Suomen Partiolaisten vaalit 2022

Tänä syksynä käydään jälleen kaksiosaiset vaalit Suomen Partiolaisten hallitukseen! Hallitusvaalit käydään joka toinen vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja valitaan varsinaisessa jäsenkokouksessa marraskuun puolivälissä. Partioneuvoston syyskokous puolestaan valitsee hallituksen jäsenet marraskuun lopussa.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta.

 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry partioneuvoston puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry hallituksen varapuheenjohtaja X2
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, yhteiskuntasuhteet
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, digi ja talous
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, aluetyö
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry hallituksen jäsen, kasvatus
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu, WOSM*
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry kansainvälinen valtuutettu WAGGGS*

*Kansainvälisiä valtuutettuja toimii kaksi, mutta vain toisesta tulee hallituksen jäsen vastaten kansainvälisten yhteyksien toiminnanalasta.

Tutustu avoinna oleviin pesteihin pestikuvausten avulla.


Ehdolle pesteihin asettaudutaan ilmoittamalla ehdokkaan nimi, partiolippukunta, varsinainen eli A-jäsen, ikä sekä pesti, mitä lähtee tavoittelemaan sähköpostilla osoitteeseen vaalit@partio.fi

Vaalitoimikunta julkaisee ehdokkaat tällä sivulla sekä Facebook- ja Instagram -kanavillaan.

Vaalitoimikunnalla on käytössään myös ehdokkaan vinkkauslomake. Lomakkeen tarkoitus on, että henkilö voi ilmiantaa potentiaalisen ehdokkaan vaalitoimikunnan kontaktoitavaksi.
Vinkkaa ehdokasta tällä lomakkeella (klikkaa tätä tekstiä). Kysymyksiä ehdolle asettautumisesta voi kysyä vaalit@partio.fi.

Vaalitenttejä järjestetään sekä livenä että etänä. Paikan päällä järjestettäviä tenttejä ei striimata. Alta löydät tenttien aikataulun ja tentattavat.

Su 25.9. klo 10.30, Tulevaisuusseminaari, Järvenpää, tentattavana pj- ja vpj-ehdokkaat (ml. Partioneuvosto)

Ke 5.10. klo 18, Microsoft Teams, tentattavana pj- ja vpj-ehdokkaat (ml. Partioneuvosto). Kuuntele tenttiä Teamsin kautta.

To 13.10. klo 18, Microsoft Teams (linkki tulee myöhemmin), tentattavana kaikki ehdokkaat

La 22.10. klo 19, Laajennetut valiokunnat, Espoo, tentattavana hallituksen ehdokkaat (pl. pj- ja vpj-ehdokkaat) ja kv-valtuutetuiksi hakevat

Ti 1.11. klo 18, Microsoft Teams (linkki tulee myöhemmin), tentattavana kasvatuksesta, vapaaehtoistuesta ja aluetyöstä vastaaviksi hallituksen jäseniksi hakevat ehdokkaat

Ke 2.11. klo 18, Microsoft Teams (linkki tulee myöhemmin), tentattavana digistä ja taloudesta, kansainvälisistä suhteista, viestinnästä ja markkinoinnista ja y-suhteista vastaaviksi hallituksen jäseniksi sekä kv-valtuutetuiksi hakevat ehdokkaat

Ma 7.11. klo 18, Microsoft Teams (linkki tulee myöhemmin), tentattavana pj- ja vpj-ehdokkaat (ml. Partioneuvosto)

Ma 21.11. klo 18, Microsoft Teams (linkki tulee myöhemmin), tentattavana hallituksen ehdokkaat (pl. pj- ja vpj-ehdokkaat) ja kv-valtuutetuiksi hakevat

Yleisiä huomioita vaaleista

Suomen Partiolaisten hallitusvaalit käydään kerran kahdessa vuodessa jäsenkokouksessa ja partioneuvoston syyskokouksessa. Vaaleilla valitaan hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja hallituksen jäsenet sekä partioneuvoston puheenjohtaja. Jäsenkokous valitsee partioneuvoston muut jäsenet ja partioneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa järjestäytyessään. On tärkeää, että vaaliviestintä on avointa kaikkiin suuntiin. Jos herää kysymyksiä, niitä voi lähettää sähköpostitse vaalit@partio.fi.

Vaalitoimikunnan jäsenet: Lotta Ellonen (pj), Senni Lindén, Onni Pusa, Miikael ”Miksu” Saksman, Stefan Stjärnstedt ja Anni Ylinen. Vaalitoimikunnan on asettanut partioneuvoston kevätkokous.


Ehdokkaat

Vaalitoimikunta on pyytänyt kaikkia ehdolle asettuneita vastaamaan muutamaan kysymykseen. Ehdokkaiden vastaukset voit lukea alta.

 1. Mikä on tärkein asia, jota haluat edistää tulevana kahtena vuotena SP:n hallituksessa/
  partioneuvostossa?
 2. Mikä motivoi sinua toimimaan hakemassasi pestissä?
 3. Linkki ehdokkaan omaan somekanavaan/vaalisivuun (jos on)

Ehdolla Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n puheenjohtajaksi

Henri ”Henkka” Backman, Tampereen Kotkat, Hämeen Partiopiiri

1. Viime vuosina on tehty paljon isoja ja tärkeitä uudistuksia, kuten esim. peruskirja, strategia ja henkilöstöuudistus. Nyt on mielestäni tärkeää, että luomme vankan pohjan strategian toteutumiselle sekä henkilöstöuudistuksen edelleen kehittymiselle. Tärkein asia kuitenkin on partiolaisten hyvinvointi sekä taloudellinen vakaus, jotka ovat elinehtoja niin kasvulle kuin terveelle ja vakaalle toiminnalle partiossa.  

Under de senaste åren har många stora och viktiga reformer gjorts, såsom grundstadgan, strategin och personalsreformen. Nu tycker jag att det är viktigt att vi skapar en solid grund för genomförandet av strategin och för vidareutvecklingen av personalsreformen. Det viktigaste är dock scouternas välmående och ekonomiska stabilitet som är livsnerven för både tillväxt och sunda och stabila aktiviteter i scouterna. 

 2. Olen liittynyt aikuisena partioon ja sitä ennen kerännyt kokemusta Punaisesta Rististä. Olen saanut oppia ja elää partiosta lähes 10 vuotta. Minua motivoi nyt hakea partiolaisten puheenjohtajaksi halu, ilo ja tahto jakaa osaamistani ja kokemustani paremman partion puolesta.  

Jag var redan vuxen när jag blev scout och innand des fick jag erfarenhet I Röda Korset. Jag har fått lära mig och leva av scouterna nestän 10 år. Det som nu motivera mig att söka till ordförande för Finalands Scouter är lusten, glädjen och viljan att dela med mig av min kunskap och erfarenhet.  

3. Instagram.com/henkkab


Eero Kivistö, Mellilän Menninkäiset, Lounais-Suomen Partiopiiri

1. Strategia. Meillä on partion yhteinen strategia vuosille 2021-2026 ja seuraava kaksivuotiskausi osuu strategiakauden keskelle. Ensi askeleet strategian toteuttamiseksi on otettu, mutta tulevalla kaudella pitää mennä eteenpäin ja syvemmälle. Esimerkiksi SPH:n mahdollisten hallitusohjelmien tulee pohjautua strategiaan, jottei meillä ole liikaa toisistaan irrallisia olevia tavoitteita.

Strategian lisäksi käynnissä on isoja kokonaisuuksia kuten digitaalisten palveluiden kehittämishanke ja vapaaehtoisresurssistrategia. Hiottavaa meillä löytyy yhteisestä toiminnansuunnitteluprosessista sekä henkilöstöorganisaation eteenpäin kehittämisessä. 

2. Tehtävä itsessään, joka on iso ja vastuullinen, mutta erittäin mielenkiintoinen ja uniikki. Pidän yleisesti hallitustyöskentelystä ja johtamisesta, sekä isojen kokonaisuuksien organisoimisesta. Tahdon puheenjohtajana edistää valtakunnallista partiota. Tahdon omalta osaltani varmistaa, että partio on houkutteleva harrastus koko maassa, paikkakunnasta riippumatta.  

Koen, että varsinkin piirijohtaja- ja partioneuvosvuodet ovat antaneet minulle hyvät eväät toimia Suomen Partiolaisten puheenjohtajana. Koen nykyisen elämäntilanteeni  sopivana uuden haasteen ja pestin vastaanottamiseen. Olen nousujohteisesti saanut kantaa vastuuta sekä kehittyä johtajana. Olen asettunut ehdolle, koska uskon partioliikkeeseen ja siihen, että tässä ajassa partiolla on merkittävä paikka ja tehtävä yhteiskunnassa.  

3. Nettisivut: https://partioeero.wordpress.com/

IG: @partioeero


Ehdolla Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n Partioneuvoston puheenjohtajaksi

Henna Heikkilä, Liekkitytöt, Hämeen Partiopiiri

1. Strategian eteneminen kohti asetettuja tavoitteita vaatii entistä enemmän tekoja alkavalla kaudella. Haluaisin seuraavan kauden aikana kehittää yhdessä partioneuvoston ja SP:n hallituksen kanssa ne työkalut ja toimintatavat, joilla partioneuvosto voisi entistä paremmin osallistua strategian johtamiseen ja toteuttamiseen.

2. Pestissä minua motivoi mahdollisuus viedä järjestöämme eteenpäin, kehittyä itse vaihtuvien haasteiden parissa ja mahdollistaa partioneuvosten onnistuminen pestissään. 

3. instagram.com/hennaheikk


Ehdolla Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n varapuheenjohtajaksi

Jens Back, Scoutkåren Vasa Korsfarare, Finlands Svenska Scouter

1. Mielestäni SP:llä on hyvin pätevä strategia. Strategia linjaa hyvin mihin hallituksen on työssään fokusoitava. Olen viimeiset kaksi vuotta saanut työskennellä strategian parissa FiSSc:n hallituksessa vpj:nä ja toivon, että pääsisin strategiaa ja sen tavoitteita toteuttamaan myös SP:n hallituksessa. Partion eri toimijoiden yhteen tuominen, niin kansallisella kun paikallisella tasolla, meidän yhteisten tavoitteiden ympärille on myös tärkeä asia, jota haluan edistää. 

I mitt tycke har FS en väldigt bra strategi. Strategin linjerar väl med vad styrelsen ska fokusera på i sitt arbete. De senaste två åren har jag fått arbeta med strategi i styrelsen för FiSSc som vice ordförande och jag hoppas att jag skulle kunna implementera strategin och dess mål även i FS styrelse. Att föra samman scoutingens olika aktörer, både på nationell och lokal nivå, kring våra gemensamma mål är också en viktig sak som jag vill främja.  

 2. Minulle on tärkeää yhdessä tekeminen. Siksi minua motivoikin se, että päästään yhdessä SP:n eri toiminnanalojen sekä A-jäsenten kanssa yhdessä viemään partiotoimintaa intohimolla Suomessa eteenpäin.  Myös oma intohimo sekä rakkaus partioliikettä kohtaan motivoi minua hakemaan SP:n varapuheenjohtajaksi. Pian seitsemän vuoden SP-luottis uran sekä kahden vuoden FiSSc vpj vuoden jälkeen tämä pesti tuntuu sekä erittäin mielenkiintoiselta että luontevalta pestiltä minulle. 

Att arbeta och göra saker tillsammans är viktigt för mig. Därför motiveras jag av att vi tillsammans med FS olika verksamhetsområden och A-medlemmar kan driva scoutingen passionerat framåt i Finland. Min egen passion och kärleken till scoutrörelsen motiverar mig att söka till FS vice ordförande. Efter en snart sjuårig karriär som förtroendevald i FS och två år som FiSSc vice ordförande verkar detta uppdrag både väldigt intressant och som en naturlig fortsättning på min scoutstig. 

3. instagram.com/backjens 


Ehdolla Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen digistä ja taloudesta vastaavaksi jäseneksi

Onni Ylitalo, Hervannan Hukat, Hämeen Partiopiiri

1. Haluan kehittää digi- ja talouden toiminnanalan toimintaa vaikuttavampaan ja selkeämpään suuntaan. Taloudella ja digillä on tärkeää tukea muita tahoja, jotta he pystyvät onnistumaan omissa toimissaan parhaiten. Tämä tuki on tärkeä, myös strategian eteen viemisessä, varsinkin tekemällä partiosta parhaimman paikan tehdä vapaaehtoistyötä tarjoamalla siihen parhaimmat työkalut, jotka soveltuvat siihen mitä olemme tekemässä. SP:n tulevista projekteista varsinkin startannut Paju-hanke eli partion järjestelmäuudistus on tärkeä saada hyvin käyntiin ja eteenpäin.

2. Olen ollut tekemässä SP:ssa eri digiprojekteja ja haluan myös jatkossa olla suuremmin niitä kehittämässä. Haluan antaa parhaan tukeni toimialan vapaaehtoisille, jotta he pystyvät tekemään parhaansa pesteissään, sillä heidän ja yhteiset onnistumiset puskevat minua tekemään parhaani. Haluan olla vaikuttamassa, mitä linjauksia ja päätöksiä tulevan kahden vuoden aikana partiossa tehdään antaen oman näkemykseni ja panokseni niihin, joista nähtävät tulokset toimivat vahvana motivaattorina tehtävissäni.


Ehdolla Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen aluetyöstä vastaavaksi jäseneksi

Laura Vainio, Jokioisten Korvenkävijät, Hämeen Partiopiiri

1. Kasvu on oleellinen osa partion strategiaa, ja sen edistäminen on todella tärkeää. Kasvun tärkeitä tekijöitä ovat hyvinvoivat, elinvoimaiset lippukunnat ja moninaisuuden lisääminen. Henkilöstöuudistuksen ja valmentajapestin päivityksen myötä meillä on entistäkin paremmat mahdollisuudet tukea lippukuntia, mutta esimerkiksi kasvuun liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa vain yhdessä tekemällä.

2. Olen tehnyt pitkään pestejä aluetyössä niin piirissä kuin SP:n aluevaliokunnassa, erityisesti valmentamisen parissa. Minua motivoi lippukuntien tukeminen ja niiden hyvinvoinnin edistäminen. Nyt haluaisin päästä viemään asioita eteenpäin yhdessä A-jäsenten ja muiden toiminnanalojen kanssa. Motivoidun myös yhdessä tekemisestä, sekä mahdollisuudesta kehittyä itse ja oppia uutta.

3. instagram: @lauraemilian


Ehdolla Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry:n kansainväliseksi valtuutetuksi WOSM

Jasper Kurjenniemi, Viherlaakson Peurat, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

1. Haluan olla vahvistamassa Suomen Partiolaisten asemaa kansainvälisessä päätöksenteossa & yhteistyössä sekä varmistamassa että SP:n strategiaa voidaan osaltaan jalkauttaa myös Suomen ulkopuolella etujamme vaalien.

2. Olen toiminut useita vuosia eri tehtävissä sekä kotipiirissäni PäPa:ssa sekä myös keskusjärjestön tasolla. Toimin lisäksi myös parhaillaan partion maailmanjärjestö WOSM:n luottamustoimessa. Haluan päästä yhdistämään osaamiseni molempien toimijoiden osalta ja tuoda Suomen jälleen kansainvälisen partion merkittäväksi tekijäksi.

3. Instagram: @jasperkurjenniemi


Oona Hannula, Merimetsot, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

1. Partio on maailmanlaajuinen järjestö ja on tärkeää, että tätä asiaa ei unohdeta. Haluan olla nostamassa Suomen Partiolaisten asemaa kansainvälisessä partiotoiminnassa, sekä vastavuoroisesti nostamassa kansainvälistä partiotoimintaa täällä Suomessa. Nämä kaksi asiaa kulkevat mielestäni käsi kädessä.Suomen Partiolaisilla on hyvä strategia ja olemmekin viime vuosina tehneet tärkeitä päätöksiä, joista meidän pitää kertoa myös maailmalla. Tämän myötä haluankin olla tukemassa kansainvälisten yhteyksien valiokuntaa, sekä kaikkia niitä, joilla on intoa kansainväliseen partiotoimintaa. Työskentelemällä yhdessä voimme jatkaa toimintamme kehittämistä sekä turvata toimintamme kasvun.

2. Kansainvälinen partio on ollut minulle tärkeä toiminnanala jo monta vuotta. Olen tehnyt eri pestejä liittyen kv-partioon sekä Suomessa että ulkomailla ja toiminut viime vuoden KVY valiokunnan puheenjohtajana. Olen päässyt seuraamaan sivusta hallitus työskentelyä, sekä kv-valtuutetun tehtäviä niin tiedän mitä odottaa, jos minut valitaan pestiin. Minulle on tuttua valiokunnan johtaminen ja työskentely. Sillä mikään ei tapahdu yksin, minulle on tärkeää ihmisten jaksaminen ja hyvinvointi pesteissä. On tärkeää, että on tiimi, joka jaksaa ja haluaa olla mukana, ja heidän tukemisensa on äärimmäisen tärkeää. Yhdessä on helpompaa vaikuttaa kuin yksin. 

Paras tapa oppia on tekemällä. Tässä pestissä minulla olisi mahdollisuus auttaa muita partiolaisia kasvamaan sekä kehittämään itseään ja omaa toimintaansa. Sen myötä myös minä itse kasvaisin partiolaisena, ja kehittyisin ja muokkaantuisin paremmaksi partiojohtajaksi.

Minua motivoi mahdollisuus tuoda kv-partiota lähemmäksi jokaista suomalaista partiolaista. Partiossa kasvatamme globaaleja kansalaisia ja on tärkeää antaa heille työkalut ja mahdollisuudet tehdä maailmasta ja partiosta oman näköisen. 

3. Instagram: @scoutoona


Ehdolla Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry:n kansainväliseksi valtuutetuksi WAGGGS ja kansainvälisistä asioista vastaavaksi hallituksen jäseneksi

Meri ”Meepa” Vikström, Mellilän Menninkäiset, Lounais-Suomen Partiopiiri

1. Haen jatkokautta WAGGGSin kansainvälisenä valtuutettuna sekä asetun ehdolle kansainvälisistä yhteyksistä vastaavaksi hallitusjäseneksi, sillä haluan jatkaa tällä kaudella aloittamaani työtä kansainvälisten kokemusten tuomisesta mahdollisimman lähelle jokaista partiolaista. Haluan jatkaa kansainvälisten yhteyksien valiokunnan tukemista ja toiminnanalan kehittämistä samalla kehittäen pitkäjänteistä ja suunnitelmallista SP:n kansainvälisen vaikuttamisen strategiaa.

2. Pestissä minua motivoi se, että pestin kautta pääsen vaikuttamaan siihen, että yhä useampi lapsi ja nuori saa kansainvälisiä kokemuksia, joiden myötä nuorten ymmärrys ja osaaminen globaalista yhteiskunnasta lisääntyy. Pestissä pääsen tukemaan nuorten osallisuutta, globaalia rauhantyötä sekä saan tehdä aktiivisesti työtä sen eteen, että partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Hallitusjäsenenä pääsen myös jatkamaan työtä strategian jalkauttamisessa sekä tällä kaudella aloitettujen kärkihankkeiden kuten vapaaehtoisresurssistrategian ja partion järjestelmäuudistuksen edistämisessä. 

Haluan jatkaa merkityksellistä ja vaikuttavaa vapaaehtoistyötä. Pitkäjänteisellä ja määrätietoisella otteella voimme yhä vain vahvistaa partion yhteiskunnallista asemaa nuorisojärjestöjen suunnannäyttäjinä tarjoten yhä useammalle lapselle ja nuorelle taidot muuttaa maailmaa. 

Maailma ei kuitenkaan muuteta yksin, joten minusta saatte motivoituneen, vastuuntuntoisen ja kehittämisintoa täynnä olevan partiojohtajan, jonka pääprioriteettina on pestiläisteni hyvinvointi ja pestissä jaksaminen. Yhdessä vahvana valiokuntana ja toiminnanalana pystymme vastaamaan järjestön kv-tavoitteisiin, vaikuttamaan kestävästi maailmanjärjestöissä ja tuomaan kv-partion osaksi jokaisen partiolaisen arkea.

3. Instagram: @mmeepa