Katsomuskasvatus ja hengellisyys

Suomen Partiolaisten toiminnassa tehdään kasvatustyötä, joka koskettaa myös ihmisen hengellistä ja henkistä ulottuvuutta. Katsomuskasvatus on termi, jolla kutsutaan ihmisen henkistä ja hengellistä kasvua edistävää kasvatusta. Nimike sisältää kaikki jäsenistön katsomukset ja kuvaa niille yhteistä kasvatusta. 

Partiotoimintaa ohjaa peruskirja, joka on myös katsomuskasvatuksen taustalla ohjaava asiakirja:

”Suomen Partiolaiset on järjestönä uskonnollisesti sitoutumaton. Järjestö toimii positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti. Partioliikkeeseen kuuluu oman uskon tai muun katsomuksen etsiminen ja myönteinen suhde hengellisyyteen.” 

”Partiolainen rakentaa omaa uskoaan tai muuta katsomustaan. Partiolaisella on myönteinen suhtautuminen eri uskontoihin ja muihin katsomuksiin sekä hengellisyyteen.”  

”Partiolainen kehittää itseään ihmisenä ja etsii elämän totuutta. Hän hyväksyy, että on olemassa jotakin ihmistä suurempaa. Partiolainen tutkii hengellisyyttään ja elää sitä todeksi osana arkeaan.”  

Katsomuskasvatuksellinen ohjelma ei ole muusta partio-ohjelmasta erillistä ja tapahdu vain tietyissä tilanteissa tai hetkissä. Sen takia se on kirjoitettu jokaisen ikäkauden ohjelmaan sisään ja käyttämällä täysipainoisesti partio-ohjelmaa toiminnassasi, mahdollistat myös partion arvojen mukaisen katsomuskasvatuksen johdettavillesi. 

Lue tarkemmin partion katsomuskasvatuksesta partio-ohjelma.fi:stä

Kirkkopyhämateriaali partio-ohjelma.fi:ssä

Katsomus (k)antaa -ohjelmapainotuksen materiaalit

Yläkuva: Anna Enbuske