Katsomuskasvatus ja hengellisyys

Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partiotoiminnan tavoite on edistää myönteistä asennetta uskontoon. Tavoitteena se sulkee pois kielteisen suhtautumisen ja välinpitämättömyyden. Partioihanteissa asetetaan lisäksi tavoite yksilölle: etsiä elämän totuutta, jonka tämä hyväksyy antaessaan partiolupauksensa: “Tahdon rakastaa Jumalaani ja lähimmäistäni … toteuttaen elämässäni partioihanteita.”

Suomessa on koko itsenäisyytemme ajan keskusteltu niin koulun uskonnonopetuksesta ja sen sisällöstä kuin partion henkisestä kasvatuksesta. Henkisyyden ja hengellisyyden välistä rajaa on vaikea vetää. Joku ajattelee, että henkisyyteen kuuluu hengellisyys, toinen ajattelee päin vastoin ja kolmas, että henkisyydellä ja hengellisyydellä ei ole mitään tekemistä keskenään.

Vuosisadan alussa partio-ohjelman elämänläheinen lähestymistapa ei puhutellut ainostaan nuoria, vaan myös kasvattajia ja hengellisiä johtajia, jotka huomasivat, että Baden-Powelllin kasvatusmenetelmät ja tärkeimmät hengelliset periaatteet olivat sekä käyttökelpoisia että sopusoinnussa heidän omiensa kanssa. Partioliikkeen uskonnollisuuden periaate kirjattiin myöhemmin sekä tyttöjen että poikien maailmanjärjestön peruskirjoihin sanoilla “Duty to God”, suomeksi velvollisuus tai kuuliaisuus Jumalaa kohtaan. Hengellinen toiminta on siis kuulunut partioliikkeeseen alusta asti.

Kirkkopyhä lippukunnassa Lippukunnille on tuotettu materiaalipaketti helpottamaan ja innostamaan partiolippukuntien ja seurakuntien yhteistyötä partiokirkkotapahtumien järjestelyissä. Ohjetta voivat käyttää myös sepot eli seurakuntien partiotyöntekijät omassa työssään. Joka vuosi tuotetaan uusi paketti, jossa on huomioitu partion ajankohtaiset teemat ja vinkataan uusia lauluja. Myös menetelmiä ripin ja saarnan toteuttamiseen  halutaan tarjota monipuolisesti.

Kirkkopyhämateriaali 2020

Ideoita partiohenkiseen messuun

Aiempien vuosien materiaalia partiokirkkojen järjestämiseen löytyy partio-ohjelma.fi:sta.

Lataa tästä Hengellisyys partiossa -materiaali

Yläkuva: Anna Enbuske