Online-tapahtumaesimerkit

Nämä alla mainitut tapahtumat ovat esimerkkejä, joita voitte järjestää uusien aikuisten houkuttelemiseksi mukaan lippukuntanne toimintaan. Voitte myös ideoida aivan omanlaisenne tapahtuman. Lippukunnan toimintaa voi esitellä näppärästi erilaisissa verkkotapahtumissa. Voitte esim. opettaa partiotaitoja virtuaalitapahtumana Teamsillä. Uusin keinoin voi luoda aikuisten mieliin aivan uudenlaista kuvaa partiosta.

Onlinetapahtumissakin tulee pitää huoli, että jokaiseen tapahtumaan osallistuneeseen aikuiseen ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti tapahtuman jälkeen. Uusille aikuisille voi tarjota tutustumistapahtuman jälkeen esimerkiksi mahdollisuutta tulla mukaan ryhmän retkelle, seuraavaan johtajiston kokoukseen tai viikkotoimintaan.

Esimerkkejä online-tutustumisilloista partiosta kiinnostuneille aikuisille

Poikkeusajat ovat siirtäneet myös partiotoimintaa verkkoon, mutta partio onnistuu oivasti etänäkin!

Partioillan voi järjestää etänä matalan kynnyksen tapahtumana, johon vaikka jokainen lippukuntanne ikäkausi ja ryhmä voi kutsua partiolaisten vanhempia, kummeja ja muita läheisiä aikuisia. Avoin etäpartioilta voi olla myös nimenomaan pelkille uusille aikuisille suunnattu esittelytilaisuus.

Muista että jollekin uudelle aikuiselle partioon tutustuminen verkon välityksellä voikin olla mieluisin ja helpoin tapa! Suhtaudu etäpartioiltaan siis samalla innokkuudella kuin kasvokkaiseen toimintaan.

Muistakaa olla avoimia uusien aikuisten kiinnostusta kohtaan, ja kertoa minkälaista toimintaa voitte heille tarjota ja minkälaista apua kaipaatte omaan toimintaanne.

Voitte järjestää etäillan useammasta paikasta: osa järjestäjistä voi olla vaikkapa kololla ja toiset tutulla retkipaikalla. Retkipaikalla voidaan vaikkapa valmistaa nuotiopullaa.

Esimerkki rakenteesta:

 • Lähetys alkaa kololta: Tervetuloa mukaan! Alkusanat ja esittäytyminen
 • Leikkimielinen visailu partiosta esimerkiksi Kahoot –palvelun kautta: tavoitteena partioon tutustuminen
 • Partiotoiminta meidän lippukunnassamme. Mihin aikuisia tarvitaan juuri meidän lippukunnassa?
 • Välissä terveiset nuotiopullan ääreltä: kysymyksiä ja jutustelua. Varatkaa aikaa kysymyksille ja vapaalla juttelulle. Miettikää etukäteen kivoja juttuja kerrottavaksi lippukunnastanne ja sopikaa miten pidätte keskustelua yllä. Halutessanne voitte jakautua pienempiin ryhmiin käyttäen Teamsin pienryhmätoimintoa.
 • Illan päätteeksi kiittäkää osallistujia ja muistuttakaa, että he ovat aina tervetulleita toimintaan. Muista ottaa yhteyttä osallistujiin jälkikäteen ja keskustella mahdollisesta liittymisestä mukaan toimintaan!

Retkeily ja luonnossa liikkuminen on nyt suositumpaa kuin koskaan. Tarttukaa retkeilyn trendiin ja kertokaa miten teidän lippukuntanne jäsenenä voi kehittää myös retkitaitoja. Partiossa aikuiset mahdollistavat lasten ja nuorten harrastamisen, mutta tämän lisäksi partiossa oppivat uutta kaikki, myös aikuiset.

Valitkaa retkitaitoiltaan teema esimerkiksi alla olevista:

 • Kartta ja kompassi haltuun! Suunnistustaito on avain turvalliseen luonnossa liikkumiseen. Kartan ja kompassin käyttöä voi hyvin opettaa myös ruudun välityksellä. Kerratkaa kompassin toiminta, karttamerkit ja suunnan ottaminen. Ehkäpä online-ilta voi saada jatkoa vaikkapa lähialueen suunnistuskokeilun merkeissä?
 • Lounaalle luontoon! Miten kokata herkkuja trangialla turvallisesti? Ruoka on tärkeä osa retkeilyä ja vaikka ruoka kuin ruoka maistuu ulkona hyvältä, pienillä nikseillä retkiruoasta voi saada vielä herkullisempaa. Aloittakaa onlineilta perusteiden merkeissä ensin kololta ja siirtäkää lähetys sitten ulos, jossa kokataan jokin retkiruoka käytännössä. Testatkaa videoyhteyden toimivuutta ulkona etukäteen. Kiinnittäkää huomio erityisesti kameran vakauteen, äänen kuuluvuuteen ja kuvakulmaan.
 • Jokaisenoikeudet ja retkietiketti. Partiolaisen ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, joten mikä sopisi paremmin online-esittelyyn kuin jokaisenoikeuksien ja retkietiketin muistelu? Kokeilkaa toiminnallista tapaa käydä retkeilijän vastuita ja velvollisuuksia läpi esimerkiksi visailun, tarinoiden ja erilaisten tehtävien avulla.

Retkitaitoillan teematekemisen lisäksi esitelkää lippukuntanne toimintaa ja kertokaa erityisesti mitä uudet aikuiset voivat juuri teidän lippukunnassanne päästä tekemään. Kertokaa partiosta omien kokemuksienne kautta ja jättäkää tilaa rennolle jutustelulle ja kysymyksille.

Illan päätteeksi kiittäkää osallistujia ja muistuttakaa, että he ovat aina tervetulleita toimintaan. Muistakaa ottaa yhteyttä osallistujiin jälkikäteen ja keskustella mahdollisesta liittymisestä mukaan toimintaan!

Yhdistäkää voimanne samalla alueella sijaitsevien lippukuntien kanssa ja järjestäkää yhteinen online-esittelytilaisuus! Verkon välityksellä järjestetty esittelytapahtuma mahdollistaa osallistujille kätevästi useampaan lippukuntaan tutustumisen yhden illan aikana.

Jotta järjestelyt sujuvat jouhevasti, sopikaa lippukuntien kesken työnjaosta ja rooleista selkeästi jo tapahtumaa suunniteltaessa. Muistakaa myös markkinointi!

Miettikää yhdessä etukäteen, minkälaisia hommia uusille aikuisille voidaan ehdottaa. Konkreettiset esimerkit ovat tärkeitä partioon ensi kertaa tutustuville. Kertokaa mahdollisuuksista selkeästi ja välttäkää partioslangia. Minkälaisiin pesteihin uusia aikuisia missäkin lippukunnassa kaivataan? Mitä jos pitäisitte kuvaesityksen tapahtumaan osallistuvien lippukuntien toiminnasta?

Esittely voidaan aloittaa yhden lippukunnan kololta ja siirtyä sitten videon välityksellä seuraavaan kohteeseen. Vain mielikuvitus on rajana: yksi lippukunta voi esittäytyä iltanuotiolta, toinen kololtaan ja kolmas retkeltä. Yhdistäkää esittelyyn toiminnallisuutta, kuten tikkupullan paistoa tai rakentelua.

Aikuisen partiokummin tehtävänä on auttaa uutta aikuista pääsemään helposti mukaan lippukunnan toimintaan. Uusien aikuisten tuleva partiokummin tai –kummien voivat hyvin olla mukana jo esittelytilaisuudessa, jolloin kummit tulevat tutuksi heti.

Tapahtuman jälkeen muistakaa kontaktoida uudet aikuiset ja ottaa kiinnostuneet mukaan toimintaan!

Hybridi- ja omatoimitapahtumat partiosta kiinnostuneille aikuisille

Ottakaa käyttöön Seppo.io-peli ja luokaa tehtävärata vaikka kolon lähistölle. Markkinoikaa rataa uusille aikuisille tai kannustakaa omia vartioitanne lähtemään mukaan ja ottamaan ei vielä partiolaisia mukaan! Lisäpisteitä voi antaa joukkuekaverista, joka ei vielä ole partiossa. 

Miten saadaan yhteystiedot Seppo.io-peliin osallistuneista?

 • Voit hyödyntää lomakkeella tilattuja flyereita ja markkinointilahjoja myös omatoimitapahtumassa. Voitte mainita mahdollisuudesta saada partiohenkinen tervehdys postissa. Mahdollisuudesta kannattaa vinkata myös tapahtuman Facebook-sivulla tapahtuman päätyttyä ja kiittää samalla osallistujia.
 • Yhteystietojen keräämiseksi materiaalien postituksesta vastaava voi luoda esimeriksi Forms-lomakkeen. Lomakkeen täyttäminen on osallistujille vapaaehtoista ja lomakkeen käsittelystä vastaa vain materiaalien postituksesta vastaava. Lomakkeen introtekstiin tulee laittaa maininta mihin tarkoitukseen osoitteita kerätään. Esimerkiksi: "Antaessasi sähköpostiosoitteesi annat meille luvan lähettää sinulle partioaiheista sähköpostia. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain ja poistamme osoitteesi jakelusta. Sähköpostiviestien peruutukset osoitteeseen xx@xxfi"
 • On mahdollista, että joku antaa väärän osoitteen lomakkeella, joten lähettäessänne viestiä muistakaa kertoa mistä osoite on peräisin. Esimerkiksi näin "Sait tämän viestin, koska olit antanut sähköpostiosoitteesi etäpartioillan aikana/yhteydessä xx.xx. Mikäli et halua meiltä enää postia, vastaa tähän viestiin ja poistamme osoitteesi jakelusta."
 • Postitettavaan flyeriin kannattaa lisätä oman lippukunnan tiedot, vähintään nimi ja yhteystiedot.
 • Voitte samalla pyytää osallistujia mainitsemaan, jos haluavat keskustella vielä kahden kesken partioharrastuksen aloittamisesta.

Käytännön vinkit online-tapahtuman järjestämiseen uusille aikuisille (esim. Teamsissä)

Onlinetapahtumaan kannattaa tehdä ennalta käsikirjoitus: miten tapahtuma etenee, pidetäänkö kamera päällä yhdessä paikassa vai vaihdetaanko kuvaa paikasta toiseen, osallistutetaanko osallistujia kirjoittamalla, puhumalla tai aktiviteeteillä, mitä tapahtuu lopuksi… Käsikirjoitus on siis tapahtuman runko. Muistakaa kertoa myös osallistujille mitä missäkin vaiheessa tapahtuu.

Etukäteen kannattaa jakaa myös roolit ja vastuut tapahtumajärjestäjien kesken. Esimerkkejä rooleista ovat juontaja (kuljettaa tapahtumaa eteenpäin), chattivastaava (seuraa keskustelua, poimii kysymyksiä), moderaattori ja tekninen tukihenkilö. Onlinetapahtuman voi mainiosti toteuttaa myös parin henkilön voimin, joten edellä kerrotut roolit ovat vain esimerkkejä.

Kun Teams-linkki jaetaan Facebookissa, saattaa linjoille eksyä periaatteessa kuka vain. Riski ei ole suuri, mutta kannattaa sopia, että joku lippukunnastanne toimii moderaattorina ja hiljentää / estää jakamisen ja tarvittaessa poistaa linjoilta tälläiset henkilöt.

Tarkistakaa myös kokousasetukset etukäteen. Teamsissä asetuksista määritellään esimerkiksi kenellä on oikeus esittää kokouksessa, kuka voi ohittaa odotustilan kokoukseen liittyessä ja onko kokouksen chatti käytössä.

Miten saadaan yhteystiedot Teamsiin osallistuneista?

 • Voit hyödyntää lomakkeella tilattuja flyereita ja markkinointilahjoja myös onlinetapahtumissa. Voitte puhelun aikana mainita mahdollisuudesta saada partiohenkinen tervehdys postissa. Mahdollisuudesta kannattaa vinkata myös tapahtuman Facebook-sivulla tapahtuman päätyttyä ja kiittää samalla osallistujia.
 • Yhteystietojen keräämiseksi materiaalien postituksesta vastaava voi luoda esimeriksi Forms-lomakkeen. Lomakkeen täyttäminen on osallistujille vapaaehtoista ja lomakkeen käsittelystä vastaa vain materiaalien postituksesta vastaava. Lomakkeen introtekstiin tulee laittaa maininta mihin tarkoitukseen osoitteita kerätään. Esimerkiksi: ”Antaessasi sähköpostiosoitteesi annat meille luvan lähettää sinulle partioaiheista sähköpostia. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain ja poistamme osoitteesi jakelusta. Sähköpostiviestien peruutukset osoitteeseen xx@xxfi”
 • On mahdollista, että joku antaa väärän osoitteen lomakkeella, joten lähettäessänne viestiä muistakaa kertoa mistä osoite on peräisin. Esimerkiksi näin ”Sait tämän viestin, koska olit antanut sähköpostiosoitteesi etäpartioillan aikana/yhteydessä xx.xx. Mikäli et halua meiltä enää postia, vastaa tähän viestiin ja poistamme osoitteesi jakelusta.”
 • Postitettavaan flyeriin kannattaa lisätä oman lippukunnan tiedot, vähintään nimi ja yhteystiedot.
 • Voitte samalla pyytää osallistujia mainitsemaan, jos haluavat keskustella vielä kahden kesken partioharrastuksen aloittamisesta.

Ohjeita ja vinkkejä