Förstikurssin todistusprosessi

Opintopisteytetty todistus ja suoritusmerkintä Oma Opintopolku -palvelussa tuo hyötyä oman osaamisen esittämiseen opinto- ja työelämässä

Förstikurssin hyväksytysti suorittaneet osallistujat ovat oikeutettuja saamaan kurssista suoritusmerkinnän Kuksaan sekä opintopisteytetyn todistuksen Opintokeskus Siviksestä. Kaikki koulutuksen hyväksytysti suorittaneet, yli 15-vuotiaat, ovat oikeutettuja saamaan koulutusmerkinnän halutessaan myös valtakunnalliseen Koski-rekisteriin ja sitä kautta Oma opintopolku -palveluun. Kurssinjohtajan tai muun kurssijärjestelyt tuntevan staabin jäsenen on hyvä tarkistaa alla oleva opintopisteytettyjen todistuksien hakuprosessi ja tarkennukset ennen kurssin järjestämistä.

Förstikurssi on jatkotason koulutus, johon voi osallistua vähintään 15-vuotias partiolainen, joka on suorittanut Veneenohjaajakurssin tai jolla on vastaavat tiedot ja taidot. Kurssilla syvennetään ja harjoitellaan Veneenohjaajakurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Koulutuksen osallistujat saavat hyväksytysti suoritetusta Förstikurssista merkinnän partiorekisteri Kuksaan sekä 6 opintopisteen laajuisen todistuksen Opintokeskus Siviksestä. Lisäksi kurssin hyväksytysti suorittaneille jaetaan käytännönosan lopussa Suomen Partiolaisten Förstikurssin merkki.

Ota tästä haltuun, kuinka Förstikurssin suorittanut saa itselleen täydet hyödyt hyväksytysti suoritetusta kurssista!

Förstikurssista on keväästä 2024 alkaen mahdollisuus saada merkintä myös valtakunnalliseen sähköiseen opintorekisteriin (Koski-rekisteri). Osallistujat voivat halutessaan antaa suostumuksensa Koskimerkintään koulutuksen aikana. Tällöin suoritusmerkintä tulee näkymään osallistujan omassa Oma Opintopolku –palvelussa. Mahdollisuudesta suostumuksen antamiseen lähtee tietoa sähköpostitse osallistujille, kun piirin toimihenkilö on lisännyt heidät koulutuksen osallistujiksi Sivisverkossa. Osallistujan tulee antaa suostumus koulutuksen aikana, koulutuksen päätyttyä suostumuksen antaminen ei ole enää mahdollista.

Oma opintopolku on sähköinen palvelu, joka kokoaa yhteen henkilön tutkinnot ja koulutussuoritukset. Ilman osallistujan antamaa suostumusta tieto koulutuksesta ei siirry Sivisverkosta Oma opintopolku –palveluun. Vaikka suostumusta ei antaisi tiedonsiirtoon, on osallistujalla käytössä Sivisverkosta saatava opintopisteytetty todistus käydystä koulutuksesta.

Opintopisteytetty todistus vastaa toisen asteen opintojen tasoa ja antaa hyvät mahdollisuudet hyväksilukea esimerkiksi vapaavalintaisia toisen asteen opintoja. Todistuksesta voi olla etua myös työnhaussa. Koulutus tulee toteuttaa niin, että sen sisältö vastaa laajuudeltaan koulutukselle asetettuja tavoitteita. Muuten koulutussuoritusta ei voida hyväksyä Sivisverkossa eikä opintopisteytettyä todistusta myöntää.

Jotta osallistuja saa Förstikurssista opintopisteytetyn todistuksen ja merkinnän valtakunnalliseen Koski-opintorekisteriin, tulee kurssinjohtajan toimia alla kuvatun ohjeen mukaisesti.

Kuukautta ennen kurssin alkamista

 1. Kurssinjohtaja luo Kuksa-partiorekisteriin tapahtuman toteutettavasta Förstikurssista ja ilmoittaa kurssista viimeistään kuukautta ennen kurssin alkamista piiritoimistolle.
 2. Varmista, että viestisi on mennyt perille piiritoimistolle ja sinulle vastataan! Voit olla myös reilusti etukäteen toimistoon yhteydessä, mikäli tarvitset apua esimerkiksi Kuksa-tapahtuman luomiseen.

Förstikurssiin kuuluu teoriakoulutusta n. 8 tuntia. Teoriakoulutus järjestetään paikallisten tarpeiden mukaan toteutustavaltaan vaihdellen. Teoriakoulutus voidaan järjestää lippukunnan, muutamien lippukuntien tai piirin järjestämänä ja opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai osittain tai kokonaan etäopetuksena. Erilaiset tavat eivät vaikuta todistuksen saamiseen tai opintorekisteriprosessiin.

Kuksa-tapahtumassa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 • kurssin nimi (Förstikurssi)
 • kurssin alku- ja loppupäivämäärä
 • ensisijainen kurssipaikka (kurssipaikan nimi, osoite ja paikkakunta)
 • kurssinjohtajan nimi (tai nimet) ja heidän sähköpostiosoitteensa

Viimeistään kaksi viikkoa ennen Förstikurssia

 1. Kurssinjohtaja ja kurssia järjestävät lippukunnat huolehtivat, että kaikki kurssille osallistuvat ovat ilmoittautuneet tai merkitty Kuksa-tapahtumaan viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin alkamista. Muistuta osallistujia, että tapahtumaan osallistutaan ajantasaisella sähköpostiosoitteella. Suositeltavaa on, että myös 15 -vuotias osallistuja ilmoittautuu omalla sähköpostiosoitteellaan, ei huoltajan.
 2. Ota yhteys piiritoimistoon. Piiritoimiston työntekijä lisää osallistujat Sivisverkkoon, mistä jokainen osallistuja saa ilmoittautumistietojaan vastaavaan sähköpostiin ohjeet siitä, miten kirjautua Sivisverkkoon ja antaa suostumus suoritustietojen luovuttamiseen Koskirekisteriä varten. Myös sen hyödyt on selostettu automaattiviestissä.
 3. Myös kurssinjohtaja ja ilmoitetut kouluttajat saavat Sivisverkosta omat automaattiviestinsä. Viestissä kerrotaan mitä ja miten osallistujille kannattaa kertoa opintopisteytetyistä todistuksista ja Koski-rekisteristä.
 4. Kerro kurssilaisille (ja heidän huoltajilleen), että Förstikurssista on mahdollisuus saada suoritusmerkintä Oma opintopolku-palveluun. Suostumus tietojen viemisestä Oma opintopolkuun pitää antaa ennen kurssin päättymistä, joten kerro tästä mahdollisuudesta kurssin osallistujakirjeessä, alkutapaamisessa tai viimeistään ensimmäisellä kurssiviikonlopulla.

Suostumuksen antaminen Koski-rekisteriin (vapaaehtoinen)

Tietojen luovuttaminen Koski-palveluun (sähköiseen opintorekisteriin) on vapaaehtoista, mutta sitä ei voi tehdä enää kurssin jälkeen takautuvasti. Opintopisteytetyn todistuksen (pdf) saa Sivisverkosta myös takautuvasti.

Osallistujan tulee kirjautua ja antaa lupa tietojen luovuttamisesta opintorekisteriin ennen kurssin päättymistä ja sen voivat tehdä vain Opintokeskus Sivikselle ilmoitetut osallistujat. Eli Kuksassa kurssille merkityt/ilmoittautuneet, joilla on sähköpostiosoite omissa partion jäsentiedoissaan kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista. Suostumus annetaan vahvasti tunnistautuen Siviksen opintorekisterin kautta ja osallistuja saa tähän ohjeet Siviksen automaattiviestissä. Osallistujan tulee olla täyttänyt 15 vuotta.

Alaikäinen osallistuja tarvitsee suostumuksen tiedonsiirtoon myös huoltajalta. Suostumuksen voi antaa Visma Signin avulla sähköisesti, minkä jälkeen järjestelmästä lähtee sähköpostiviesti huoltajalle suostumusta varten. Osallistuja saa linkin sähköiseen lomakkeeseen automaattiviestinä Sivikseltä sen jälkeen, kun toimisto on vienyt osallistumistiedot Sivisverkkoon.

Ilman verkkopankkitunnuksia voi suostumuksen antaa siten, että osallistuja tulostaa ja allekirjoittaa automaattiviestin kautta sähköpostiin saamansa lomakkeen. Lomakkeen voi lähettää suoraan Sivikselle sähköisesti.

Kurssin jälkeen ja Förstikurssilta valmistuvat

Huomioithan, että koulutukseen osallistujan on suoritettava kaikki koulutuksen aktiviteetit niiden kuvausten mukaisesti, jotta koulutuksen laajuus täyttyy. Koulutus on valmis vasta, kun kaikki teoriakoulutus ja käytännön harjoittelu on suoritettu hyväksytysti. Kurssin käytännönosa on vähintään yhden purjehduskauden mittainen harjoittelu oman lippukunnan aluksella tai muulla kurssilaiselle tutulla aluksella, jossa ohjattu harjoittelu saadaan järjestymään. Käytännönharjoittelua ohjaa henkilökohtainen lokikirja.

Jos koulutus toteutetaan joillakin suppeammilla aktiviteettisisällöillä kuin Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ohjelmassa on määritelty, ei koulutussuoritusta voida hyväksyä Sivisverkossa eikä opintopisteytettyä todistusta myöntää.

Kurssin päätyttyä:

 1. Kurssinjohtaja ilmoittaa piiritoimistolle, että kurssi on pidetty.
 2. Osallistujatiedot ilmoitetaan kootusti listana, eli ketkä kaikki Förstikurssin aloittaneista valmistuivat (eli toteuttivat kaikki kurssiin kuuluvat osuudet) ja ketkä jättivät osallistumatta/keskeyttivät kurssin. Jos jonkun koulutukseen osallistujan kohdalla koulutuksen loppuunsaattaminen viivästyy, voidaan hänen tietonsa toimittaa piiritoimistoon myös jälkikäteen. Silloin viestiin liitetään tiedot suorittajan nimestä ja mistä Förstikurssista on ollut kyse.
 3. Piiritoimiston työntekijä syöttää suoritusmerkinnät Kuksaan ja Sivisverkkoon. Opintopisteytettyyn todistukseen tulee suorittajan etunimi ja sukunimi sen mukaisesti, mitä Kuksassa kenelläkin on näissä kentissä. Todistuksesta tulee tieto ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja se on heti ladattavissa Sivisverkosta.

Koulutukseen osallistuneille voidaan jakaa heti koulutuksen päätöstilaisuudessa kurssitodistus, joka voi olla esimerkiksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n todistuspohjalle kirjoitettu. Opintokeskus Siviksen myöntämä todistus on kuitenkin ainoa virallinen opintopisteet kertova todistus.

Opintopisteytetty todistus on mahdollista saada kurssilaisille kurssin jo käynnistyttyä tai hädässä äskettäin päättyneen kurssin osalta, mutta Koski-rekisteriin jo päättynyttä koulutusta ei pystytä kirjaamaan opetushallituksen opintorekisteriin vaatiman etukäteen tehtävän tunnistautumisen vuoksi. Opintopisteytettyjä todistuksia ei voida kirjata partiokursseista, jotka eivät ole Sivisverkon koulutusmallien mukaisia.


Lisätietoja yleisesti Opintokeskus Siviksestä ja sähköisestä opintorekisteristä (Koski-rekisteri ja Oma Opintopolku) löydät Siviksen sivuilta. Epäselvissä tai poikkeavissa tilanteissa ota yhteyttä oman piirisi toimistoon, koulutus(at)partio.fi sähköpostiin tai Siviksen asiakaspalveluun.