Meripartion koulutusjärjestelmä

Suomen erilaiset vesistöt tarjoavat ainutlaatuisen ympäristön toteuttaa partiotoimintaa vesillä. Vesistöissä liikkuessa vaaditaan paljon erilaista tietoa ja taitoa, jotta erilaisten vesikulkuneuvojen hallinta olisi turvallista. Partiotoiminnassa liikutaan vesillä eri ikäisten partiolaisten kanssa, minkä vuoksi partioaluksen päällystöltä vaaditaan paljon osaamista niin merenkulun, kuin kouluttamisenkin suhteen. 

Koulutusjärjestelmän tarkoituksena on antaa partioaluksen päällystössä toimiville hyvät valmiudet partioalusten turvalliseen kuljettamiseen säässä kuin säässä ja eri ikäkausien kanssa liikuttaessa. 

SP:n meripartiokoulutusjärjestelmä sisältää veneenohjaajakurssin, förstikurssin, kipparikurssin, kipparikurssin jatkokurssin, pelastautumiskurssin ja tutkakurssin. Suomen Partiolaiset on Traficomin auditoima koulutuksenjärjestäjä, ja kurssisisällöt ovat Opintokeskus Siviksen hyväksymiä eli niistä saa opintopisteitä.

Kurssien koulutussisällöistä kerrotaan tällä sivulla niiden valmistuessa.

Kuva: Janne Puikko