Ansiomerkkien käyttäminen

Huivissa kannettavia Louhisuden ja Collanin solkia voi käyttää aina, kun käyttää huivia, jos ei kanna huivissa nahkaista Gilwell-punosta. Muita Suomen Partiolaisten ansiomerkkejä käytetään partiopaidan tai partiomekon kanssa.

Ansiomitaleja ja -ristejä voidaan käyttää seuraavissa tapahtumissa, joko nauhoineen tai nauhalaatoissa:

  • lippukunnan, piirin ja keskusjärjestön kokouksissa
  • lippukunnan vanhemmille ja taustayhteisölle järjestämissä juhlissa, esimerkiksi Yrjönpäivänä tai itsenäisyyspäivänä
  • vierailu- tai muussa tilaisuuksissa, joissa edustetaan partiolaisia
  • suurleirin avajaisissa ja vierailupäivänä sekä paraatissa.

Nauhalaattoja voi käyttää aina, paitsi maastossa ja kannettaessa ansiomerkkejä nauhoineen.

Muussa juhlapuvussa partioansiomerkkejä voi kantaa vain partiotilaisuuksissa, esimerkiksi piirin tai järjestön kokouksissa, ja juhlissa tai muissa juhlatilaisuuksissa, kun edustetaan nimenomaan partiolaisia.

Yli 100-vuotisen historiansa aikana partioliikkeessä Suomessa on ollut lukuisia eri keskusjärjestöjä, piiriorganisaatioita ja lippukuntia. Useat näistä ovat myöntäneet omia kunnia- tai ansiomerkkejään. Myönnettyjä ansiomerkkejä voi pääsääntöisesti edelleen kantaa partiopuserossa.

Muiden kuin partion ansiomerkkien kiinnityksessä ja kantamisessa noudatetaan niistä annettuja ohjeita.

Ansiomerkkien kanto-ohje demo >>>

Ansiomerkkien kantaminen

Collanin solkea ja Louhisuden solkea käytetään partiohuivin sitomiseksi. Jos partiolaisella on sekä Collanin solki että Louhisuden solki, kannetaan partiohuivissa niistä vain toista ja toisesta ansiomerkkitunnusta partiopaidassa oikean taskun laskoksen alareunassa. Partiojohtaja sitoo huivinsa ensisijaisesti nahkaisella Gilwell-punoksella. Tällöin hän voi kantaa paidassaan ansiomerkkitunnusta. Jos partiojohtajalla on sekä Louhisuden solki että Collanin solki, voidaan niiden ansiomerkkitunnuksia kantaa rinnakkain.

Pyhän Yrjön solki kiinnitetään partiopuseron vasemman taskun alareunaan siten, että kiinnitysneula pistetään taskun alasauman ompeleen yläpuolelta läpi. Pyhän Yrjön solkea voi käyttää aina partiopuvussa esiinnyttäessä.

Mannerheim-solki kiinnitetään partiopaidan vasemman taskun keskilinjaan niin, että soljen alakärki on noin 3 cm rintarivan yläpuolella. Jos partiopaidassa kannetaan samanaikaisesti nauhassa kannettavia ansiomerkkejä tai näiden nauhalaattoja, tulee niiden ja Mannerheim-soljen välin olla noin 2 cm. Sekä II luokan että I luokan Mannerheim-soljen saanut partiolainen käyttää vain I luokan solkea. Mannerheim-solkea voi käyttää aina partiopuvussa esiinnyttäessä.

Pohjantähti-solki kiinnitetään partiopaidan vasemman taskun keskilinjaan niin, että soljen alakärki on noin 3 cm rintarivan yläpuolella. Jos henkilöllä on myös Mannerheim-solki, kiinnitetään Pohjantähti-solki, symmetrisesti taskun pystysuoraan keskiviivaan nähden, vasemman taskun keskilinjan oikealle puolelle ja Mannerheim-solki vasemmalle puolelle. Jos partiopaidassa kannetaan samanaikaisesti nauhassa kannettavia ansiomerkkejä tai näiden nauhalaattoja, tulee niiden ja Pohjantähti- ja/tai Mannerheim-soljen välin olla noin 2 cm.

Hopeajoutsenta ja Hopeasutta kannetaan kaulassa nauhassa tai Hopeajoutsenta valinnaisesti hopeisessa ketjussa. Kun Hopeajoutsenta ja Hopeasutta kannetaan nauhassa, nauha kulkee niskassa kauluksen alla ja merkki tulee huivin tai solmion päälle. Edessä merkin alareuna on nauhassa kannettavien ansioristien tai -mitalien alakärkien korkeudella. Kun Hopeajoutsenta kannetaan hopeisessa ketjussa, ketju kulkee paidan kauluksen alla ja merkki lepää nappilistan päällä hieman kauluksia alempana.

Jos partiolaisella on sekä Hopeajoutsen tai Hopeasusi että suuri ansioristi, molempia kannetaan samanaikaisesti. Jos Hopeajoutsenta kantaa ketjussa, tulee merkki suuren ansioristin päälle ja Hopeajoutsenen ketjua jatketaan tarvittaessa.

Partiopuserossa nauhallisia ansiomerkkejä kannetaan vasemmassa rinnassa rintataskun yläpuolella siten, että ansiomitalin tai -ristin yläreuna on rintarivan alareunan korkeudella. Käytettäessä ansiomerkkien nauhalaatta kiinnitetään se partiopuseroon siten, että laatan alareuna on rintarivan yläreunan korkeudella. Ansiomerkki asetetaan symmetrisesti taskun pystysuoraan keskiviivaan nähden. Jos partiolaisella on useampi merkki, asetetaan ne arvojärjestykseen rinnakkain siten, että rivin keskikohta on taskun keskilinjan kohdalla. Ansiomerkkialustaan kiinnitetyt ansiomerkit asetetaan aina siten, että alustan keskilinja on taskun keskilinjan kohdalla.

Ansiomerkkialustan käyttäminen

Ansiomerkkien arvojärjestys edestä katsottuna vasemmalta oikealle on keskusjärjestö, partiopiiri/FiSSc, aluejärjestö, lippukuntaryhmittymä ja lippukunta. Jos partiolaisella on useamman partiopiirin, aluejärjestön tai lippukunnan ansiomerkkejä, tulee näistä vasemmalle puolelle nykyisen partiopiirin, aluejärjestön tai lippukunnan ansiomerkki ja oikealle puolelle muut. Saman organisaation ansiomitaleista ja -risteistä kannetaan korkeinta saatua merkkiä. Sankarimerkin tai suuren ansioristin saanut partiolainen kantaa kuitenkin myös seuraavaksi korkeinta merkkiä, jos hänellä sellainen on.

Nauhoissa kannettavat ansiomerkit voidaan kiinnittää yhteiseen ansiomerkkialustaan. Alusta ei saa näkyä nauhojen ulkopuolelta tai välistä. Ansiomerkkialustoja saa esimerkiksi Scandinavian Outdoorista ja kultasepänliikkeistä. Kiinnittämisen voi tehdä itse tai ostaa palvelun kultasepänliikkeestä. Jos partiolaisella on useampi nauhassa kannettava ansiomerkki, ne kiinnitetään alustaan yhteen riviin samaan järjestykseen kuin niitä kannettaisiin irrallaan.

Suurta ansioristiä kannetaan kaulassa nauhassa, jolloin nauha kulkee niskassa kauluksen alla ja merkki tulee huivin tai solmion päälle. Jos partiolaisella on sekä suuri ansioristi että Hopeajoutsen tai Hopeasusi, molempia kannetaan samanaikaisesti.

Suuren ansioristin kanssa partiolainen kantaa myös seuraavaksi korkeinta Suomen Partiolaisten ansioristiä tai -mitalia.

Jos partiolaisella on yksi tai useampia sankarimerkkejä, kantaa hän niitä kaikkia samanaikaisesti, koska kukin merkki on myönnetty eri sankariteosta. Sankarimerkkiä kannetaan ja käytetään kuten muitakin nauhassa kannettavia ansiomerkkejä.

Kuva: Petteri Ojala