Eräopaskoulutus – UKK

Mitä maksaa?

Kurssin hinta riippuu osallistujamäärästä. Kurssin kokonaishinta asettuu 500 e-600 e luokkaan, sisältäen laadukkaan koulutuksen, majoitukset, osan muonituksista yms. Lisäksi osallistujalle tulee kuluja kurssipaikoille matkustamisesta ja vaelluksien muonituksista ja omista varustehankinnoista. Voit kysyä omasta partioyhteisöstäsi (lippukunta, piiri, taustayhteisö jne.) avustusta koulutuksen kuluihin.

Mitä vaeltaminen talviolosuhteissa tarkoittaa?

Kaamosaikaan Lapissa kelit voivat vaihdella suuresti aina plusasteista koviin yli -30 asteen paukkupakkasiin. Koko vaelluksen ajan nukutaan teltoissa, eikä nukkumiseen hyödynnetä tupia. Vaeltaminen tapahtuu hiihtämällä, ja tavarat vedetään ahkiossa perässä. Lunta Lapissa vuodenvaihteessa voi olla vaihtelevasti, ja harvemmin lumi kantaa, joten hiihtäminen voi olla hyvinkin raskasta. Hämärän aika kestää vain muutaman tunnin.

Voiko koulutuksen sisällyttää omiin opintoihin?

Koulutus on Sivis-validoitu eli oppilaitokset voivat hyväksilukea koulutuksen tai sen osioita. Selvitä omasta oppilaitoksestasi.

Mitä tarkoitetaan kesäraportilla?

Kurssilaisten järjestämältä ja suunnittelemalta kesävaellukselta laaditaan raportti. Tarkoitus on tuottaa työ, jonka pohjalta kurssilainen voi toisintaa vastaavan vaelluksen. Raportti luo kirjallisen esimerkin jonka pohjalta on helppo jatkossa ohjata muita vaelluksen johtajia, joiden kanssa eräopas partiossa toimii. Suunnitelman pohjaa on helppo soveltaa vastaaville vaelluksille, jotta kaikkea ei tarvitse työstää joka kerta uudelleen. Muun muassa muonitussuunnitelmat ja reittisuunnitelmat toimivat hyvänä pohjana jatkoa varten. Kesäraportti on myös ns. kurssin “päättötyö”, jonka jälkeen kurssilainen valmistuu eräoppaaksi. Työllä todennetaan kurssilaisen kypsyys oppaana, mutta työn perimmäinen tarkoitus on kehittää omaa vaellus- ja opastus-osaamista sekä kesävaelluksen että raportoinnin aikana. Raportin sisältöön on helppo myöhemmin palata, ja sitä myötä kehittää osaamistaan onnistumisten ja sattumusten kautta.

Kurssin laajuus ja ajankäyttö?

Eräopaskurssi on laajin koulutuskokonaisuus jota Suomen Partiolaiset järjestää. Kurssi vastaa laajuudeltaan 30 opintopistettä. Tämä sisältää kirjalliset tehtävät, omatoimisen tiedonhankinnan sekä vaellukset ja retket joita kurssilla järjestetään. Jos keskiarvoa haluaa laskea, kurssi vien noin 5h/viikko, ajoittuen tiiviimmin kurssiosien ympärille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.partio.fi/event/sp-eraopaskurssi-teoriaosa/

Lisätietoja antaa myös  kurssinjohtaja: mikko.paukkila@partio.fi

Eräopaskurssia voi seurata myös Instagramissa.