Partioneuvosto

Suomen Partiolaisten partioneuvosto tarkoittaa yhdistyslain valtuutettuja. Partioneuvoston sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Partioneuvosto kokoontuu tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen. Partioneuvoston koollekutsumistavat, varsinaisten jäsenten äänivaltaisuus ja käsiteltävät asiat määritellään Suomen Partiolaisten säännöissä.

Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. Partioneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

 • Pauli Engblom, puheenjohtaja 
 • Arttu Tanner, ensimmäinen varapuheenjohtaja
 • Janne Heiskanen, toinen varapuheenjohtaja 
 • Olli Ahvo, Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
 • Mikaela Korin-Niemi, Finlands Svenska Scouter rf
 • Victor Spiby, Finlands Svenska Scouter rf
 • Tytti Lindroos, Hämeen Partiopiiri ry
 • Atte Kesti, Hämeen Partiopiiri ry
 • Hilja Mäkinen, Hämeen Partiopiiri ry
 • Heli Vuorinen, Hämeen Partiopiiri ry
 • Aleksi Luumi, Järvi-Suomen Partiolaiset ry
 • Antti Matikainen, Järvi-Suomen Partiolaiset ry
 • Elina Toimela, Kymenlaakson Partiopiiri ry
 • Sanna Koponen, Lapin Partiolaiset ry
 • Eero Kivistö, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Roope Korpela, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Maria Nikkari, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Stefan Stjärnstedt, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Saija Kivelä, Pohjanmaan Partiolaiset ry
 • Olli Happonen, Pohjois-Savon Partiolaiset ry
 • Pinja Lehtinen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 • Niko Tamminen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 • Tiina Varhee, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 • Jussi Leinonen, Uudenmaan Partiopiiri ry
 • Oskari Tolvanen, Uudenmaan Partiopiiri ry

Partioneuvosto vastaa, että Suomen Partiolaisten toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen edistävät partion strategiaa 2019-2020 tavoitteineen. Partioneuvoston jäsenet toimivat myös erilaisissa Suomen Partiolaisten kehittämisprojekteissa.

Partioneuvosto keskustelee aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja vastaa esimerkiksi chat-viesteihin kokousstriimien aikana. 

Facebook: Partioneuvosto - Scoutrådet 

Twitter: @Partioneuvosto 

#Partioscout 

Partioneuvoston kokous

Aika:  22.9.2019 klo 11.05-14.00 (Partion tulevaisuusseminaari)

Paikka: Laitikkalan koulu, Koulumäentie 13, 36660 Laitikkala

Striimilinkki: Partioneuvoston ylimääräinen kokous Suomen Partiolaisten johtaminen -kanavalla

Partioneuvoston ylimääräisen kokouksen 22.9.2019 esityslista ja liitteet

Partioneuvoston ylimääräinen kokous järjestetään Partion tulevaisuusseminaarissa. Partioneuvosto käsittelee partion peruskirjauudistusta ja saa tiedoksi hallituksen raportin. Partion peruskirjaa koskevat dokumentit eli esityslistan liitteet 47 § 1-6 on luettavissa osoitteessa www.partio.fi/arvokeskustelu.

Partion tulevaisuusseminaarin 2019 kutsu

Partioneuvoston ylimääräisen kokouksen esityslista

Partioneuvoston päätökset

Kaikki partioneuvoston kokousdokumentit julkaistaan partion vapaaehtoisten yhteisessä Jemma-intranetissä, joka edellyttää voimassa olevaa Office 365 -käyttäjätunnusta.

Ohessa vuoden 2019 pöytäkirjat partioneuvoston toimintaan perehtymiseksi.

Partioneuvoston järjestäytymiskokouksen pöytäkirja 26.1.2019

Partioneuvoston kevätkokouksen pöytäkirja 13.-14.4.2019