Pestien tuki

Partio perustuu siihen, että lukuisat vapaaehtoiset käyttävät aikaansa partiokasvatuksen toteuttamisen hyväksi. On tärkeää pitää näistä vapaaehtoisista huolta ja yrittää organisoida ja johtaa partiota niin, että pestissä toimiminen on kivaa, motivoivaa, antoisaa ja tuntuu merkitykselliseltä. Näiltä sivuilta löytyvät vinkit ja ohjeet sekä työkalut ihmisten johtamiseen aina aikuisrekrystä alkaen.

Pesti ja pestaaminen – osiosta löytyvät pestaamiseen ja pestissä tukemiseen liittyvät materiaalit. Pestiavaimen käyttö, pestikeskustelujen pitäminen, pestissä kehittyminen.

Koulutus partiossa – Piirit järjestävät useimmat partiokoulutukset ja niiden päivämääriä ja ilmoittautumisohjeita kannattaa käydä katsomassa oman piirin sivuilta. Esittelyssä on partion koko koulutusjärjestelmä.

Osaaminen partiossa – Partiossa toimiessa kertyy paljon taitoja ja osaamista, josta on hyötyä myös muussa elämässä. Me partiolaiset emme ole kovin tottuneita kertomaan siitä, mitä olemme partiossa oppineet.

Johtaminen partiossa – sivu sisältää kuvauksen partion johtamismallista sekä työkalun johtajuuden itsearviointiin.

Vapaaehtoisena partiossa – Tietoa vapaaehtoisena partiossa toimimisesta ja työkaluja kehittämiseen. Viihtyvyyspeli ja Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä tarjoavat mahdollisuuden lippukunnan kehittämiskohtien löytämiseen vapaaehtoisten näkökulmasta.

Kiittäminen ja palaute – Näiltä sivuilta löydät vinkit kiittämiseen ja palautteen antoon, sekä ohjeet SP:n ansiomerkkeihin liittyen.

Aikuisten rekrytointi – Vinkit ja ohjeet aikuisrekryyn ja siihen, miten uusi aikuinen otetaan rekrytoimisen jälkeen mukaan jengiin.

Mentorointi – osiossa kuvataan mitä mentorointi on, ja miten se kannattaa ottaa lippukunnassa käyttöön.

Tervetuloa Pestijohtajaksi iltateen 24.8.2020 materiaalit

Webinaarissa perehdyttiin pestijohtajan tehtäviin ja siihen, minkälaista tukea ja materiaaleja pestiin on tarjolla.

Pestijohtajan muistilista

Hei pestijohtaja!

Onneksi olkoon, olet astunut erittäin tärkeään pestiin! Tältä sivulta löydät asiat, jotka kuuluvat pestiisi. Pestikortin pestijohtajan osuudesta näet, mitä asioita pestiisi kuuluu. Muista myös pestijohtajan vuosikello  , johon on koottu esimerkki pestijohtajan vuodesta.

Lippukunta käyttää partiopestiä

1. Huolehdin, että pestikeskusteluja  osataan ja halutaan pitää ja myös pidetään.

 • Tutustu pestiavaimeen ja siihen liittyviin materiaaleihin.

2. Varmistan, että lippukunnassa on käytössä ajantasaiset pestikuvaukset.

 • Tutustu mallipestikuvauksiin ellei lippukunnassasi ole pestikuvauksia. Muokatkaa niitä yhdessä lippukunnan tarpeisiin sopivammaksi.

3. Varmistan, että pestit ovat julkisia ja kaikki tietävät, keitä missäkin pestissä toimii ja mitä on sovittu.

 • Muista, että on ihan ok, että pestit ovat eri kokoisia, ja että ihmiset käyttävät eri määrän aikaa partioon. Kerro tämä myös muille.

4. Huolehdin siitä, että jokaisella on pestiinsä tarvittava osaaminen ja/tai mahdollisuus hankkia se.

 • Käy läpi piirin koulutustarjonta johtajiston kanssa. Muistuta ilmoittautumisesta, auta tarvittaessa.

5. Varmistan, että pesti- ja välipesti- keskusteluissa puhutaan myös henkilökohtaisista tavoitteista.

 • Hyödynnä pestissä kehittyminen -työkalua.

6. Huolehdin siitä, että lippukunnassa annetaan systemaattisesti palautetta ja kiitetään tehdystä työstä. Luon tai pidän yllä kiittämisjärjestelmää.

 • Ole itse esimerkkinä, kiitä eri tavoin. Huomaa aidosti kiittämisen arvoista jokaisessa. Muista ansiomerkit
 • Mieti erilaisia kiittämisen tapoja ja luo kiittämisen perinteitä lippukuntaan.

Toiminnassa on riittävästi johtajia ja aikuisia

1. Tiedän kuka voisi toimia missäkin pestissä ja ketkä ovat jättämässä pestinsä.

 •  Pidä listaa pesteistä ja pysy ajan- tasalla siitä mitkä ovat avoinna ja päättymässä. Tee suunnitelma, jossa näkyy tarvittavat pestit seuraavan vuoden/puolen vuoden aikana.

2. Rekrytoin avoimiin pesteihin tekijöitä.

 •  Keskustele pestaajan kanssa kuka voisi olla hyvä seuraaja ja mitä seuraaja tarvitsee aloittaakseen pestissä. Kysy johtajistosta kuka voisi olla kiinnostunut. Innosta kaiken ikäiset ja myös entiset aktiivit ottamaan pestejä.
 •  Muista, ettei pelkkä pesti-ilmoitus ole vielä rekrytointia

3. Suunnittelen ja toteutan aikuisrekryä ja markkinointia.

 •  Sovi lippukunnan viestintävastaavan kanssa somepostauksista aikuis-rekryvinkkelistä. Tee innostavia pestitarjouksia someen. Ylläpidä johtajistossa keskustelua siitä, miten saadaan ja pyydetään uusia tyyppejä mukaan.

4. Perehdytän uusia aikuisia sekä ryhmäytän heidät muiden kanssa. 

 • Ohjaa heidät Tervetuloa partioon-kurssille tai järjestä se itse. Varmista, että heillä on sinun tai nimetyn tukihenkilön yhteystiedot. Ota alussa säännöllisesti yhteyttä ja kysy miten menee. Juttele uusien kanssa johtajiston kokouksissa ja tapahtumissa. Kutsu heidät mukaan johtajahuoltoon. Rohkaise ja opasta osallistumaan peruspartiotoimintaan, järjestä uusille aikuisillekin partiomaisia elämyksiä.

Jokaisella on mielekäs pesti

1. Tunnen lippukunnan toimijat ja tiedän mikä heitä motivoi. Huomioimme yhdessä muutokset elämäntilanteessa.

 • Juttele ja toimi ihmisten kanssa. Auta jokaista löytämään mielekäs pesti, jossa saappaat ovat sopivasti isot tai erilaiset.

2. Huolehdin siitä, että jokainen ymmärtää kokonaisuuden, jonka osana oma pesti on ja kokee pestinsä arvokkaana.

 • Kuvatkaa pestienne muodostamaa kokonai- suutta. Puhukaa porukalla erilaisten ja eri kokoisten pestien oikeutuksesta ja arvosta lippukunnalle.

3. Huolehdin siitä, että pidämme yhteyttä myös niihin jäseniin, jotka eivät ole tällä hetkellä aktiivisesti toiminnassa mukana.

 • Järjestä hallituksen soitteluilta, jossa ollaan yhteydessä aktiivitoiminnan ulkopuolella oleviin ja kartoitetaan, mitä nämä henkilöt voisivat olla kiinnostuneita tekemään partiossa. Kutsumme heitä henkilökohtaisesti lpk:n tapahtumiin, esim. tiettynä päivänä leirille.

Jokainen saa kehittyä ja innostua

1. Varmistan, että jokainen tietää, mihin koulutuksiin hän voisi osallistua.

 • Käy läpi piirin koulutustarjonta johtajiston kanssa. Muistuta ilmoittautumisista.

2. Laadin jokaisen aikuisen kanssa henkilökohtaisen kouluttautumissuunnitelman ja mietin luotsien kanssa vaeltajien ja samoajien koulutussuunnitelmaa.

3. Autan partiossa hankitun osaamisen sanoittamisessa.

 • Tämä on hyödyllistä vaikkapa työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa. Järjestä cv:n kirjoittamistyöpaja, neuvo osaamismerkkien hakemisessa, käytä Tiedä mitä osaat -työkalua samoajien ja vaeltajien kanssa

4. Edistän sitä, että kaikilla on partiossa kivaa.

 • Järjestä johtajahuolto tai hyvät eväät johtajaneuvostoon. Tehkää jotain mitä ette ennen ole tehneet, yllättäkää itsenne. Haastakaa itseänne ja toisianne huumorilla. Aikuisetkin kaipaavat itselleen sopivia, partiomaisia elämyksiä.

Lippukuntaa johdetaan kokonaisuutena

1. Osallistun aktiivisesti ja aloitteellisesti hallitustyöskentelyyn/johtajaneuvostoon.

 • Tutustu asialistaan etukäteen ja osallistu kokouksiin. Tuo kokouksiin vapaaehtoisten näkökulma ja varmista, että päätöksissä otetaan huomioon se, miten paljon ja minkälaisia tekijöitä on käytettävissä. Pyri ennakoimaan asioita. Arvioikaa onnistumista eri näkökulmista.

2. Pidän yhteyttä kahteen muuhun johtajakolmikon johtajaan.

3. Teen lippukunnan pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelman, jota käsittelemme yhdessä.

 • Pitkän tähtäimen suunnittelu on vahvasti sidoksissa ikäkausitoimintaan, tiedostakaa mahdolliset ikäluokka-aukot ja muutokset johtajatilanteessa.

Itsensä kehittäminen

1. Arvioin omaa toimintaani säännöllisesti ja pyydän palautetta.

 • Pyydä palautetta sekä lippukunnanjohtajalta että johdettaviltasi esimerkiksi välipestikeskustelujen yhteydessä. Pyydä apua arviointiin myös valmentajalta.

2. Osallistun aluetapaamisiin ja keskustelen muiden pestijohtajien kanssa.

 • Aluetapaamisista saat sekä uusinta tietoa että mahdollisuuden verkostoitua. Juttele muiden pestijohtajien kanssa. Jossakin toisessa lippukunnassa on ehkä löydetty ratkaisu samaan ongelmaan, jota pohdit, tai voitte löytää hyviä mahdollisuuksia yhteistyöhön.

3. Pidän yhtettä valmentajaan.

 • Vastaa valmentajan viesteihin. Ota yhteyttä, jos on kysyttävää tai haluat jutella. Voit myös kertoa onnistumisista.

4. Käyn pestijohtajan koulutuksen.

 • Piiri järjestää pestijohtajan koulutuksen, johon on hyvä osallistua pestin alussa.

5. Hankin uusia taitoja.

 • Syvennä tietoasi ja taitojasi osallistumalla eri koulutuksiin, lippukuntapäiviin, lukemalla partiojulkaisuja tai hankkimalla mentori.

Kuvaaja: Iisa Kinnunen