikt: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Ikä/ålder: 32

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag:

Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että partio tarjoaa tulevaisuudessa vieläkin useammalle lapselle ja nuorelle ryhmän, johon kuulua, ja jossa kasvaa ja muuttaa maailmaa. Partion pitää pysyä liikkeessä ja esimerkiksi luoda uudenlaisia tapoja harrastaa kaikkialla Suomessa. Suomen Partiolaisten toiminta tukee lippukuntia ja tästä syystä aluetyön rooli hallituksessa on tärkeä myös eri toiminnanalojen välisessä yhteistyössä. Haluan viedä eteenpäin sitä työtä, mitä kasvun, moninaisuuden ja lippukuntien tuen eteen tehdään ja uusi strategia antaa tähän erinomaiset suuntaviivat.

Jag vill vara med och påverka att scoutingen i framtiden kommer att ge ännu fler barn och ungaen gemenskap att växa och förändra världen i. Scoutingen måste utvecklas kontinuerligt genom att till exempel skapa nya sätt att scouta i hela Finland. Finlands Scouters verksamhet stöder scoutkårerna och därför är det regionala arbetets roll i styrelsen viktig även när det kommer till samarbetet mellan de olika verksamhetsområden. Jag vill fortsätta det arbete som görs för att stödja tillväxt, mångfald och kårstöd. Den nya strategin ger utmärkta riktlinjer för detta.

Hanna Nevalainen on ehdolla Suomen Partiolaisten hallitukseen aluetyöstä vastaavaksi hallitusjäseneksi vuosille 2021-2022.

Hanna Nevalainen ställer upp till posten som styrelseledamot med ansvar för regionalt arbetet för mandatperioden 2021-2022.

Kuka/vem: Hanna Nevalainen,

Lippukunta/scoutkår: Kallan Tytöt ry.

Piiri/distrikt: Järvi-Suomen Partiolaiset ry.

Ikä/ålder: 31

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag: 

Haluan olla kehittämässä Suomen suurinta nuorisojärjestöä. Lippukunnat ja niiden hyvinvointi ovat lähellä sydäntäni. Haluan omalta osaltani olla viemässä viemässä partiota entistä moninaisempaan suuntaan, jossa jokaisella on oma paikkansa. Täten haluankin olla kehittämässä aluetyötä uuden strategiakauden alkaessa.

ag vill utveckla Finlands största ungdomsorganisation. Kårernas och deras välmående är mig nära hjärtat. Jag vill se till att scoutingen går mot en mer mångsidig riktning, där alla finner sin egna plats. Därmed vill jag vara med och utveckla det regionala arbete i början av den nya strategiperioden.

Yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen/Styrelseledamot med ansvar för samarbeten

Mirva Matikka hakee jatkokaudelle 2021-2022 Suomen Partiolaisten  hallitukseen yhteiskuntasuhteista vastaavana halitusjäsenenä.

Mirva Matikka ställer upp för återval till posten som styrelseledamot med ansvar för samarbeten för mandatperioden 2021-2022.

Kuka/vem: Mirva Matikka

Lippukunta/scoutkår: Louhen-Tytöt ry.

Piiri/distrikt: Lounais-Suomen Partiopiiri ry.

Ikä/ålder: 28

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag:

Haluan olla mukana rakentamassa Suomen vaikuttavimman, kasvattavimman ja innostavimman nuorisojärjestön tulevaisuutta ja kasvua. Vaikka partio onkin kasvatustoimintaa, on järjestöllä tärkeä tehtävä myös asiantuntijaorganisaationa ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Meillä partiossa todella on eväät maailman muuttamiseen ja jokaisen partiolaisen tulisi voida tehdä ja olla osa haluamaansa muutosta yhteiskunnassa. Vaikuttaaksemme maailmaan arvojemme pohjalta, tulee meidän olla aktiivisia myös kolojen seinien ulkopuolella. Onneksi meillä osaavilla ja aloitteellisilla partiolaisilla on aivan erityisen paljon annettavaa suomalaiselle yhteiskunnalle. Erityisen innoissani olen tulevasta työstä uuden strategian ja järjestön vastuullisuuden kehittämisen parissa.

Jag vill vara med och bygga framtiden och tillväxten för Finlands mest inflytelserika, fostrande och inspirerande ungdomsorganisation. Även om scoutingen huvudsakligen är fostrande verksamhet har organisationen också en viktig roll att spela som expertorganisation och social påverkare. Vi i scouterna har verkligen redskapen för att förändra världen och varje scout ska kunna göra och vara en del av den förändring de vill se i samhället. För att påverka världen baserat på våra värderingar måste vi också vara aktiva utanför kårlokalernas väggar. Lyckligtvis har våra skickliga och proaktiva scouter något mycket speciellt att ge det finska samhället. Jag är särskilt glad över det kommande arbetet med att implementera den nya strategi och utveckla vårt organisationsansvar.

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen/Styrelseledamot med ansvar för kommunikation och marknadsföring

Kuva: Mari Lehtisalo

Susanna Koivisto asettuu ehdolle Suomen Partiolaisten hallitukseen viestinnästä ja markkinoinnista vastaavaksi hallitusjäseneksi.

Susanna Koivisto ställer upp till posten som styrelseledamot med ansvar för kommunikation och marknadsföring.

Kuka/vem: Susanna Koivisto

Lippukunta/scoutkår: Littoisten Pirtapiiat ry ja Kalevan Suuntatytöt ry

Piiri/distrikt: Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Ikä/ålder: 24

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag: 

Partio on viestinnän edelläkävijä suomalaisella järjestökentällä. Viestimme aidosti nuorten äänellä, sillä tekijät ovat nuoria, idearikkaita luottiksia. Kiinnostavaan partioviestintään tarvitaan kaikkia: YSPejä, valokuvaajia, Partio-lehden ja -median toimitusta, somettajia, piirejä ja työntekijöitä. Haluan johtaa tätä kokonaisuutta ja varmistaa, että viestintä ja markkinointi tukevat koko järjestön yhteistä strategiaa.

Lisäksi haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että journalismilla on paikkansa partiossa tulevaisuudessakin. Tarvitsemme kanavan, jossa nuoria lukijoita kiinnostavia asioita käsitellään riippumattomasti ja faktapohjaisesti. Parhaiten tämä onnistuu SP:n kustantaman Partio-lehden ja Partiomedian avulla, joiden journalistisuus tulisi säilyttää.

Scouterna är en pionjär inom kommunikation inom det finska organisationsområdet. Vi kommunicerar med en genuinung röst då författarna är unga, fantasifulla individer. Intressant scoutkommunikation kräver att alla deltar: YSP, fotografer, Partio-tidningens och scoutmedias redaktion, SoMe, distrikt och anställda. Jag vill leda denna helhet och se till att kommunikationen och marknadsföringen stöder hela organisationens strategi.

Dessutom vill jag vara delaktig i att se till att journalistiken får en plats inom scoutingen även i framtiden. Vi behöver en kanal där frågor som är intressanta för unga läsare tas upp oberoende och faktabaserat. Detta uppnås bäst med hjälp av Partio-tidningen och Partio-median, publicerade av FS, vars journalistik bör bevaras.

Satu Salo-Jouppila hakee jatkokautta Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. viestinnästä ja markkinoinnista vastaavana hallitusjäsenenä vuosille 2021-2022.

Kuka/vem: Satu Salo-Jouppila

Lippukunta/scoutkår: Ilkan Partiolaiset ry.

Piiri/distrikt: Pohjanmaan Partiolaiset ry.

Ikä/ålder: 28

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag: 

Haluan jatkaa työtä paremman partion eteen SP:n viestinnästä ja markkinoinnista vastaavana hallituksen jäsenenä. Minusta partio on hieno ja vaikuttava harrastus. Haluan, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori löytää partion. Pestissä haluan vahvistaa partion mielikuvaa, lisätä harrastusylpeyttä, kehittää tiedon kulkemista, tukea muita toiminnanaloja sekä viedä varainhankinnan markkinointia eteenpäin.

Minulle tärkeintä on tukea lippukuntia ja niiden vapaaehtoisia partio-ohjelman toteuttamisessa. Uuden strategian mukainen tekeminen vastaa ympärillämme oleviin haasteisiin ja vie meitä lähemmäs sitä, että yhä useampi on partiossa ja saa taidot muuttaa maailmaa. Viestinnällä ja markkinoinnilla ja sen kehittämisellä on tärkeä rooli tässä ja haluan olla johtamassa toiminnanalaa kohti visiotamme.

Vapaaehtoistuesta vastaava hallitusjäsen

Kuva: Kirsi Honkasalo

Helena Siivonen asettuu ehdolle Suomen Partiolaisten – Finlands Scouter ry. hallitukseen vuosille 2021-2022 vapaaehtoistuesta vastaavaksi hallitusjäseneksi.

Kuka/vem: Helena Siivonen

Lippukunta/scoutkår: Nuotiotytöt ry. , Kolkankävijät ry.

Piiri/distrikt: Lounais-Suomen Partiopiiri ry.

Ikä/ålder: 33

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag:

Haluan osaltani olla mukana mahdollistamassa jokaiselle nuorelle taitoja muuttaa maailmaa nyt ja tulevaisuudessa. Hyvinvoivat ja koulutetut vapaaehtoiset ovat partion tärkein voimavara, sillä ilman motivoituneita vapaaehtoisia ei lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuutta laadukkaaseen partioharrastukseen.

Vapaaehtoistuen toiminnanalan johtaminen on merkittävässä osassa uuden strategian toteuttamista ja koen, että minulla on osaamista ja näkemystä siihen, miten jatkossa partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille, kehittää vapaaehtoisten osaamista monipuolisesti sekä välittää ja huolehtii vapaaehtoisistaan.

WOSM kansainvälinen valtuutettu

Kuva: Virpi Väyrynen

Juha Mäenalusta asettuu ehdolle Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. hallitukseen ehdolle WOSM kansainväliseksi valtuutetuksi sekä kansainvälisistä yhteyksistä vastaavaksi hallitusjäseneksi vuosille 2021 – 2022.

Kuka/vem: Juha Mäenalusta

Lippukunta/scoutkår: Tampereen Kotkat

Piiri/distrikt: Hämeen Partiopiiri ry.

Ikä/ålder: 36

Miksi haet tätä pestiä/ varför söker du detta uppdrag:

Olen ollut talousvaliokunnassa täydet 6 vuotta ja haluan lähteä tässä
pestissä huolehtimaan siitä, että SP vaikuttaa kansainvälisesti ja
kansainvälisyys näkyy suomalaisessa partiossa myös tässä hankalassa
tilanteessa. Tunnen aiempien pestieni kautta SP:tä, kansainvälistä partiota
sekä tähän tilanteeseen sopivasti kansainvälistä vaikuttamista ja
yhteistyötä etävälinein ja kansainvälisen partion etämuotoja.

Kuva: Julius Kuula

Toni Juntunen asettuu ehdolle Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. hallitukseen ehdolle WOSM kansainväliseksi valtuutetuksi sekä kansainvälisistä yhteyksistä vastaavaksi hallitusjäseneksi vuosille 2021 – 2022.

Kuka/vem: Toni Juntunen
Lippukunta/scoutkår: Maahiset ry.
Piiri/distrikt: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.
Ikä/ålder: 22
Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag: 
Haluan olla mukana edistämässä partion monipuolisuuden toteutumista koko maassamme, vapaaehtoisten yleisen osaamistason ja tietämyksen kehittymistä sekä tuoda nuoremman sukupolven ääntä kuuluviin niin Suomen Partiolaisten hallituksessa kuin maailmanjärjestössäkin, joiden päätökset ja kehitys vaikuttavat rakkaaseen harrastukseemme merkittävästi. Suomen Partiolaiset on tehnyt loistavaa työtä kansainvälisyyden eteen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja koen tärkeäksi että myös tulevaisuudessa tämä positiivinen suunta jatkuu.
On tärkeää että partiolaiset vaikuttavat maailmaan ja avaimet kansainvälisyyden toteuttamiseen annetaan jokaiselle piirille, lippukunnalle kuin yksittäiselle partiolaisellekin. Kansainvälinen partio on muutakin kuin suuria leirejä ja matkoja ulkomaille, se on yhteisten ajatusten ja näkemysten jakamista muiden maiden partiolaisten kanssa, yhdessä vaikuttamista koko maailmaan sekä erityisesti se on tapa rakentaa kansainvälistä yhteenkuuluvuutta. Lisäksi haluan olla varmistamassa että kansainvälisten yhteyksien toiminnanala toteuttaa laadukkaasti partion uutta strategiaa edistämällä kansainvälisyyttä kaikilla tasoilla sekä pitämällä nykyisistä ja tulevista vapaaehtoisistaan hyvää huolta.

WAGGGS kansainvälinen valtuutettu

Soile Oikkonen asettuu ehdolle Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. hallitukseen WAGGGS kansainväliseksi valtuutetuksi sekä kansainvälisistä yhteyksistä vastaavaksi hallitusjäseneksi vuosille 2021 – 2022.

Kuka/vem: Soile Oikkonen

Lippukunta/scoutkår: Rajamäen Metsänkävijät ry., Näsin Tytöt ry.

Piiri/distrikt: Uudenmaan partiopiiri ry. , Hämeen partiopiiri ry.

Ikä/ålder: 54

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag: 

Olen itse saanut kasvaa partiossa kansanvälisyyteen jo pienestä pitäen. Muistan monia KEHY-hankkeita sekä lippukunnan omia muistelemispäivän tilaisuuksia. Piirini ja SP on järjestänyt tapahtumia, kuten leirejä ja seminaareja, joissa olen toiminut kansainvälisissä tehtävissä. Olen saanut osallistua kansainväliseen partiotoimintaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin muun muassa yksilöiden tapamisten, kokousten, partiokotien vierailujen, kansainvälisten leirien (muun muassa Jamboreet) sekä osallistumalla partiotoimintaan eri maissa asuessani niissä useita vuosia. Tämä kaikki on osa sitä, mitä kansainvälisyys voi partiolaiselle antaa.

Kansainvälisen partion tarjoaminen yksittäiselle partiolaiselle, lippukunnalle, piirille ja SP:lle vaatii kuitenkin töitä. SP on osa kahta maailmanjärjestöä, joiden sääntöjä SP:nkin tulee noudattaa. SP:llä on mahdollisuus vaikuttaa näihin sääntöihin ja koko partioliikken tulevaisuuteen maailmanjärjestöjen kautta. Kansainvälinen asiamies hoitaa suhteet kansainvälisissä asioissa niin maailmanjärjestöön (tässä tapauksessa WAGGGS), muihin partiomaihin kuin Suomen sisälläkin. Haluan edistää kansainvälisyyttä ja mahdollistaa kansainvälistä partiotoimintaa osaltani. Pesti on tällä kertaa tavallista haastavampi, koska korona vaikuttaa mitä suurimmin kansainväliseen toimintaan ainakin vuonna 2021, mutta rokotteiden maailmanlaajuisesta saatavuudesta riippuen myös vuoteen 2022. Olen kuitenkin valmis tarttumaan näihin haasteisiin.

Meri Vikström

Meri Vikström asettuu ehdolle Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. hallitukseen WAGGGS kansainväliseksi valtuutetuksi sekä kansainvälisistä yhteyksistä vastaavaksi hallitusjäseneksi vuosille 2021 – 2022.

Kuka/vem: Meri Vikström

Lippukunta/scoutkår: Mellilän Menninkäiset ry.

Piiri/distrikt: Lounais-Suomen Partiopiiri ry.

Ikä/ålder: 26

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag: 

Haluan olla kehittämässä Suomen suurinta nuorisojärjestöä ja olla mukana vaikuttamassa siihen, että partio kuuluu osaksi yhä useamman lapsen ja nuoren elämään. Haen WAGGGS:n kansainvälisen valtuutetun paikkaa, sillä haluan edistää Suomen Partiolaisten ja maailmanjärjestön välistä yhteistyötä sekä kansainvälistymistä niin lippukunnissa kuin piiritasollakin. Nykytilanteen tuomat muutokset vaativat partiolta uusien toimintamuotojen kehittämistä ja käyttöönottoa, ja haluan olla mukana kehittämässä näitä kansainvälisen partion osalta. Olen toiminut Lounais-Suomen partiopiirin kv-jaostossa nyt noin kolmen vuoden ajan, osallistunut kv-trainee-kurssille sekä ollut mukana euroseminaarissa ja osallistunut Maailmanjamboreelle. Näiden kautta olen kartuttanut kokemusta ja tietämystä kansainvälisestä partiosta ja asetunkin nyt innoissani ja motivoituneena ehdolle WAGGGS:n kansainväliseksi valtuutetuksi.

Kasvatus

Sonja Uschanov on asettunut ehdolle Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. hallitukseen kasvatuksesta vastaavaksi hallitusjäseneksi vuosille 2021-2022.

Kuka/vem: Sonja Uschanov

Lippukunta/scoutkår: Messukylän Metsätytöt ry.

Piiri/distrikt: Hämeen Partiopiiri ry.

Ikä/ålder: 31

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag: 

Haluan olla mukana rakentamassa tulevaisuuden partiota ja kehittämässä partiokasvatusta niin, että me voimme yhdessä kasvattaa tulevaisuuden kansalaisia.

Minulla on ollut etuoikeus vaalitoimikunnan tehtävässä tutustua tulevan kauden uuteen puheenjohtajistoon ja muihin ehdokkaisiin. Haluan olla osa tätä innostunutta, motivoitunutta ja sitoutunutta hallitusta.

Etsiessäni parasta mahdollista ehdokasta omalle toiminnanalalleni, sain lopulta enemmän itse rohkaisua ja kannustusta ehdolle asettumiseen kuin löysin pestistä kiinnostuneita. Lähden ehdolle kehittämään järjestöämme, mutta myös itseäni ja hyppäämään isoimpiin saappaisiin, kuin koskaan aiemmin. Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen – voisi ihanteellisestikin kuvailla. En kuitenkaan hyppää tähän vain velvollisuuden tunteesta, hyppään tähän rohkaisusta ja luottamuksesta, jota olen partioystäviltäni saanut.

Partiokasvatus on tarjonnut minulle mielekästä ja arvokasta vapaaehtoistyötä organisaatiomme eri tasoilla koko aikuisikäni. Haluan lähteä johtamaan toiminnanalaa, joka koskettaa jokaista partiolaista. Uskon, että minulla on taitoa johtaa partiokasvatusta osallistaen ja innostaen, ohjaten meitä kohti tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Talous & Digi

Robert ”Bobbis” Lecklin asettuu ehdolle Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. hallitukseen taloudesta ja digistä vastaavaksi hallitusjäseneksi vuosille 2021-2022.

Kuka/vem: Robert ”Bobbis” Lecklin

Lippukunta/scoutkår: KFUM:s Scouter Kamraterna r.f.

A-jäsen: Finlands Svenska Scouter r.f. (FISSC)

Ikä/ålder: 30

Miksi haet tätä pestiä/varför söker du detta uppdrag:

Koen, monien muiden lailla, että olen saanut partiolta uskomattoman paljon. Tämän takia koen vuosi vuodelta suurempaa halua antaa takaisin jotta voisin osaltani varmistaa, että kaikki jotka ovat halukkaita pääsevät mukana toimintaan.

Tämä nimenomainen pesti sopii itselleni luontevasti koska se on hyvin lähellä vahvuusalueitani talouden ja kehittämisen osalta. Uskon, että tämän pestin kautta pystyn parhaiten auttamaan partioliikettä Suomessa.

Liksom många andra, anser jag att jag fått massor utav scouting. På grund av detta känner jag för varje år en större vilja för att ge tillbaka. På detta sätt kan jag för egen del säkerställa att alla som vill kan delta i vår verskamhet.

Detta specifika uppdrag lämpar sig mig naturligt då det är nära mina styrkor bland ekonomi samt utveckling. Jag tror att jag genom detta uppdrag på bästa sätt kan hjälpa scoutingen i Finland.

 

Lisätietoja ehdolle asettumisesta tai vaaleista/ Om du har annat frågår: vaalitoimikunta@partio.fi


Vaalitentit

19.9.2020 klo 17.30 Järjestön johdon syysseminaarin yhteydessä tentti vain puheenjohtajiston ehdokkaille (hallituksen puheenjohtajisto & partioneuvoston puheenjohtaja sekä vrapuheenjohtaja ehdokkaat), Kiljava (Striimilinkki)

3.10.2020 klo 12.00 Oulun syyskokouksen kokoustauolla (Pohjanmaa) teemalla partion strategia (Teams Live -linkki)

8.10.2020 klo 18.00 Partioasema, Helsinki (FiSSc, Uusimaa ja PäPa + kaksikielisenä), teemana arvot (Teams Live -linkki))

15.10.2020 klo 18.00 Turku, teemana johtaminen (Teams Live -linkki)

31.10.2020 klo 9.00 Laajennettujen valiokuntien tapaaminen, teemana lippukuntatyö ja kasvu. (viikonlopun tarkka aikataulu tarkentuu myöhemmin) (Teams Live -linkki)

4.11.2020 klo 18.00 Häme ja Tampere, teemana piirien erityispiirteet ja työntekijäorganisaatio (Teams Live -linkki)

11.11.2020 klo 17.30 Kymenlaakso (syyskokouksen yhteydessä illalla), teemana viestintä ja näkyvyys sekä partion mielikuva ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus (Teams Live -linkki)

16.11.2020. klo 18.00 VIIMEINEN vaalitentti vain hallitusjäsen ehdokkaille. (Teams Live -linkki)

Kaikki vaalitentit toteutetaan digitaalisesti Teams Live -tapahtumina. Siten varmistetaan, että vaalitentit järjestetään turvallisesti ja että koronaviruksen mahdollista leviämistä ehkäistään. Digitaalisten vaalitenttien ansiosta kaikilla ehdokkailla on myös yhtä hyvät mahdollisuudet osallistua tenttitilaisuuksiin.

Ajastetut Teams Live -linkint löytyvät jo nyt kunkin tenttipäivän kohdalta. Huomaa, että aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Vaalitoimikunta on linjannut pitävänsä kaikki vaalitentit virtuaalisesti johtuen vallitsevasta Covid-19 tilanteesta. Vaalitoimikunta seuraa myös aktiivisesti päivittyviä Suomen Partiolaisten ohjeistuksia ja soveltaa toimintaansa niiden mukaisesti.


Yleisiä huomioita vaaleista

Suomen Partiolaisten hallitusvaalit käydään kerran kahdessa vuodessa jäsenkokouksessa ja partioneuvoston syyskokouksessa. Vaaleilla valitaan hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja hallituksen jäsenet sekä partioneuvoston puheenjohtaja. Jäsenkokous valitsee partioneuvoston muut jäsenet ja partioneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa järjestäytyessään. On tärkeää, että vaaliviestintä on avointa kaikkiin suuntiin. Jos herää kysymyksiä, niitä voi lähettää sähköpostitse vaalitoimikunta@partio.fi.

Vaalitoimikunnan jäsenet: Anu Niemi, Jasper Kurjenniemi, Sonja Uschanov, Taru Pulkkinen ja Miikael Saksman. Vaalitoimikunnan on asettanut partioneuvoston kevätkokous.