Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu

Miksi suunnitellaan?

Lippukunnan toiminnan kehittymisen ja hyvän toiminnan kannalta toiminnan suunnitelmallisuus on tärkeää. Lippukunnan hallituksen kannattaa tehdä vuoden toimintasuunnitelman lisäksi myös pitkän tähtäimen suunnitelmia. Toiminnalle on hyvä asettaa tavoitteita, joiden toteutumista on mahdollista mitata.

Suunnittelu yksin ei kuitenkaan tee vielä toimintaa hyväksi. Tärkeää on tietenkin myös se, että toiminta toteutetaan mahdollisimman laadukkaasti, ja että resursseja (=tekijöitä, rahaa, tiloja) on kylliksi. Lisäksi toimintaa tulee arvioida, arvioinnin perusteella kehittää ja ottaa tämä vielä huomioon seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Tälle kannattaa varata johtajiston kokouksesta tai suunnitteluviikonlopusta aikaa.

Hyvä toimintasuunnitelma on tasapainoinen niin ajallisesti, taloudellisesti kuin ikäryhmittäinkin. Tapahtumia on ympäri vuoden riittävästi, mutta ei liikaa. Tapahtumat ovat järkevän hintaisia, ja kaikille ikäryhmille on tarjolla toimintaa. Johtajien kannalta suunnittelu on parhaimmillaan lippukuntalaisten yhteistyötä. Yhdessä päätetään, millaista lippukunnan toiminta on.

Toimintasuunnitelman tekeminen

Yleisimmin lippukunnissa käytössä oleva toimintasuunnitelma on vuoden ”lukujärjestys”, jonka on hyväksynyt lippukunnan kokous. Hyvässä toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon partio-ohjelma sekä kaikki lippukunnan ikäkaudet ja niiden tarpeet. Toimintasuunnitelman tulisi sisältää myös myös toimintakalenteri, johon kaikki tapahtumat on aikataulutettu. Lisäksi toimintasuunnitelmaan liittyy budjetti, johon on mietitty, mistä raha tulee ja minne se menee. Muistakaa myös piirin ja keskusjärjestön tapahtumat!

Toimintasuunnitelmaan kirjataan:

  • toiminnan tavoitteet
  • tapahtumien kohderyhmät
  • johtajaresurssisuunnitelma
  • tapahtumien vastuuhenkilöt
  • tapahtumakalenteri päivämäärineen

Toimintasuunnitelmasta tehdään realistinen, sinne kirjoitetaan sellaiset asiat, joita on mahdollista tehdä. Nimensä mukaisesti toimintasuunnitelma on suunnitelma. Sitä voidaan muuttaa, jos se on tarpeellista. Muutoksista pitää muistaa tiedottaa jäseniä ja heidän huoltajiaan.

Ryhmäkohtaiset toimintasuunnitelmat kannattaa tehdä suoraan Kuksaan.

Lippukunnan hallinnon toiminnansuunnittelu

Lippukunnan toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon myös lippukunnan hallinnollinen pyörittäminen. Kun hallinnon hommat kirjataan ylös lippukunnan kalenteriin ja niiden hoitamisesta sovitaan pestikuvauksissa, hommat tulevat hoidetuksi ajallaan ja tehokkaasti, eivätkä ne vie liikaa resursseja lippukunnan muulta toiminnalta.

Lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja tai koko hallitus voi koota lippukunnan hallinnon pyörittämisen yhdeksi vuosikelloksi, kalenteriksi, josta käy ilmi kaikki hallinnolliset tehtävät. Hallinnolliset tehtävät kootaa kalenteriin kuukausitasolla. Kaikille tehtäville nimetään vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että tehtävä tulee hoidetuksi ajallaan. Hallinnon vuosikelloa voidaan käyttää apuna hallituksen kokouksissa, kun tarkistetaan ja suunnitellaan, onko kaikki yhdistyksen pyörittämiseen liittyvät asiat tehty ajallaan.