Kaikki mukaan -koulutus

Kaikki mukaan -koulutus on suunnattu kaikille ryhmänjohtajina toimiville nuorille ja aikuisille. Koulutus antaa keinoja haastavien ja vauhdikkaiden ryhmien tai ryhmän jäsenten kanssa toimimiseen, mutta antaa konkreettisia toimintatapoja ja ajateltavaa ihan jokaiselle ryhmää johtavalle. Koulutusta voivat järjestää piirit.

Koulutus on noin 1,5–3 tunnin mittainen koulutus, jonka pituus riippuu ryhmän osaamisesta, taustasta sekä aktiivisuudesta. Koulutus on tehty keskustelevaksi ja sisältää toiminnallisia harjoituksia. Se toivotaan toteutettavan piireissä live-koulutuksena tilanteen sen salliessa. Koulutuksen jälkeen on mahdollista hankkia omaan lippukuntaan kassillinen materiaalia ja vinkkejä tukemaan lasten toimintaa ja ylläpitämään johtajien jaksamista.

Ohjeet materiaalikassin tilaamiseen

HUOM! Ruotsinkielisten materiaalien tilaustunnus PARTIOKASSI SVE.

Koulutuksesta on tehty piireille kouluttajaohje ja koulutuspohjat, joita voi käyttää apuna koulutusta järjestettäessä. Lisäksi piireille on toimitettu materiaalikassit, joiden sisältö tukee kouluttamista ja havainnollistaa apuvälineitä osallistujille. Koulutus on mahdollista järjestää esimerkiksi erillisenä koulutuksena, lippukuntien koulutuspäivän yhteydessä tai esimerkiksi jatko-ROK-koulutuksen yhteydessä.

Kaikki mukaan -koulutus on tehty alun perin osana 100 uutta tapaa tehdä partiota -projektia Etelä-Karjalan Partiolaisissa.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • Madaltaa erityislasten ja -nuorten kynnystä liittyä partioon
  • Syrjäytymisen ehkäisy ja moninaisuuden lisääminen
  • Lisätä tietoutta erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeista
  • Tehdä partiosta mielekäs ja pysyvä harrastus myös tukea tarvitseville lapsille

Teamsissa järjestetyn koulutuksen tallenne YouTubessa.