Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini vaikuttaa lippukuntamme toimintaan

Mahdollisuus vaikuttaa lippukunnan toimintaan on tärkeä motivaatiotekijä. Jokaisella tulee olla tunne siitä että voi tasavertaisesti vaikuttaa lippukunnan toimintaan ja jokaisen panosta arvostetaan. Varmista, että samat säännöt pätevät kaikille ja kaikkien mielipiteitä kuullaan. Tämä edellyttää, että säännöistä ja toimintatavoista on sovittu.

 • Miten johtajiston kesken viestitään? Lue lisää tästä aiheesta.
 • Miten asioista sovitaan? Keiden kesken asioista sovitaan? Mitä asioita tuodaan johtajaneuvostoon, mitkä käsittelee hallitus? Miten saa oman asiansa yhteiseen käsittelyyn?
 • Miten valitaan henkilöt avoimiin pesteihin? Miten avoimista pesteistä kerrotaan?
 • Miten juhlitaan saavutuksia tai muita suuria tapahtumia? Lue lisää tästä aiheesta.
 • Partiossa otetaan huomioon esimerkiksi kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Miten tämä näkyy teidän toiminnassanne?

Jos osa porukasta kokee, ettei tule kuulluksi tai kohdelluksi tasavertaisina, auttaa vain avoin ja reilu keskustelu sekä mahdollisesti toimintatapojen muuttaminen. Tarvittaessa mukaan kannattaa pyytää joku ulkopuolinen, vaikka alueohjaaja vetämään keskustelua.

Keskustelussa on olennaista löytää se, mistä oikeasti on kyse, ja mikä vaatii ratkaisua. On siis erotettava toisistaan faktat, oletukset ja pahat mielet. Henkilön ikävä kokemus on aina kiinni hirveän monesta jutusta, joista osa saattaa olla hyvinkin kaukaista historiaa, osa väärinymmäryksiä, ja osa ajattelemattomia toimintatapoja ja sanomisia. Useimmiten ikävä kokemus on kuitenkin ihan perusteltu.

Viisi kertaa miksi -menetelmä voi auttaa löytämään asian ytimeen. Se toimii näin (esimerkki on vähän kökkö, mutta saatte toivottavasti ajatuksesta kiinni. Leikitään, että ollaan leirillä:

  • ”Kaikki on huonosti!” > MIKSI kaikki on huonosti?
  • ”Koska mikään ei toimi!” > MIKSI sanot, että mikään ei toimi?
  • ”Koska vesiämpärit kuuluisi olla saunalla!” > MIKSI sinua harmittaa nämä vesiämpärit?
  • ”Koska minua kiukututtaa!” > MIKSI sinua kiukututtaa?
  • ”Koska minulla on nälkä!” > MIKSI sinulla on nälkä?
  • ”Koska lounaan ja päivällisen välissä on neljä tuntia!” > RATKAISU: Mitä jos söisit päiväkahvin kanssa pienen välipalan?

Myös tämä nelikenttämenetelmä on erittäin hyvä, auttaa sekä löytämään ydinkysymyksen että ratkaisun

 • Kirjoita otsikot kukin omalle fläppipaperilleen: faktat, huolet, ydinkysymykset ja ratkaisut
 • Esittele oma roolisi kirjurina
 • Sovi osallistujien kanssa aiheesta – voitte tarvittaessa rajata tarkasteltavia asioita
 • Pyydä ratkaisuja ja ideoita siihen, miten määritelty ongelma voidaan ratkaista
 • Anna keskustelun edetä vapaasti
 • Kirjaa ylös niin paljon kuin ehdit, numeroi ideat
 • Valitse sopiva kategoria mielesi mukaan
 • Jos joku kritisoi toisen ideaa, kirjaa kritiikki fläpille ”Huolet”
 • Lopuksi ota esiin uusi fläppi ja pyydä ryhmältä yhteenveto toteutuskelpoisista ideoista.(Lisää menetelmästä: Pepe Nummi,Fasilitaattorin käsikirja 2007)