Tyttö/poikalippukunnasta yhteislippukunnaksi

Lippukunnan muuttuminen yhteislippukunnaksi tarjoaa lippukuntatoiminnan mahdollisuudet kaikille sukupuolille. Kaikki uudet perustettavat lippukunnat ovat yhteislippukuntia. Lippukunnan yhteislippukunnaksi muuttumisen projektin kesto on noin puoli vuotta.

Muistilista projektin avuksi

 1. Lippukunnassa tehdään päätös projektin aloittamisesta ja kootaan vastuuhenkilöt viemään projektia eteenpäin.
 • Projektiryhmän on hyvä laatia projektisuunnitelma aikatauluineen

2. Viestintä

 • Viestintää kannattaa tehdä koko projektin ajan
 • Jäsenistölle (alaikäisten huoltajille) on hyvä laittaa esimerkiksi sähköposti, jossa kerrotaan projektista sekä siitä, että jäsenet siirretään tulevaan lippukuntaan automaattisesti. Jos ei halua siirtoa pyydetään olemaan yhteydessä XXX henkilöön.
 • Myös naapurilippukuntia on hyvä tiedottaa projektista

2. Lippukunnan sääntömuutoksen tekeminen

 • Tärkeää huomioida, että päivitetyt säännöt hyväksyvät sekä tyttöjä että poikia jäseniksi
 • Samalla on hyvä käydä säännöt kokonaisuudessaan läpi ja päivittää tarvittavat kohdat
 • Lippukunnan esitarkistetut mallisäännöt löytyvät partion nettisivulta täältä. 

3. Lippukunnan uuden nimen valmistelu ja päättäminen, mikäli tarpeen

 • Uuden nimen huomioiminen sääntömuutoksessa
 • Lippukunta voi järjestää jäsenistölleen esimerkiksi nimikilpailun, jonka perusteella hallitus voi esittää nimeä vuosikokoukselle, jossa nimestä päätetään

4. Lippukunnan vuosikokouksen tai ylimääräisen vuosikokouksen pitäminen

 • Muistathan mainita jo kokouskutsussa sääntö- ja nimimuutoksen päättämisestä

5. Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) lippukunnan rekisteröinnin päivitys

 • Huomioithan tässä muun muassa lippukunnan uuden nimen ja sääntömuutokset

6. Piirin jäsenyyden anominen

 • Vapaamuotoinen anomus, jolla lippukunta hakee ns. vanhan lippukunnan siirtymistä uudelle lippukunnalle, ks. sivulta 3 malliesimerkki
  Toimita anomus piiritoimistolle

7. Uuden nimen ilmoittaminen piiritoimiston työntekijälle

 • Piiritoimiston työntekijä muokkaa uuden nimen lippukunnan Kuksa -sivulle. Lippukunnan kuksaprofiili pysyy samana, työntekijä muokkaa sinne uuden nimen.

8. Taustayhteisösopimuksen päivittäminen

 • Lisätietoa löytyy partion nettisivulta: www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/sidosryhmat-ja-vaikuttaminen/taustayhteiso-ja-muut-sidosryhmat/

9. Symboliikka

 • Onko tarvetta esimerkiksi suunnitella ja hommata uusi lippu ja huivimerkki
  Vinkki, kysy paikallisilta säätiöitä voisivatko he tukea lippukuntaa symboliikan päivit-tämisessä

10. Työntekijä lippukunnan tukena

 • Jos kaipaat johonkin asiaan tukea, ole rohkeasti yhteydessä piiritoimiston työntekijään

11. Näkyvyys

 • Kun projekti on saatu päätökseen, kannattaa siitä viestiä muun muassa lippukunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä pyytää paikallislehteä tekemään jutun
  Näkyvyys on samalla jäsenhankintaa, jonka kautta lippukunta voi saada esimerkiksi uusia aikuisia mukaan toimintaan
  Muistathan myös tiedottaa lippukunnan uudesta nimestä muun muassa yhteistyöta-hoille, pankkiin ja kolon vuokranantajalle

 

Esimerkki vapaamuotoisesta anomuksesta piirin jäsenyyden anomiseen:

LIPPUKUNTA HAKEE PIIRIN JÄSENYYTTÄ

___________________________ (lippukunnan vanha nimi) on nykyisin ___________________________ (lippukunnan uusi nimi). Lippukunta teki sääntö- ja nimimuutoksen ja on näin ollen nykyisin yhteislippukunta.

Anomme, että __________________ (lippukunnan vanha nimi) piirin jäsenyys siirtyy nykyiselle lippukunnalle. Pyydämme myös nimen päivittämistä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lippukuntaluetteloon.

 

______________________________________
Paikka ja aika

______________________________________
Lippukunnan nimenkirjoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys

______________________________________
Lippukunnan nimenkirjoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys