Varainhankinta

Varainhankinta on tärkeä osa lippukunnan toimintaa. Varainhankinnalla voi kerätä varoja vaikka kämpän kunnostukseen, ulkomaanreissuun tai kolon vuokranmaksuun.

Lataa tästä 26.2.2019 pidetyn "Tukea lippukunnan varainhankintaan" -webinaarin esitys ja kuuntele tästä webinaarin tallenne.

Lippukuntien rahoitusmahdollisuudet

Varainhankintaa kannattaa suunnitella, johtaa ja miettiä ainakin seuraavien asioiden osalta:

  • Varainhankinnalle on hyvä asettaa tavoite. Sekä rahallinen, että ajatus siitä, mitä kerätyillä rahoilla tehdään.
  • On hyvä nimetä varainhankinnasta vastaava ihminen (tämän henkilön ei välttämättä tarvitse olla vastuusta jokaisesta varainhankinnan projektista).
  • Pientä varainhankintaa kannattaa olla aina. Lippukunta näyttää myös tulevaisuuden rahoittajien mielestä paremmalta, jos kaikki sisääntuleva raha ei ole avustuksista tulevaa.
  • Varainhankintaa ja talkoita järjestäessä kannattaa muistaa se, että tulot (=raha) ei saa mennä yksittäisille jäsenille, vaan aina koko lippukunnalle tai projektiryhmälle. Rahat on myös jaettava tasaisesti kaikkien lippukunnan tai projektiryhmän jäsenten hyödyksi, eikä niitä voi ohjata vaikkapa vain niille, jotka ovat osallistuneet talkoisiin. Tai voi, mutta tällöin kyseessä on verotettava tulo (lue lisää verotuksesta). 
  • Varainhankinnassa kannattaa kiinnittää huomio siihen, mikä on minkäkin homman tuotto suhteessa nähtyyn vaivaan ja käytettyyn aikaan.
  • Jos lippukunnalla on tukiyhdistys, kannattaa varainhankintaa pohtia yhdessä heidän kanssaan.
  • Varainhankintana EI kannata tehdä sellaisia asioita, jotka ovat luvanvaraisia (kuten vartiointi) tai aiheuttavat pieleen mennessään vaaraa ihmisille (kuten puiden kaato tai renkaiden vaihto). Katso ideoita varainhankintaan.

Adventtikalenterien myynti on partiolaisten merkittävin varainhankintakampanja

Adventtikalenterien myyminen on merkittävin vuosittainen varainhankintatempaus, jossa partiolaiset nuorimmista alkaen ovat mukana kampanjoinnissa sekä oppimassa talkoohengessä toteutettavan myyntityön merkityksestä.

Myyntituotto käytetään kokonaisuudessaan partiotoiminnan hyväksi ja suurimman osan siitä saavat lippukunnat. Jokainen lippukunta määrittelee itse omat tavoitteensa sekä vuosittaiset varainhankinnan kohteet.

Ohjeet ja materiaalit adventtikalenterikampanjaan ovat myyjien ohjesivustolla.

Rajoitukset varainhankinnassa

Lippukunta ei voi tehdä partion nimissä sopimuksia esimerkiksi yritysten kanssa. Lippukunta ei esimerkiksi voi antaa lupaa käyttää partion logoa yrityksen nettisivuilla lippukunnalle annettavaa lahjoitusta vastaan. Jos olet epävarma, kysy apua piiritoimistolta!

Partion brändi ja tunnus, eli esim. partio-logo on suojattu. Lippukunta ei saa tarjota oikeutta käyttää partio-logoa tuotteissa tai yrityksen viestinnässä. Partion logon hyödyntäminen yhteistyössä kumppanin kanssa edellyttää Oy Partio Scout Ab:n hallituksen myöntämää lupaa. Lupa voidaan myöntää SP-FS:lle, piirille tai lippukunnalle eritellystä ja perustellusta hakemuksesta.

Kumppanuudet ja yritysyhteistyöt

Jos mietit isompaa kumppanuutta ja yritysyhteistyötä vaikka projektille, katso kumppanuudet ja yritysyhteistyö. Hyviä vinkkejä miten saada yritysyhteistyökumppaneita lippukunnille, löytyy myös Uudenmaan piirin tuottamasta ohjeesta.

Partion Ystävät -rahastoon kerätään varoja mm. jäsenmaksuvapautuksiin

Partiolla on valtakunnallinen varainhankinnan ohjelma Partion ystävät, jota kannattaa mainostaa myös lippukunnan omilla nettisivuilla tai lippukunnan omille verkostoille. Partion ystävät keräävät varoja jäsenmaksuvapautusten myöntämiseksi vähävaraisille partiolaisille. Partion ystävien kuukausilahjoittajat voivat halutessaan kohdentaa lahjoituksestaan 25 %  toivomalleen lippukunnalle. Siis juuri teille! Lisätietoa Partion ystävistä lippukunnille täällä.

Lisätiedot www.partionystavat.fi/

Kuva: Jaana Hopeakoski