Partioneuvosto

Suomen Partiolaisten partioneuvosto tarkoittaa yhdistyslain valtuutettuja. Partioneuvoston sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Partioneuvosto kokoontuu tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen. Partioneuvoston koollekutsumistavat, varsinaisten jäsenten äänivaltaisuus ja käsiteltävät asiat määritellään Suomen Partiolaisten säännöissä.

Partioneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. Partioneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

 • Pauli Engblom, puheenjohtaja 
 • Arttu Tanner, ensimmäinen varapuheenjohtaja
 • Janne Heiskanen, toinen varapuheenjohtaja 
 • Olli Ahvo, Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
 • Mikaela Korin-Niemi, Finlands Svenska Scouter rf
 • Victor Spiby, Finlands Svenska Scouter rf
 • Henri Backman, Hämeen Partiopiiri ry
 • Atte Kesti, Hämeen Partiopiiri ry
 • Hilja Mäkinen, Hämeen Partiopiiri ry
 • Heli Vuorinen, Hämeen Partiopiiri ry
 • Aleksi Luumi, Järvi-Suomen Partiolaiset ry
 • Antti Matikainen, Järvi-Suomen Partiolaiset ry
 • Elina Toimela, Kymenlaakson Partiopiiri ry
 • Sanna Koponen, Lapin Partiolaiset ry
 • Eero Kivistö, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Roope Korpela, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Anna Engblom, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Stefan Stjärnstedt, Lounais-Suomen Partiopiiri ry
 • Saija Kivelä, Pohjanmaan Partiolaiset ry
 • Olli Happonen, Pohjois-Savon Partiolaiset ry
 • Pinja Lehtinen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 • Niko Tamminen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 • Tiina Varhee, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 • Jussi Leinonen, Uudenmaan Partiopiiri ry
 • Oskari Tolvanen, Uudenmaan Partiopiiri ry

Partioneuvosto vastaa, että Suomen Partiolaisten toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen edistävät partion strategiaa 2019-2020 tavoitteineen. Partioneuvoston jäsenet toimivat myös erilaisissa Suomen Partiolaisten kehittämisprojekteissa.

Partioneuvosto keskustelee aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja vastaa esimerkiksi chat-viesteihin kokousstriimien aikana. 

Facebook: Partioneuvosto - Scoutrådet 

YouTube (kokousstriimit): Suomen Partiolaisten johtaminen

Twitter: @Partioneuvosto (epäaktiivinen kanava)

#partioscout 

Partioneuvoston kokoukset

Partioneuvoston ylimääräinen kokous PN III/2020

Aika: 20.9.2020 klo 10.30-14.00

Paikka: Järjestön johdon seminaari (Kiljavan opisto / etä)

Partioneuvoston syyskokous PN IV/2020

Aika: 28.11.2020

Paikka: Partioasema

Partioneuvoston ylimääräinen kokous PN III/2020

Järjestön johdon seminaarikutsu

Partioneuvoston esityslista 1.9.2020

Liite 35 § 1 Hallituksen raportti

Liite 35 § 2 Toimintasuunnitelman väliarviointi 2020

Liite 35 § 3 Talousarvion väliarviointi 1-7-2020

Liite 35 § 4 Katsaus partion strategian mittareihin

Liite 36 § 1 Suomen Partiolaisten sääntömuutos

Liite 36 § 2 Ennakkotarkastuspäätös

Liite 36 § 3 Ennakkotarkastetut säännöt

Liite 37 § Hiilineutraali partio

Liite 38 § Partion strategian 2021-2026 mittarit

Liite 41 § 1 Pitkän ajan tapahtumasuunnitelma

Liite 41 § 2 Asiaa koskeva jäsenkokousponsi (2018)

Partioneuvoston päätökset

Kaikki partioneuvoston kokousdokumentit julkaistaan partion vapaaehtoisten yhteisessä Jemma-intranetissä, joka edellyttää voimassa olevaa Office 365 -käyttäjätunnusta.

Vuosi 2020

Partioneuvoston kevätkokouksen PN II/2020 -pöytäkirja (18.-19.4.2020)

Partioneuvoston ylimääräisen kokouksen PN I/2020 -pöytäkirja (7.4.2020)

Vuosi 2019

Partioneuvoston syyskokouksen pöytäkirja 23.-24.11.2019

Partioneuvoston ylimääräisen kokouksen pöytäkirja 22.9.2019

Partioneuvoston kevätkokouksen pöytäkirja 13.-14.4.2019

Partioneuvoston järjestäytymiskokouksen pöytäkirja 26.1.2019