Aikuisrekry: tutustujat kesäleirillä

Kesäleiri edessä ja osallistumassa myös uusia, partioon kuulumattomia aikuisia? Mahtavaa että olette saaneet houkuteltua mukaan partioon tutustujia! Näiden osallistujien huomiointiin kannattaa kiinnittää huomiota ennen leiriä, leirillä kuin leirin jälkeenkin. Pienillä teoilla on suuri vaikutus – todellinen partiokipinä roihahtaa leirillä, jossa uusi aikuinen kokee itsensä tervetulleeksi, saa riittävästi opastusta ja tietoa jatkosta.

Tavoite

Saada lippukunnan kesäleirille tai esimerkiksi suurleirille ilmoittautuneet partioon tutustuvat aikuiset liittymään mukaan lippukunnan toimintaan huomioimalla heidät ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen. Leirille tulevat tutustujat ovat jo ottaneet yhden ison askeleen ja ilmoittautuneet leirille eli kiinnostusta partioon löytyy jo. Nyt tarkoituksena on saada tutustujille positiivinen kokemus, jonka myötä lippukunnassanne on syksyllä lisää aikuisia!

Varmista ainakin nämä

  • Madalla kynnystä kysyä toiminnasta! Sen sijaan että uuden aikuisen pitää miettiä keneltä kysyä, nimetkää lippukunnastanne suoraan yksi yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä asiassa kuin asiassa. Jos lippukunnassanne on käytössä partiokummin pesti, partiokummi voi toimia myös tässä tehtävässä!
  • Kertokaa kesäleirin jälkeisestä seuraavasta stepistä jo ennen leiriä. On todella tärkeää tietää, mikä on leirin jälkeen seuraava tapahtuma, johon voi tulla mukaan. Kalenteroikaa syksyn aloitustapahtuma jo hyvissä ajoin keväällä ja kutsukaa leirille tulevat potentiaaliset partioon liittyjät suoraan syksyn aloitustapahtumaan. Mukaan liittyminen uudelle aikuiselle on paljon helpompaa, kun jatko on tiedossa jo hyvissä ajoin!
  • Huomioikaa uudet leirillä: Ottakaa heidät aktiivisesti mukaan kaikkeen tekemiseen ja hauskanpitoon. Jos ei ole aiemmin ollut mukana partioleirillä, on helpointa, jos tiedossa on selkeitä tehtäviä. Ei ole ihme, että esimerkiksi keittiöhommiin on helppoa tulla uutena, kun tekeminen keittiössä on aikataulutettua ja tuttua.
  • Leirin jälkeen lähettäkää leirille olleille partioon tutustujille oma kirje, jossa kerrotte partiosta, lippukuntanne ajankohtaisista asioista ja toivotatte vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi mukaan.

Materiaalit

  • Oma leirikirje ennen leiriä: tervetulotoivotusten ja leirin perustietojen lisäksi leirikirjeeseen kannattaa liittää partiosanasto ja mahdollisen partiokummin yhteystiedot.
  • Leirin jälkeen kiitoskortti, jossa kutsu syksyn aloitustapahtumaan tai muuhun seuraavaan tapahtumaan sekä tietoa jatkosta.