Kouluissa järjestettävät partiokerhot

Partiokerho on valtakunnalliseen Harrastamisen Suomen malliin liittyvä partion toimintamuoto. Kerho tarjoaa oivan kurkistuksen siihen, mitä partiossa tehdään ja näin ollen se voi toimia hyvänä houkutuksena liittyä mukaan lippukunnan toimintaan.

Partiokerhoa järjestetään peruskouluissa eri puolilla Suomea. Partiokerho eroaa lippukunnan partiotoiminnasta siinä, että kerhoon eivät kuulu symboliikka, leirit, retket tai partio-ohjelman varsinaiset aktiviteetit.

Lue Harrastamisen Suomen mallista

Lippukunnille

Partiokerho on lippukunnalle mainio tapa tavoittaa uutta kohderyhmää ja järjestää lapsille mielekästä toimintaa koulupäivän yhteydessä.

Partiokerhoon osallistuvat helposti myös ne, joille osallistuminen varsinaiseen partiotoimintaan ei ole saavutettavaa. Partiokerhon avulla tavoitamme niitä lapsia, jotka eivät esimerkiksi kulttuuritaustansa tai perheen taloudellisen tilanteen takia tulisi mukaan varsinaiseen partioharrastukseen.

Partiokerho on osallistujille ilmaista toimintaa eikä edellytä partion jäsenmaksun maksamista. Kerhossa pääsee tutustumaan partioon ja innostus voi kantaa harrastukseen asti.

Lippukunnan on helpoin toimia kunnissa, joissa ohjaajat palkataan suoraan kuntaan tai ohjausta voi tehdä verokortilla. Lippukunta voi ottaa myös työnantajavelvoitteet itselleen, mutta yleisellä tasolla Leirikesä ry hoitaa kerhojen järjestämistä näissä kunnissa.

Lue lisää partion ja Leirikesän yhteistyöstä

Jos lippukunta haluaa järjestää partiokerhoa, kannattaa olla yhteydessä omaan kuntaan ja selvittää harrastuskerhojen tilanne.

Jos kunta hankkii partiokerhon ostopalveluna lippukunnalta, lippukunta toimii ohjaajien työnantajana. Palkkio kannattaa maksaa ohjaajalle työkorvauksena ja huomioida siihen liittyvät velvoitteet. Jos päädytään työsuhteeseen ja palkanmaksuun, tulee huomioida työnantajavelvoitteet. Jos taas kunta maksaa palkan suoraan ohjaajalle, noudatetaan kunnan toimintamallia.

Kun lippukunta maksaa palkkion kerhonohjaajalle työkorvauksena, ohjaaja toimittaa lippukunnalle verokortin, palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin ja siitä pidätetään veroprosentin määräämä summa, joka maksetaan eteenpäin verottajalle.

Lisätietoja verotuksesta Verohallinnon sivuilla

Lue lisää työnantajavelvoitteista palkkaus.fi-sivuilta

Partiokerhojen ohjaajille

Partiokerhon kokoontumisissa opitaan ja koetaan uusia asioita, ollaan ulkona, toimitaan yhdessä ja pidetään hauskaa. Iso osa kerho-ohjelmasta on ulkona toteutettavaa. Lähipuisto tai koulun piha toimii kokoontumispaikkana yhtä lailla metsän tapaan.

Partiokerhon ohjaajan tärkeä tehtävä on huolehtia siitä, että jokainen kerholainen pääsee osallistumaan ja saa tehdä itse.

Partiokerhoa voi järjestää ala- ja yläkoululaisille, mutta tähän mennessä tehdyt ohjelmaehdotukset ovat suunnattu 10–11-vuotiaille. Partiokerhon sisällöksi on laadittu valmiita ohjelmakokonaisuuksia. Ohjaaja voi halutessaan keksiä partioteemaista ohjelmaa itse, mutta ohjelma auttaa alkuun ja tarjoaa valmiita vaihtoehtoja. Paikalliselta lippukunnalta voi kysyä välineitä lainaan.

 • Aloitus
 • Liikunnallinen leikki
 • Toiminnallinen hetki
 • Päivän teemaan sopiva leikki
 • Lopetus.

Lataa partiokerhon ohjelma

Katso Lounais-Suomen Partiopiirin kokoamat vinkit partiokerhon ohjelmaan

Järjestämme partiokerhojen ohjaajille aina kauden aikana muutaman tapaamisen, joissa jaetaan kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja ajankohtaista tietoa partiokerhoista. Jos haluat ryhtyä partiokerhon ohjaajaksi, tarjoamme sinulle mahdollisuuksien mukaan sopivaa paikkaa.

Ilmoita lomakkeen kautta kiinnostuksesi partiokerhojen ohjaamiseen

 • Onko ohjaajille ikäraja?
 • Tarvitseeko selvittää ohjaajien rikostaustaa?
 • Onko jotain rajoituksia ohjelmaan?
 • Ketkä voivat osallistua, tarvitseeko olla koulun oppilas?
 • Missä tilassa kerho toimii?
 • Miten pääsee sisään tiloihin ja mitä tulee huomioida lähtiessä?
 • Mitä välineitä koululta ja/tai kunnalta on hyödynnettävissä?
 • Miten huoltajiin pidetään yhteyttä?
 • Tuleeko osallistujamääristä pitää kirjaa? Kenelle ilmoitetaan?

Kerhon kokoontumisaika ja -rytmi sovitaan aina erikseen kunnan kanssa. Ohjelman kannalta yhden kerran kesto kannattaa olla 1–1,5 tuntia, mutta tarvittaessa lyhyemmätkin tapaamiset ovat mahdollisia. Kerhosta viestiminen ja ilmoittautumiset tehdään koulun ohjeiden mukaan.

Partiokerhot kunnille

Ryhdyttäisinkö teidän kunnassanne järjestämään partiokerhoa?

Lue lisää partiokerhojen järjestämisestä kunnissa

Lisätietoja:

Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi, p. 040 718 5721

Helka Körkkö, helka.korkko@leiri.fi, p. 044 723 8121