Ko-Gista usein kysyttyä

Mikä Ko-Gi on ja mitä siellä tehdään?

Ko-Gi- eli Kolmiapila-Gilwell-kurssi on partiojohtaja-jatkokurssi. Kurssilla käsitellään nimensä mukaisesti partiota ja johtamista, mutta pj-peruskurssia huomattavasti syvällisemmin. Ko-Gi on tarkoitettu ihan kaikille yli 22-vuotiaille partiolaisille. Kurssilla opitaan luonnossa, partion omia menetelmiä hyödyntäen.  Kurssielämässä korostuu itsetuntemuksen syventäminen ja elämyksellinen toiminta pienryhmissä. Koulutussisältöihin voi tutustua moduulikuvauksissa.

Viekö Ko-Gi-kurssi kehittämistehtävineen hirvittävän paljon aikaa?

Kursseja järjestetään ympäri vuoden, ja niiden luonto-osien pituudet vaihtelevat reilusta viikosta muutamiin päiviin. Tarkoituksena on, että jokaiselle osallistujalle ja jokaiseen tilanteeseen löytyy sopivan muotoinen kurssi.

Kurssiin liittyvä kehittämistehtävä tehdään omassa pestissä, ja sen tarkoituksena on tukea nimenomaan pestissä kehittymistä. Sitä ei siis kannata ajatella taakkana vaan mahdollisuutena kehittyä juuri siinä, mitä jo tekee.

Kurssin hinta on aika korkea. Voiko siihen saada jostain tukea?

Ko-Gi on sisällöllisesti ja menetelmällisesti monipuolinen ja pitkä kurssi, mikä näkyy myös kurssin hinnassa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että moni piiri tukee Ko-Gille osallistumista. Myös omasta lippukunnasta kannattaa kysyä stipendiä, sillä jatkokoulutettu partiojohtaja on lippukunnallekin arvokas. Tukea voi tiedustella myös oman lippukunnan taustayhteisöstä tai kotikunnasta. Lisäksi Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat myöntää stipendejä.

Olen toiminut jo monissa isoissa pesteissä. Oppisinko Ko-Gi-kurssilla mitään uutta?

Ko-Gi-kursseilla käydään läpi erilaisia näkökulmia partioon ja johtamiseen, mutta lisäksi kurssi on myös matka omaan itseen, omiin arvoihin, partion arvoihin ja ryhmässä toimimiseen käytännön tasolla. Vaikka teoria siis olisikin jo monella tasolla hanskassa, antaa Ko-Gi silti varmasti unohtumattoman kokemuksen, antoisia keskusteluja ja uusia oivalluksia.

Jokaisen kurssille osallistuvan tarpeet ja olemassa oleva tietämys kartoitetaan etukäteen. Sisältö siis mukautuu kurssilaisten mukaan, eikä ole olemassa kahta samanlaista Ko-Gi-kurssia.

Minun on vaikea saada kesällä lomaa. Voinko silti osallistua kurssille?

Ko-Geja järjestetään nykyään ympäri vuoden. Tutustu vuoden 2019 kurssien aikatauluihin.  Ko-Gi-kurssille on vuonna 2019 kaksi ilmoittautumisluokkaa: sitova ja joustava. Joustavan ilmoittautumisen voi perua vielä kuusi viikkoa ennen kurssin ensimmäistä osaa. Ko-Gi-kurssille 129 ei ole joustavaa ilmoittautumisvaihtoehtoa. Katso tarkemmat peruutusehdot.

Olen palannut partioon aikuisiällä pitkän tauon jälkeen, ja moni ikätoverini tuntuu käyneen jo Ko-Gin. Voiko kursseille olla “liian vanha”?

Ko-Gi-kursseille ovat tervetulleita kaikki yli 22-vuotiaat partiolaiset. Ei ole lainkaan epätavallista, että kurssivartiosta löytyy niin parikymppisiä kuin kuusikymppisiäkin.

Kannattaa myös pitää mielessä, että Ko-Gi on oiva mahdollisuus partioonpalaajille perehtyä siihen, mitä partio on tänä päivänä ja millaisia muutoksia partiossa on nähty viime vuosina. Lyhyen tai pidemmänkin tauon jälkeen Ko-Gi voi toimia siis hyödyllisenä kertauskurssinakin!

Ko-Gi-raportti kuulostaa raskaalta. Onko raportin pakko olla kovin laaja?

Raportti ei ole lopputyö eikä edes kurssiessee – se on sananmukaisesti raportti pohdinnoista ja kehittämistehtävästä eli siitä, mitä tehtiin, miten onnistuttiin ja mitä oivalsit. Raportti on melko vapaamuotoinen, eikä sitä ole pakko tehdä kirjallisena. Voit raportoida oman kehittämistehtäväsi myös suullisesti. Tärkeintä on, että opit omassa kehittämistehtävässäsi.

Missä kaikkialla kursseja järjestetään?

Kursseja toteutetaan eri puolilla Suomea. Vuonna 2019 merikurssin luonto-osa järjestetään Pohjanmaalla ja kaamoskurssin Lapissa. Ruotsinkielinen kurssi toteutetaan Ruotsissa, Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa.

Onko Ko-Gi jokin mystinen salaseura?

Ei ole. Ko-Giin liittyy partiomenetelmän mukaisesti paljon erilaista symboliikkaa. Se ei kuitenkaan ole sen kummempaa kuin lippukuntaleirillä: vartioilla on nimet ja tietyt perinteet toistuvat. Kaikki koulutussisällöt ovat julkisia. Kurssien tunnelmaa näkee helposti Instagramista tai Facebookista.