Lippukuntaan liittyminen helpoksi

Ennen näkyvyystekoja, isoja tempauksia tai kampanjoita on hyvä laittaa liittymisen perusta kuntoon. Varmistakaa siis, että lippukuntaanne pääsevät mukaan he, jotka olisivat jo valmiiksi tulossa. Tämä tarkoittaa sitä, että varmistatte näkyvyyden, kun henkilö etsii jo partiotoimintaa. Jo laadukas toiminta puhuu puolestaan, ja lippukuntalaisten verkostojen kuten kavereiden, sukulaisten ja tuttujen kautta uudet jäsenet voivat löytää teidän lippukunnan.

Jos omia kavereita ei ole partiossa, partiotoimintaa etsivät henkilö todennäköisesti vierailee partio.fi-verkkosivuilla. Siellä kävijöitä ohjataan lippukuntahakuun. Lisäksi henkilö hyvin todennäköisesti etsii harrastusta tai partiotoimintaa verkon hakukoneista (kuten Googlesta) ja vierailee verkkosivuillanne. Kun laitatte tällä sivulla olevat asiat kuntoon, on mukaan tuleminen jo paljon helpompaa ja toimintanne näyttää avoimelta myös ulkopuoliselle.

Miksi juuri teidän lippukuntaan kannattaa liittyä?

Miettikää yhdessä, miksi juuri teidän lippukuntaan kannattaa liittyä. Mitä toimintanne tarjoaa lapselle, nuorelle tai aikuiselle? Mitä hän saa siitä, että hän on mukana? Jos teidän on vaikea keksiä näitä, todennäköisesti vielä vaikeampaa se on harrastusta pohtivalle ei-vielä-partiolaiselle!

Kun olette miettineet tätä, vastaukset kannattaa sanoittaa selkeästi myös teidän verkkosivuille tai ihan kasvokkain tapahtuvissa markkinointitapahtumissa.

Kuva: Juha Nurmi

Näkykää partio.fi -verkkosivulla

Partion verkkosivujen lippukuntahaku on työkalu, jonka avulla uudet ihmiset löytävät oman alueensa lippukunnat. Löytyyhän teidän lippukuntanne listalta? Lippukuntahakuun on myös mahdollista lisätä tarkempia tietoja lippukunnastanne sekä oma mainosteksti.

Suomen Partiolaisten toimesta tehtävää digitaalista markkinointia ohjataan myös lippukuntahakuun. Näkymällä lippukuntahaussa voitte varmistaa, että partiosta kiinnostuneet voivat löytää juuri teidän lippukunnan.

Lippukuntahausta verkkosivujen käyttäjä voi jättää suoraan jäsenhakemuksen, mutta myös etsiä lisätietoa lippukunnan omilta verkkosivuilta.

Katso ohjeet lippukunnan lisäämiseen partiohakuun ja tietojen päivittämiseen.

Omat verkkosivut kuntoon

Verkkosivut ovat tärkeässä roolissa, kun ihminen etsii harrastusta. Verkkosivujen ei tarvitse olla erityiset tai kovin laajat, kunhan niiden tiedot ovat ajantasalla ja ne kertovat juuri teidän toiminnasta tekstein ja kuvin. Kerro siis verkkosivuillanne selkeästi:

  • miksi lippukuntaanne kannattaa liittyä
  • miten lippukuntaanne voi liittyä
  • keneltä saa lisätietoa

Vinkkejä jäsenhankinnan huomioimiseen verkkosivuilla käsiteltiin partion iltateellä 2021. Katso tallenne Youtubessa.

Jos lippukunnallanne ei ole lainkaan verkkosivuja tai verkkosivut ovat päässeet vanhenemaan, voisi olla hyvä hetki pohtia asian laittamista kuntoon. Tutustu tarjolla olevaan verkkosivuratkaisuun.

Auttakaa liittyjää alusta asti

Ensimmäisen yhteydenoton tekeminen lippukuntaan on jännittävää monelle. Orastavan innostuksen partioharrastuksesta laimentaa, jos yhteydenottoon ei saa vastausta lähipäivien aikana. Vaikka oikeasti vastaamattomuuden syy olisikin esimerkiksi kiire tai viestin jääminen huomaamatta, voi yhteydenottaja tulkita vastaamattomuuden jopa merkiksi siitä, ettei häntä haluta mukaan toimintaan. Jos vastaus syystä tai toisesta viipyy, on erityisesti viestin tai puhelun sävyllä iso merkitys. Mieti itsesi yhteydenottajan asemaan: millaisen vastauksen sinä haluaisit?

Kun saatte jäsenhakemuksen, käsitelkää se mahdollisimman nopeasti ja ottakaa jäsenhakemuksen jättäjään yhteyttä. Sopikaa jo etukäteen, kenen vastuulla jäsenhakemuksien käsittely on.

Nuoria partiolaisia metsässä jonossa kartat kädessä ja propelihatut päässään
Kuva: Miska Loimaala

Purkakaa jonoja

Tiesitkö, että partion jäsenrekisteri Kuksassa on jono-toiminto, jonne lippukunnan toiminnasta kiinnostunut voi ilmoittautua partion lippukuntahaun kautta? Jonosta lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja voi hänet sieltä lisätä ryhmään yhteydenoton jälkeen.

Vuosittain aivan liian monet partioon haluavat jäävät roikkumaan jonoon. On tärkeää, että jäsenrekisterinhoitaja tai muu henkilö tarkastaa Kuksasta säännöllisesti, onko joku jonossa. Jos on, hänen tulisi järjestää tieto tästä henkilöstä sille, joka kyseisestä ikäkaudesta vastaa. On sovittava huolella, kuka on näihin tulokkaisiin yhteydessä ja miten heidät saadaan mukaan sopivaan ryhmään. Lue ohjeet Kuksan jonon käsittelyyn.

Muista: partioon voi myös tutustua!

Partioon tutustumisen ensisijainen tarkoitus on madaltaa partion liittymisen kynnystä. Partioon voi tutustua käymällä viikoittaisessa toiminnassa (kokouksissa) kolme kertaa. Tämän jälkeen on tehtävä päätös jäsenyydestä. Jos partiota halutaan jatkaa, on liityttävä jäseneksi.

Lue lisää partioon tutustumisen periaatteista.

Yläkuva: Susanna Kantola