Perhepartio-ohjaaja -koulutus

Perhepartio-ohjaaja -koulutus on peruskoulutus kaikille perhepartio-ohjaajille. Koulutus on hyödyllinen perhepartioryhmän aikuisille, jotka voivat järjestää ryhmän kokoontumisia. Koulutuksessa saa kattavan kuvan Suomen partiolaisten perhepartio-ohjelmasta ja sen soveltamisesta lippukunnan perhepartioryhmän toimintaan.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Koulutuksen kohderyhmä

Perhepartio-ohjaajat ja aikuiset perhepartiolaiset

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa ohjata perhepartiotoimintaa lippukunnassa. Kouluttautuja tuntee perhepartio-ohjelman. Kouluttautuja osaa tehdä vuosisuunnitelman perhepartioryhmälle. Kouluttautuja osaa ohjata perheitä toimimaan yhdessä perhepartiokokoontumisissa. Kouluttautuja ymmärtää yhteistyön merkityksen perhepartioryhmän ja lippukunnan välillä.

Koulutuksen sisältö

Tavoitteet Kouluttautuja tuntee perhepartio-ohjelman ja osaa soveltaa sitä lippukunnan mukaan. Kouluttautuja ymmärtää, että perhepartiotoiminnassa aktiivinen toimija on perhe eikä yksilö.
Sisältö Suomen Partiolaisten perhepartio-ohjelma

Perhepartio-ohjelman soveltaminen

Perhepartioryhmän toimintasuunnitelman laatiminen

Millainen on 3-6 vuotias lapsi?

Perhe tekee yhdessä

Perhepartion symboliikka

Perhepartio osana lippukuntaa

Turvallinen toiminta perhepartioryhmässä

Koulutusmenetelmät Toiminnalliset menetelmät
Lähiopetuksen kesto 3 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksolla, mahdollisesti osoitettavat henkilökohtaiset harjoitustyöt tai vaihtoehtoisesti käyty Moodle -koulutus.

Yleiskuvaus

Perhepartio-ohjaaja -koulutus on peruskoulutus kaikille perhepartio-ohjaajille. Koulutus on hyödyllinen perhepartioryhmän aikuisille, jotka voivat järjestää ryhmän kokoontumisia. Koulutuksessa saa kattavan kuvan Suomen partiolaisten perhepartio-ohjelmasta ja sen soveltamisesta lippukunnan perhepartioryhmän toimintaan.

Vastaava järjestäjä

Lippukunta, alue tai piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta yhteistyössä kasvatusvaliokunnan kanssa.