Joustavat tavat käyttöön:

Johtajien rekrytoinnissa

Jokaiselle lippukunnalle on löydettävissä omanlainen tapa saada mukaan tarvittava määrä johtajia pesteihin. Johtajien rekrytointi sujuu helpoiten niin, että sen ottaa osaksi jo olemassa olevaa toimintaa. Näin teet johtajien rekrytoinnista joustavampaa.

Perehdytyksessä

Hyvä perehdytys varmistaa uusien aikuisten sitoutumisen lippukunnan toimintaan. Kun perehdytyksen tekee huolellisesti ja uuden aikuisen tarpeita kuunnellen, saa lippukunta hyvän tekijän joukkoonsa ja uusi aikuinen mielekkään harrastuksen. Perehdytystä ei pidä laiminlyödä, mutta siihenkin saa lisättyä joustoa esimerkiksi vastuita jakamalla. Näin saat joustavuutta perehdyttämiseen. 

Johtamisessa

Lippukuntien johtajaresurssit vaihtelevat ja välillä muutamalle ihmiselle saattaa kerääntyä paljonkin hommaa. Jos tuntuu siltä, että tekemistä on liikaa, kannattaa ottaa käyttöön tapoja, joiden kautta saa lisää joustoa johtamiseen. Näin saat lippukunnan johtamiseen lisää joustoa.

Ryhmätoiminnassa

Kerran viikossa partiotoimintaan sitoutuminen on joskus haastavaa. Joustavilla toteutuksilla lippukunta saa järjestettyä lisää toimintaa, vaikka kerran viikossa kokoontuvan ryhmän perustaminen ei tunnu juuri nyt mahdolliselta. Rohkeus kokeilla uusia ideoita tuo joustoa ryhmätoiminnan käynnistämiseen. Näin teet ryhmätoiminnasta joustavampaa.