Ansiomerkkien luovuttaminen

Ansiomerkillä kiitetään saajaa hänen panoksestaan partion eteen ja kannustetaan tulevaisuudessakin toimimaan partion eteen. Luovutustilaisuudessa pidetty puhe tekee tilanteesta erityisen niin saajalle kuin kuulijoillekin.

Ansiomerkkien luovutus on aina pyrittävä järjestämään juhlavaksi. Saajasta riippuen tilaisuus voi kuitenkin tapahtua metsän siimeksessä, lippukunnan kämpällä tai jäsenkokouksen auditoriossa. Erityistilanteessa merkki voidaan luovuttaa myös etänä erityisjärjestelyin.

Lippukunnassa

 • lupauksenanto
 • lippukuntaleiri
 • Yrjönpäivän juhla, joulu- tai kevätjuhla
 • vuosijuhla
 • kevät-, syys- tai vuosikokous

Piirissä/FiSSc:issä

 • paraati
 • piirileiri
 • partiopiirin/FiSSc:n kevät- tai syyskokous
 • juhlatapahtumien avajaiset

Keskusjärjestössä

 • jäsenkokous
 • partioneuvoston kokous
 • suurtapahtumat
  • Kevätpäivät, Johtajatulet, Kohtaus, Väre, Explo
  • Finnjamboree, Satahanka
  • maailmanjamboree, Euroopan tai maailmankonferenssi tai muu vastaava kansainvälinen tapahtuma

Arvokkaan ja juhlavan luovutustilanteen voi järjestää missä vain, mutta helpoiten se käy järjestämällä luovutus sopivan juhlatilaisuuden yhteydessä. Jos sopivaa juhlatilaisuutta ei ole, järjestetään luovutustilaisuus erikseen. Tilaisuudessa ei tarvitse olla muuta ohjelmaa. Luovutustilaisuuden henki ja tyyli tulisi olla arvokas ja mahdollisuuksien mukaan ansiomerkin saajan näköinen.

Tilaisuudessa vähintään ansiomerkin luovuttaja tai luovuttajat pukeutuvat partioasuun. Myös ansiomerkin saajaa pyydetään (tai jekutetaan) pukeutumaan partioasuun tai muuten juhlavasti.

Yhden luovutustilaisuuden malli

Ansiomerkki ja luovutuskirja luovutetaan saajalle samalla kerralla. Tilaisuudessa pidetään luovutuspuhe, jossa kerrotaan ansiomerkin yleiset myöntöperusteet ja myöntämiseen liittyvät henkilön ansiot vapaamuotoisesti.

Kahden luovutustilaisuuden malli

Ansiomerkki luovutetaan yleisessä luovutustilaisuudessa, esimerkiksi piirin juhlassa tai paraatissa, ja luovutuskirja annetaan lippukunnan omassa tilaisuudessa. Usein yleisessä luovutustilaisuudessa (paraati, partiopiirin/FiSSc:n juhla tms.) kerrotaan vain ansiomerkin yleiset myöntöperusteet sekä luetaan saajien nimet. Lippukunnan omassa tilaisuudessa on hyvä pitää luovutuspuhe, jossa kerrotaan ansiomerkin yleiset myöntöperusteet ja myöntämiseen liittyvät henkilön ansiot vapaamuotoisesti.

Merkin ehdottaja kirjaa ehdotukseen luovutusajankohdan ja -paikan sekä ansiomerkin luovuttajan, jos luovuttaja on tiedossa.

Ansioristejä luovutettaessa tulee tilaisuuden ja luovuttajan valintaan kiinnittää erityistä huomiota. Kultaisen ansioristin, suuren ansioristin ja sankarimerkin luovuttaja on pääsääntöisesti SP:n puheenjohtaja, SP:n varapuheenjohtaja, partioneuvoston puheenjohtaja tai partiopiirin/FiSSc:n puheenjohtaja.

I ja II luokan Mannerheim-solkien luovutuspaikasta ja -ajankohdasta päättää partiopiiri/FiSSc. Joissain partiopiireissä/FiSSc:issä käytetään yhteisiä luovutustilaisuuksia keväisin (esim. paraati). Otathan selvää, miten omassa piirissäsi/FiSSc:issä toimitaan. Luovutuskirjaan tulee aina päivämääräksi Yrjönpäivä, riippumatta luovutusajankohdasta.

Hopeajoutsenta ja Hopeasutta luovutettaessa tulee tilaisuuden ja luovuttajan valintaan kiinnittää erityistä huomiota. Pääsääntöisesti luovuttaja on SP:n puheenjohtaja, SP:n varapuheenjohtaja, partioneuvoston puheenjohtaja tai partiopiirin/FiSSc:n puheenjohtaja.

Kun tilaisuudessa on luovutettavana useampia ansiomerkkejä, ansiomerkit luovutetaan käänteisessä arvojärjestyksessä eli aloittaen alimmasta ja päättyen korkeimpaan.

Suomen Partiolaisten ansiomerkkien arvojärjestys alimmasta korkeimpaan:

 • Louhisuden soljet
 • Collanin soljet
 • Pyhän Yrjön soljet
 • II luokan Mannerheim-soljet
 • I luokan Mannerheim-soljet
 • Pohjantähti-soljet
 • pronssiset ansiomitalit
 • hopeiset ansiomitalit
 • hopeiset ansioristit
 • Hopeajoutsenet ja Hopeasudet
 • kultaiset ansioristit
 • suuret ansioristit
 • sankarimerkit

Ansiomerkit voidaan luovuttaa myös luokittain arvojärjestyksessä Ansiomerkkien luokat ovat tehtäväkohtaiset merkit, ikäkausikohtaiset merkit ja aatemerkit sekä ansioristijärjestelmän merkit.

Partiopiirin/FiSSc:n ansiomerkit voidaan luovuttaa joko kaikki ennen keskusjärjestön pronssista ansiomitalia tai vuorotellen keskusjärjestön ansiomitalien kanssa (eli järjestyksessä partiopiirin/FiSSc:n pronssinen, keskusjärjestön pronssinen, partiopiirin/FiSSc:n hopeinen, keskusjärjestön hopeinen jne.).

Ansiomerkit luovutetaan yksi kerrallaan tai ryhmänä. Ryhmässä voidaan luovuttaa vain samanarvoiset merkit (esimerkiksi kaikki tilaisuudessa luovutettavat Louhisuden soljet).

Lähtökohtaisesti luovutuspuhe on aina yksilöllinen. Puhe suunnataan saajalle, ei yleisölle, jolloin puhe on henkilökohtainen.

Puheessa on hyvä ensin mainita, mikä ansiomerkki on kyseessä ja mitkä ovat sen yleiset myöntöperusteet. Tämän jälkeen tulee saajaa koskeva puheen osuus, jossa kerrotaan saajan ansiot, joilla luovutettava ansiomerkki on myönnetty.

Tehtävä- ja ikäkausikohtaisten ansiomerkkien sekä alempien ansiomitalien kohdalla puhe voi olla yleisemmällä pohjalla. Erityisesti, jos tilaisuudessa luovutetaan useita ansiomerkkejä. Keskusjärjestön ansioristien sekä Hopeajoutsenten ja Hopeasusien luovutuksen yhteydessä tulee aina pitää yksilöity luovutuspuhe.

Merkin luovutuksesta kannattaa viestiä esimerkiksi somessa käyttämällä ainetunnusta #partioscout. Luovutuspuheeseen inspiraatiota voi etsiä esimerkiksi SP:n puheenjohtajiston Facebook-sivulta.

Luovutettavan ansiomerkin kiinnitystapaan vaikuttaa myös, millaisessa kannakkeessa se luovutetaan.

Neulalliset ansiomerkit kiinnitetään partiopaitaan, partiomekkoon tai juhlapukuun. Ansiomerkki kiinnitetään saajan rintaan sille kohdalle, jossa sitä Partiolaisten ansiomerkit -ohjeen mukaan tulee kantaa. Jos merkin saajalla ei ole päällä partiopaitaa, -mekkoa tai juhlapukua, ansiomerkki annetaan saajalle käteen.

Ensimmäinen nauhassa kannettava ansiomerkki kiinnitetään saajan vasemman rintataskun yläpuolelle taskun keskilinjalle. Kun henkilöllä on jo saman organisaation alempi merkki, kiinnitetään luovutustilanteessa ylempi ansiomerkki tämän alemman merkin päälle – ei viereen – siten, että uusi merkki peittää osin alemman.

Nauhassa kannettavien ansiomerkkien järjestys edestä katsottuna vasemmalta oikealle on keskusjärjestö, partiopiiri/FiSSc, aluejärjestö, lippukuntaryhmittymä ja lippukunta.

Louhisuden solki ja Collanin solki pujotetaan huiviin. Ennen luovuttamista on hyvä pyytää saajaa aukaisemaan huivin solmun ja poistamaan siitä mahdolliset soljet, osmonsolmun, pinssit ja muut merkit.   

Hopeajoutsen, Hopeasusi ja suuri ansioristi ovat kaulanauhassa kannettavia ansiomerkkejä ja ne laitetaan luovutustilaisuudessa saajan kaulaan.

Kun kokoontumiset on peruttu, voidaan ansiomerkkejä silti luovuttaa etäyhteyksien välityksellä. Tällöinkin pidetään huolta siitä, että tilaisuus on juhlava. Alla muutamia esimerkkejä siitä, kuinka ansiomerkkien luovutuksia on toteutettu.

 • Lippukunnan etäjärjestelyin pidetyssä syyskokouksessa lippukunnanjohtaja julkaisi ansiomerkkien saajat ja piti vuorollaan jokaiselle kirjoittamansa henkilökohtaisen luovutuspuheen. Puheen aikana sekä lippukunnanjohtaja että ansiomerkin saaja näkyivät videon välityksellä muille osallistujille. Kokouksen jälkeen ansiomerkkien saajien kuvat ja otteita luovutuspuheesta nostettiin lippukunnan nettisivuille ja somekanaviin. Ansiomerkit toimitettiin myöhemmin saajille kotiin.
 • Lippukunnanjohtaja ja pestijohtaja kävivät ansiomerkin saajan kotona luovuttamassa ansiomerkin. Tilaisuus pidettiin ulkona turvavälein ja lippukunnanjohtaja luki saajalle kirjoittamansa luovutuspuheen. Kuva ansiomerkin saajasta ja luovutuspuhe nostettiin lippukunnan somekanaviin.
 • Suomen Partiolaisten etäjärjestelyin pidetyssä jäsenkokouksessa SP:n puheenjohtaja julkaisi uusien Pohjantähti-solkien saajat ja piti heille yhteisen luovutuspuheen. Ansiomerkkien saajat olivat etäyhteyksien päässä paikalla tilaisuudessa. Pohjantähti-soljet oli saajille luovutettu jo etukäteen ja luovutustilaisuuksista oli esillä kuvia luovutuspuheen aikana. Kokouksen jälkeen saajien kuvia nostettiin esille partion eri somekanavissa.

Valokuva: Susanna Oksanen