Young Spokespeople –toiminta

Mitä YSP-toiminta on?

Medialähettilääksi voi hakea kuka tahansa 15-22 -vuotias aktiivinen partiolainen, joka haluaa vaikuttaa Suomen Partiolaisten ja partiopiirien viestintään. Vuosittain pestataan noin 25 uutta YSPiä (medialähettilästä) toimimaan sekä valtakunnallisesti että oman piirinsä alueella erilaisissa viestintään liittyvissä tehtävissä. Medialähettilään tehtävät vaihtelevat oman kiinnostuksen ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Hakuohjeet ja hakulomake löytyy täältä.

YSP-kurssin käyneet ovat toimineet niin Suomen Partiolaisten valtakunnallisissa projekteissa ja piirien tapahtumissa kuin heidän itse järjestämissään tempauksissa. YSPit ovat kiertäneet kertomassa partiosta sekä paikallisille että valtakunnallisille medioille ja osallistuneet erilaisiin viestinnän tehtäviin, joiden kautta partio on saanut positiivista näkyvyyttä.

YSP eli Young Spokespeople -konsepti on alun perin Iso-Britanniasta, jossa ensimmäinen kurssi järjestettiin vuonna 2007. Suomessa ensimmäinen YSP-kurssi järjestettiin 2010, jonka jälkeen kurssi on vakiintunut osaksi Suomen Partiolaisten vuosittaista toimintaa. Nykyään YSPejä toimii useissa muissa maissa, kuten Ruotsissa Scouternas Unga Talespersoner -nimikkeellä. Eri maiden YSPit pyrkivät tekemään keskenään yhteistyötä, jossa myös suomalaiset ovat olleet aktiivisesti mukana.


Anna Enbuske, YSP-ryhmän puheenjohtaja
anna.enbuske@partio.fi
puh. 040 822 5668

Noora Qvick, verkkokurssivastaava
noora.qvick@gmail.com

Anni Pietarinen, piirivastaava
anni.pietarinen@partio.fi

Bea-Lina Holmberg, kurssivastaava
bea-lina.holmberg@partio.fi

Mira Kokko, viestintävastaava
mira.kokko@partio.fi


Atte Kesti
verkostotapaamis-
vastaava
atte.kesti@partio.fi