Ansiomerkkien luovuttaminen

Ansiomerkillä kiitetään saajaa hänen panoksestaan partion eteen ja kannustetaan tulevaisuudessakin toimimaan partion eteen. Luovutustilaisuudessa pidetty puhe tekee tilanteesta erityisen niin saajalle kuin kuulijoillekin. Ansiomerkkien luovutus on aina pyrittävä järjestämään juhlavaksi. Saajasta riippuen tilaisuus voi kuitenkin tapahtua metsän siimeksessä, lippukunnan kämpällä tai jäsenkokouksen auditoriossa.

Lippukunnassa

 • lupauksenanto
 • lippukuntaleiri
 • Yrjönpäivän juhla, joulu- tai kevätjuhla
 • vuosijuhla
 • kevät-, syys- tai vuosikokous

Piirissä

 • paraati
 • piirileiri
 • piirin kevät- tai syyskokous
 • juhlatapahtumien avajaiset

Keskusjärjestössä

 • jäsenkokous
 • partioneuvoston kokous
 • suurtapahtumat
  • Kevätpäivät, Johtajatulet, Kohtaus, Väre, Explo
  • Finnjamboree, Satahanka
  • maailmanjamboree, Euroopan tai maailmankonferenssi tai muu vastaava kansainvälinen tapahtuma

Arvokkaan ja juhlavan luovutustilanteen voi järjestää missä vain, mutta helpoiten se käy järjestämällä luovutus sopivan juhlatilaisuuden yhteydessä. Jos sopivaa juhlatilaisuutta ei ole, järjestetään luovutustilaisuus erikseen. Tilaisuudessa ei tarvitse olla muuta ohjelmaa. Luovutustilaisuuden henki ja tyyli tulisi olla arvokas ja mahdollisuuksien mukaan ansiomerkin saajan näköinen.

Tilaisuudessa vähintään ansiomerkin luovuttaja tai luovuttajat pukeutuvat partioasuun. Myös ansiomerkin saajaa pyydetään (tai jekutetaan) pukeutumaan partioasuun tai muuten juhlavasti.

Yhden luovutustilaisuuden malli

Ansiomerkki ja luovutuskirja luovutetaan saajalle samalla kerralla. Tilaisuudessa pidetään luovutuspuhe, jossa kerrotaan ansiomerkin yleiset myöntöperusteet ja myöntämiseen liittyvät henkilön ansiot vapaamuotoisesti.

Kahden luovutustilaisuuden malli

Ansiomerkki luovutetaan yleisessä luovutustilaisuudessa, esimerkiksi piirin juhlassa tai paraatissa, ja luovutuskirja annetaan lippukunnan omassa tilaisuudessa. Usein yleisessä luovutustilaisuudessa (paraati, piirin juhla tms.) kerrotaan vain ansiomerkin yleiset myöntöperusteet sekä luetaan saajien nimet. Lippukunnan omassa tilaisuudessa on hyvä pitää luovutuspuhe, jossa kerrotaan ansiomerkin yleiset myöntöperusteet ja myöntämiseen liittyvät henkilön ansiot vapaamuotoisesti.

Merkin ehdottaja kirjaa ehdotukseen luovutusajankohdan ja -paikan sekä ansiomerkin luovuttajan, jos luovuttaja on tiedossa.

Ansioristejä luovutettaessa tulee tilaisuuden ja luovuttajan valintaan kiinnittää erityistä huomiota. Kultaisen ansioristin, suuren ansioristin ja sankarimerkin luovuttaja on pääsääntöisesti SP:n puheenjohtaja, SP:n varapuheenjohtaja, partioneuvoston puheenjohtaja tai piirinjohtaja.

I ja II luokan Mannerheim-solkien luovutuspaikasta ja -ajankohdasta päättää partiopiiri. Joissain partiopiireissä käytetään yhteisiä luovutustilaisuuksia keväisin (esim. paraati). Otathan selvää, miten omassa piirissäsi toimitaan. Luovutuskirjaan tulee aina päivämääräksi Yrjönpäivä, riippumatta luovutusajankohdasta.

Hopeajoutsenta ja hopeasutta luovutettaessa tulee tilaisuuden ja luovuttajan valintaan kiinnittää erityistä huomiota. Pääsääntöisesti luovuttaja on SP:n puheenjohtaja, SP:n varapuheenjohtaja, partioneuvoston puheenjohtaja tai piirinjohtaja.

Kun tilaisuudessa on luovutettavana useampia ansiomerkkejä, ansiomerkit luovutetaan käänteisessä arvojärjestyksessä eli aloittaen alimmasta ja päättyen korkeimpaan. On hyvä huomioida, että ansiomerkit jaetaan tehtäväkohtaisiin, ikäkausikohtaisiin ja aatemerkkeihin sekä ansioristijärjestelmään.

Suomen Partiolaisten ansiomerkkien luovutusjärjestys

·     Louhisuden soljet

·     Collanin soljet

·     Pyhän Yrjön soljet

·     II luokan Mannerheim-soljet

·     I luokan Mannerheim-soljet

·     pronssiset ansiomitalit

·     hopeiset ansiomitalit

·     hopeiset ansioristit

·     hopeajoutsenet ja hopeasudet

·     kultaiset ansioristit

·     suuret ansioristit

·     sankarimerkit


Piirin ansiomerkit voidaan luovuttaa joko kaikki ennen keskusjärjestön pronssista ansiomitalia tai vuorotellen keskusjärjestön ansiomitalien kanssa (eli järjestyksessä piirin pronssinen, keskusjärjestön pronssinen, piirin hopeinen, keskusjärjestön hopeinen jne.)  .

Ansiomerkit luovutetaan yksi kerrallaan tai ryhmänä. Ryhmässä voidaan luovuttaa vain samanarvoiset merkit (esimerkiksi kaikki tilaisuudessa luovutettavat Louhisuden soljet).

Lähtökohtaisesti luovutuspuhe on aina yksilöllinen. Puhe suunnataan saajalle, ei yleisölle, jolloin puhe on henkilökohtainen.

Puheessa on hyvä ensin mainita, mikä ansiomerkki on kyseessä ja mitkä ovat sen yleiset myöntöperusteet. Tämän jälkeen tulee saajaa koskeva puheen osuus, jossa kerrotaan saajan ansiot, joilla luovutettava ansiomerkki on myönnetty.

Tehtävä- ja ikäkausikohtaisten ansiomerkkien sekä alempien ansiomitalien kohdalla puhe voi olla yleisemmällä pohjalla. Erityisesti, jos tilaisuudessa luovutetaan useita ansiomerkkejä. Keskusjärjestön ansioristien sekä hopeajoutsenien ja -susien luovutuksen yhteydessä tulee aina pitää yksilöity luovutuspuhe.

Merkin luovutuksesta kannattaa viestiä esimerkiksi somessa käyttämällä ainetunnusta #partioscout. Luovutuspuheeseen inspiraatiota voi etsiä esimerkiksi SP:n puheenjohtajiston Facebook-sivulta.

Luovutettavan ansiomerkin kiinnitystapaan vaikuttaa myös, millaisessa kannakkeessa se luovutetaan.

Neulalliset ansiomerkit kiinnitetään partiopaitaan, partiomekkoon tai juhlapukuun. Ansiomerkki kiinnitetään saajan rintaan sille kohdalle, jossa sitä Partiolaisten ansiomerkit -ohjeen mukaan tulee kantaa. Jos merkin saajalla ei ole päällä partiopaitaa, -mekkoa tai juhlapukua, ansiomerkki annetaan saajalle käteen.

Ensimmäinen nauhassa kannettava ansiomerkki kiinnitetään saajan vasemman rintataskun yläpuolelle taskun keskilinjalle. Kun henkilöllä on jo saman organisaation alempi merkki, kiinnitetään luovutustilanteessa ylempi ansiomerkki tämän alemman merkin päälle – ei viereen – siten, että uusi merkki peittää osin alemman.

Nauhassa kannettavien ansiomerkkien järjestys vasemmalta oikealle on keskusjärjestö, piiri ja lippukunta.

Louhisuden solki ja Collanin solki pujotetaan huiviin. Huivissa ei kanneta samaan aikaan useita solkia. Luovutuksen jälkeen saaja voi palauttaa huiviinsa haluamansa soljen (esim. Pj-soljen) ja kantaa uutta solkea pienoismerkkinä partiopaidan oikeassa rintataskussa.

Hopeajoutsen, hopeasusi ja suuri ansioristi ovat kaulanauhassa kannettavia ansiomerkkejä ja ne laitetaan luovutustilaisuudessa saajan kaulaan.