Ko-Gista usein kysyttyä

Mikä Ko-Gi on ja mitä siellä tehdään?

Ko-Gi– eli Kolmiapila-Gilwell -kurssi on partiojohtajajatkokurssi. Kurssilla käsitellään nimensä mukaisesti partiota ja johtamista, mutta pj-peruskurssia huomattavasti syvällisemmin. Ko-Gi on tarkoitettu ihan kaikille yli 22-vuotiaille partiolaisille. Kurssilla opitaan partion omia menetelmiä hyödyntäen.  Kurssielämässä korostuu itsetuntemuksen syventäminen ja elämyksellinen toiminta pienryhmissä. Koulutussisältöihin voi tutustua moduulikuvauksissa. Toimintaosalla päästään kokeilemaan ja syventämään lähijaksoilla opittua. 

Viekö Ko-Gi-kurssi kehittämistehtävineen hirvittävän paljon aikaa?

Kursseja järjestetään ympäri vuoden, ja kurssiosien pituudet vaihtelevat reilusta viikosta muutamiin päiviin. Tarkoituksena on, että jokaiselle osallistujalle ja jokaiseen tilanteeseen löytyy sopivan muotoinen kurssi.

Kurssin toimintaosaan kuuluva kehittämistehtävä tehdään omassa pestissä, ja sen tarkoituksena on tukea nimenomaan pestissä kehittymistä. Sitä ei siis kannata ajatella taakkana vaan mahdollisuutena kehittyä juuri siinä, mitä jo tekee. 

Kurssin hinta on aika korkea. Voiko siihen saada jostain tukea?

Ko-Gi on sisällöllisesti ja menetelmällisesti monipuolinen ja pitkä kurssi, mikä näkyy myös kurssin hinnassa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että monet piirit tukevat Ko-Gi -koulutukseen osallistumista. Myös omasta lippukunnasta kannattaa kysyä stipendiä, sillä jatkokoulutettu partiojohtaja on lippukunnallekin arvokas. Tukea voi tiedustella myös oman lippukunnan taustayhteisöstä tai kotikunnasta.

Olen toiminut jo monissa isoissa pesteissä. Oppisinko Ko-Gi-kurssilla mitään uutta?

KoGi -kursseilla käydään läpi erilaisia näkökulmia partioon ja johtamiseen, mutta lisäksi kurssi on myös matka omaan itseen, omiin arvoihin, partion arvoihin ja ryhmässä toimimiseen käytännön tasolla. Vaikka teoria siis olisikin jo monella tasolla hanskassa, antaa Ko-Gi silti varmasti unohtumattoman kokemuksen, antoisia keskusteluja ja uusia oivalluksia.

Kurssit ovat kaikki erilaisia, mutta kuitenkin tavoitteiltaan yhteneviä. Toteutus muokkautuu kurssin olosuhteiden mukaan (paljonko lähipäiviä, millaisia ennakko- ja välitehtäviä käytetään, vaelletaanko, ollaanko metsäleirissä lyhyemmän vai pidemmän aikaa, jne) ja jokainen osallistuja tuo mukaan omat mausteensa (aiemmat kokemukset partiossa ja muussa elämässä, omat tavat ja tottumukset ja paljon muuta). Jokaisella osallistujalle lähetämme osaamiskartoituksen heti ilmoittautumisen päätyttyä ja se tulisi jokaisen täyttää KoGi-ohjaajansa kanssa. Tämän jälkeen osallistuja ja ohjaaja voivat sen avulla seurata oppimista suhteessa osallistujan itselleen asettamiin tavoitteisiin koulutuksen eri vaiheissa. Toimintaosalla jokainen kurssilainen työskentelee itsenäisesti ohjaajan ja mahdollisen pestaajansa tuella. Kehittämistehtävän ja syventävän oppimistehtävän tavoitteet jokainen voi asettaa itse omaista lähtökohdistaan ja näin voi oppia sekä kehittyä omista lähtökohdistaan eteenpäin.

Minun on vaikea saada kesällä lomaa. Voinko silti osallistua kurssille?

Ko-Gi -koulutusta järjestetään nykyään ympäri vuoden ja kaikilla kursseilla on erilaiset pituudet ja muodot lähioppimisjaksoilla. Tutustu kurssitarjontaan ja niiden ajankohtiin, sekä tarkempiin peruutusehtoihin.

Olen palannut partioon aikuisiällä pitkän tauon jälkeen, ja moni ikätoverini tuntuu käyneen jo Ko-Gin. Voiko kursseille olla “liian vanha”?

KoGi -kursseille ovat tervetulleita kaikki yli 22-vuotiaat partiolaiset. Ei ole lainkaan epätavallista, että kurssivartiosta löytyy niin parikymppisiä kuin kuusikymppisiäkin.

Kannattaa myös pitää mielessä, että Ko-Gi on oiva mahdollisuus partioon palaajille perehtyä siihen, mitä partio on tänä päivänä ja millaisia muutoksia partiossa on nähty viime vuosina. Lyhyen tai pidemmänkin tauon jälkeen Ko-Gi voi toimia siis hyödyllisenä päivityksenä.

Ko-Gi-raportti kuulostaa raskaalta. Onko raportin pakko olla kovin laaja?

Raportti ei ole lopputyö eikä edes kurssiessee – se on sananmukaisesti raportti pohdinnoista ja kehittämistehtävästä eli siitä, mitä tehtiin, miten onnistuttiin ja mitä oivalsit. Raportti on melko vapaamuotoinen, eikä sitä ole pakko tehdä kirjallisena. Voit raportoida toimintaosasi myös suullisesti. Tärkeintä on, että opit uutta toimintaosallasi.

Missä kaikkialla kursseja järjestetään?

Kursseja toteutetaan eri puolilla Suomea.

Onko Ko-Gi jokin mystinen salaseura?

Ei ole. Ko-Gi -koulutukseen liittyy partiomenetelmän mukaisesti paljon erilaista symboliikkaa. Se ei kuitenkaan ole sen kummempaa kuin lippukuntaleirillä: vartioilla on nimet ja tietyt perinteet toistuvat. Kaikki koulutussisällöt ovat julkisia. Kurssien tunnelmaa näkee helposti Instagramista tai Facebookista.


Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Mikäli et löytänyt vastausta hakemaasi kysymykseen Ko-Gi-kursseista, pistä viestiä osoitteeseen koulutus(at)partio.fi.