Näit sitoutat ja motivoit johtajia toimintaan

Uuden partiokauden alkaessa on hyvä pysähtyä hetkeksi sen äärelle, mikä fiilis lippukunnan johtajiston kesken on ja mikä kutakin innostaa tällä hetkellä partiossa. Tulevan kauden toimintaa on helpompi lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan, kun on selvillä, miten johtajistolla menee. Alle on koottuna erilaisia työkaluja johtajiston aktivoimiseen ja sitouttamiseen partiokauden alussa. Nappaa käyttöösi yksi tai useampi! 

Ota henkilökohtaisesti yhteyttä johtajiin 

Mitä jos laittaisit viestiä kauden alkaessa kaikille lippukuntasi johtajistoikäisille ja kysyisit, mitä heille kuuluu? Esimerkki: 

”Moikka! Laitan viestiä kaikille lippukunnan johtajille näin kauden alussa ja kartoitan, millaisia voimavaroja meillä on tällä hetkellä. Mitä sulle siis kuuluu? Millä fiiliksellä olet aloittamassa syksyä? Onko sulla nyt jo mielessä, mitä haluaisit tehdä partiossa tänä syksynä tai mitä et haluaisi tehdä? Johtajiston kaudenaloitus pidetään [pvm] ja siellä on tarkoitus suunnitella tulevan kauden toimintaa. Olisi tosi kiva, jos pääsisit paikalle. Jos et pääse, niin voit kertoa omia toiveita tulevaa partiosyksyä kohtaan näin viestilläkin. Ollaan yhteydessä!” 

Kartoittakaa toiveitanne ja voimavarojanne yhdessä 

Ensimmäisessä kokouksessa tai kaudenaloitustapahtumassa voit pyytää johtajia miettimään ja kertomaan muille ääneen omia toiveitaan tulevaa partiokautta kohtaan. Voit pyytää johtajia kirjoittamaan lapulle vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

 • Mikä minua motivoi partiossa? 
 • Kuinka paljon aikaa minulla on partiolle tällä hetkellä? 
 • Mitä haluaisin tehdä partiossa tänä syksynä? 
 • Mitä en haluaisi tehdä partiossa tänä syksynä? 

Voit pyytää jokaista vastaamaan kysymyksiin ennakkoon tai voitte käyttää yhdessä hetken, jolloin jokainen miettii ja kirjoittaa vastaukset. Kun käytte vastaukset läpi, teillä on yhteinen tilannekuva, millaisia voimavaroja teillä on tällä hetkellä käytössä. Kartoituksen pohjalta on hyvä lähteä suunnittelemaan konkreettista toimintaa, kuten mitä tapahtumia syksyn aikana voidaan tai halutaan järjestää. 

Jakakaa vuoden hommat kerralla 

Tätä harjoitusta varten tarvitset ison paperin tai liitutaulun. 

 1. Kirjoittakaa ylös kaikki hommat, jotka teillä on tiedossa tulevan kauden tai vuoden aikana. Listatkaa kaikki ryhmät, jotka tarvitsevat vetäjää, kaikki tapahtumat, jotka olitte suunnitelleet järjestää sekä muut tarvittavat roolit, esim. taloudenhoito, jäsenrekisterin hoito jne.  
 1. Jokainen kirjoittaa nimensä sen kohdan alle, mistä olisi itse kiinnostunut. 
 1. Tarkastelkaa, jakautuvatko hommat tasaisesti ja onko kaikelle tekijää. Jos kukaan tai vain harva laittaa nimensä jonkin tapahtuman kohdalle, miettikää, tarvitseeko tapahtumaa järjestää. 

Yhteiset pelisäännöt 

Tehkää johtajistolle yhteiset pelisäännöt johtajiston kaudenaloituksessa tai syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Voitte miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

 • Kuinka usein toivon, että meillä on kokouksia? 
 • Tarvitseeko kokouksiin valmistautua jotenkin vai riittääkö, että tulee vain paikalle? 
 • Kuinka pitkiä kokouksia haluamme pitää? 
 • Kokoustammeko livenä, etänä vai hybridinä? 
 • Kuinka aikaisin pitää ilmoittaa, jos ei pääse? 
 • Onko ok tulla kokoukseen myöhässä? 
 • Mitä viestintäkanavia käytämme? 

Kirjoittakaa vastaukset ylös ja tallentakaa ne johonkin paikkaan, josta kaikki löytävät ne myöhemminkin. 

Tunnistakaa johtajiston vahvuudet ja ottakaa ne käyttöön 

Olemme motivoituneita, kun käytämme vahvuuksiamme. Ryhmän vahvuuksien tunnistamisessa voi hyödyntää esimerkiksi erilaisia persoonallisuustestejä. Myös muiden näkemys omista vahvuuksistamme voi yllättää. Voitte tehdä jokainen yksin tai yhdessä vahvuuskartan, jossa omia ja ryhmän yhteisiä tavoitteita lähdetään rakentamaan ryhmäläisten vahvuuksien kautta. Vastuut jaetaan siten, että jokainen pääsee hyödyntämään ja kehittämään omia vahvuuksiaan.  

Johtajiston käyttöohjeet 

Johtajiston käyttöohjeissa jokainen kertoo itsestään, millainen on ja mitä tarvitsee muilta voidakseen hyvin ja jaksaakseen pestissään. Käyttöohjeet voivat olla kirjoitettu tietokoneella tai ne voi piirtää käsin paperille. Toteutuksessa saa olla luova! 

Käyttöohjeissa voi vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 • Millainen elämäntilanne minulla on? 
 • Mitä tarvitsen jaksaakseni? 
 • Millaista tukea tarvitsen pestissäni? 
 • Mistä huomaan olevani stressaantunut? 
 • Mitä tarvitsen johtajakavereiltani, jos meinaan uupua? 
 • Mitä muiden on hyvä tietää tukeakseen minua? 

Käykää käyttöohjeet läpi johtajiston tapaamisessa, kun kaikki ovat paikalla. Käyttöohjeissa jokainen kertoo itsestään, joten käsitelkää ne lämpimässä hengessä ja luottamuksellisesti. 

Pestikeskustelut 

Pestaus kuuluu olennaisena osana partiopestissä toimimiseen ja lisää pestissä viihtymistä! Pestaus tehdään, jotta uuteen pestiin astuva tietää mihin sitoutuu ja miten häntä tuetaan pestissä. Pestaus tehdään käymällä pestikeskustelu. Kokeile erilaisia tapoja käydä pestikeskusteluja ja hyödynnä valmiita materiaaleja. 

 • Valmiit pohjat pestikeskusteluihin  
 • Kehittyminen pestissä -työkalu 
 • Pestaajan ohjeet 
 • Pestipelikortit: Korttipakka, jossa herätteleviä ja matalan kynnyksen kysymyksiä pestiin liittyen. Jos lippukunnalla ei ole omaa pakkaa, kysy piiriltäsi! 
 • Ryhmäpestikeskustelut: Esimerkiksi ryhmänjohtajille voi pitää yhteisen pestikeskustelun. Valmentajan voi pyytää pitämään yhteisen pestikeskustelun esimerkiksi johtokolmikolle. 
 • Pestikeskusteluja voi pitää rennosti vaikka kannon nokassa, retkellä, paljussa tai kahvilassa. 

Mitä paremmin johtajat viihtyvät porukassa, sitä enemmän he sitoutuvat toimintaan ja ovat motivoituneita harrastamaan partiota!  

 • Viihtyvyyspeli voi auttaa pohtimaan mikä saa viihtymään.  
 • Johtajahuollossa tärkeintä on yhdessä tekeminen, yhteishengen vahvistaminen ja se, että jokainen johtaja kokee itsensä tervetulleeksi. Minkälainen aktiviteetti sopisi juuri teidän porukallenne? Johtajahuoltoa voi järjestää myös jonkin muun tapahtuman yhteydessä, jos se motivoi johtajia osallistumaan. 
 • Yhteinen haaste tai projekti luo yhteenkuuluvuutta: esim. kierrätyshaaste, yhteinen verenluovutus, älä osta mitään -haaste, neulontahaaste… 
 • Kokeilkaa yhdessä jotakin uutta! Mitä jos tekisitte porukalla hyvää jonkin vapaaehtoistyön merkeissä? 
 • Kokeilkaa kahdenkeskisiä sparrailutuokioita johtajien kesken. Sparrailutuokion voi toteuttaa vaikka kävelyllä. Samalla tulee tutustuttua paremmin sekä saa uutta näkökulmaa johonkin omaan tai yhteiseen haasteeseen tai projektiin. 
 • Kirjatkaa ylös jokaisen omat sekä yhteiset onnistumiset, joko fyysiselle seinälle tai verkkoalustalle. 
 • Muistakaa kiittäminen! Jokainen johtaja ansaitsee kiitosta tekemästään työstä.  
 • Turvallisuus luo viihtyvyyttä. Kun kaikilla on turvallinen olo toiminnassa, omien näkemysten sanoittamisen ja palautteen antamisen sekä vastaanottamisen kynnys madaltuu, jolloin ryhmässä viihtyy paremmin. Turvallisemman tilan periaatteista voi sopia kauden alussa ja niihin voi aina palata tarvittaessa. Linkki turvallisemman tilan periaatteisiin.

Jos lippukunnassa on pulaa tekijöistä tai hommat kaatuvat muutaman tyypin niskaan, voitte ottaa käyttöön erilaisia joustavuutta lisääviä keinoja. Siten saatte hommia tehtyä niin, että pestit säilyvät sopivan kokoisina. 

Partion iltateet ovat hyvä inspiraation lähde. Valitse itseäsi kiinnostava aihe ja lähde vaikka kävelylle poimimaan ideoita lippukunnan toimintaan.