Kutsu kesäleirille

Onko lippukuntanne järjestämässä kesäleiriä? Kutsukaa partioon kuulumattomia, mutta partiosta kiinnostuneita, aikuisia mukaan tutustumaan partioon ja lippukuntaan. Leiriä ennen syttynyt partiokipinä roihahtaa leirillä ja innostaa aikuista lähtemään mukaan lippukunnan toimintaan leirin jälkeen!

Tavoite

Innostaa partioon tutustuvat aikuiset liittymään mukaan lippukunnan toimintaan. Uusien aikuisten partiokipinä roihahtaa leirillä, joten kannattaa kiinnittää erityistä huomiota heihin ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen. Leirille tutustumaan saapuvat aikuiset ovat ottaneet yhden ison askeleen ja ilmoittautuneet leirille eli kiinnostusta löytyy. Tarkoituksena on saada tutustujille positiivinen kokemus, jonka myötä lippukunnassanne on syksyllä lisää aikuisia!

Innostakaa uusi aikuinen kesällä leirille ja syksyllä mukaan toimintaan

  • Madalla kynnystä kysyä toiminnasta! Sen sijaan että uuden aikuisen pitää miettiä keneltä kysyä, nimetkää lippukunnastanne suoraan yksi yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä asiassa kuin asiassa. Jos lippukunnassanne on käytössä partiokummin pesti, partiokummi voi toimia myös tässä tehtävässä!
  • Kertokaa kesäleirin jälkeisestä seuraavasta stepistä jo ennen leiriä. On todella tärkeää tietää, mikä on leirin jälkeen seuraava tapahtuma, johon voi tulla mukaan. Kalenteroikaa syksyn aloitustapahtuma jo hyvissä ajoin keväällä ja kutsukaa leirille tulevat potentiaaliset partioon liittyjät suoraan syksyn aloitustapahtumaan. Mukaan liittyminen uudelle aikuiselle on paljon helpompaa, kun jatko on tiedossa jo hyvissä ajoin!
  • Huomioikaa uudet leirillä: Ottakaa heidät aktiivisesti mukaan kaikkeen tekemiseen ja hauskanpitoon. Jos ei ole aiemmin ollut mukana partioleirillä, on helpointa, jos tiedossa on selkeitä tehtäviä. Ei ole ihme, että esimerkiksi keittiöhommiin on helppoa tulla uutena, kun tekeminen keittiössä on aikataulutettua ja tuttua.
  • Leirin jälkeen lähettäkää leirille olleille partioon tutustujille oma kirje, jossa kerrotte partiosta, lippukuntanne ajankohtaisista asioista ja toivotatte vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi mukaan.

Materiaalit

  • Oma leirikirje ennen leiriä: tervetulotoivotusten ja leirin perustietojen lisäksi leirikirjeeseen kannattaa liittää partiosanasto ja mahdollisen partiokummin yhteystiedot. Hyödyntäkää leirikirjeiden lähettämisessä markkinointitapahtumissa kerättyjä partiosta kiinnostuneiden aikuisten yhteystietoja.
  • Leirin jälkeen kiitoskortti, jossa kutsu syksyn aloitustapahtumaan tai muuhun seuraavaan tapahtumaan sekä tietoa jatkosta.