Partioneuvosto

Suomen Partiolaisten partioneuvosto tarkoittaa yhdistyslain valtuutettuja. Partioneuvoston sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Partioneuvosto kokoontuu tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen. Partioneuvoston koollekutsumistavat, varsinaisten jäsenten äänivaltaisuus ja käsiteltävät asiat määritellään Suomen Partiolaisten säännöissä.

Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. Partioneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

 • Pauli Engblom, puheenjohtaja 
 • Arttu Tanner, ensimmäinen varapuheenjohtaja
 • Janne Heiskanen, toinen varapuheenjohtaja 
 • Olli Ahvo, Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
 • Mikaela Korin-Niemi, Finlands Svenska Scouter rf
 • Victor Spiby, Finlands Svenska Scouter rf
 • Tytti Lindroos, Hämeen Partiopiiri ry
 • Atte Kesti, Hämeen Partiopiiri ry
 • Hilja Mäkinen, Hämeen Partiopiiri ry
 • Heli Vuorinen, Hämeen Partiopiiri ry
 • Aleksi Luumi, Järvi-Suomen Partiolaiset ry
 • Antti Matikainen, Järvi-Suomen Partiolaiset ry
 • Elina Toimela, Kymenlaakson Partiopiiri ry
 • Sanna Koponen, Lapin Partiolaiset ry
 • Eero Kivistö, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Roope Korpela, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Anna Engblom, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Stefan Stjärnstedt, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Saija Kivelä, Pohjanmaan Partiolaiset ry
 • Olli Happonen, Pohjois-Savon Partiolaiset ry
 • Pinja Lehtinen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 • Niko Tamminen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 • Tiina Varhee, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 • Jussi Leinonen, Uudenmaan Partiopiiri ry
 • Oskari Tolvanen, Uudenmaan Partiopiiri ry

Partioneuvosto vastaa, että Suomen Partiolaisten toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen edistävät partion strategiaa 2019-2020 tavoitteineen. Partioneuvoston jäsenet toimivat myös erilaisissa Suomen Partiolaisten kehittämisprojekteissa.

Partioneuvosto keskustelee aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja vastaa esimerkiksi chat-viesteihin kokousstriimien aikana. 

Facebook: Partioneuvosto - Scoutrådet 

YouTube (kokousstriimit): Suomen Partiolaisten johtaminen

Twitter: @Partioneuvosto (epäaktiivinen kanava)

#partioscout 

Partioneuvoston kokous

Aika: 23.-24.11.2019 Partioasema, Helsinki

Paikka: Töölönkatu 55, 00250 Helsinki 

Striimilinkki: Partioneuvoston syyskokous (Suomen Partiolaisten johtaminen Youtube)

Partioneuvoston syyskokouksen esityslista ja liitteet

Partioneuvoston syyskokouskutsu 7.11.2019

Partioneuvoston syyskokouksen esityslista

Liite 56 § Henkilöstöorganisaation aikataulu ja projektisuunnitelma

Liite 57 § 2 Euroopan konferenssien raportin tiivistelmä

Liite 59 § 1 Koitos-raportti

Liite 59 § 2 Koitos-tiivistelmä

Liite 60 § 1 Toimintasuunnitelma 2020

Liite 60 § 2 Toimenpidetaulukko 2020

Liite 60 § 3 Tapahtumakalenteri

Liite 60 § 4 Valtakunnallisen ruotsinkielisen toiminnan suunnitelma 2020

Liite 60 § 5 Pitkän ajan tapahtumasuunnitelma

Liite 60 § 6 Partio 110 vuotta Suomessa -suunnitelma

Liite 62 § 1 Suomen Partiolaisten talousarvio 2020

Liite 63 § Evon nuorisoleirialueen kehittämissuunnitelma

Liite 66 § Partion Ystävät -rahaston varojen käyttämisen periaatteet

Liite 67 § Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma

Liite 68 § 1 Partion jäsenyyskäsityksen raportti

Liite 68 § 2 Jäsenyyskyselyn raportti

Liite 68 § 3 Jäsenyyskäsityksen skenaariot

Liite 68 § 4 Partion jäsenyyspolku

Liite 68 § 5 Jäsenyyskyselyn taustamuuttujaraportti

Liite 69 § Kestävä kehitys partiossa

Liite 72 § Sopu-dokumentin muutosesitys

Partioneuvoston päätökset

Kaikki partioneuvoston kokousdokumentit julkaistaan partion vapaaehtoisten yhteisessä Jemma-intranetissä, joka edellyttää voimassa olevaa Office 365 -käyttäjätunnusta.

Ohessa vuoden 2019 pöytäkirjat partioneuvoston toimintaan perehtymiseksi.

Partioneuvoston ylimääräisen kokouksen pöytäkirja 22.9.2019

Partioneuvoston järjestäytymiskokouksen pöytäkirja 26.1.2019

Partioneuvoston kevätkokouksen pöytäkirja 13.-14.4.2019