Kestävä partiotoiminta lippukunnassa

Partiossa kestävä kehitys on toiminnan keskiössä! Tältä sivulta löydät ohjeita ja vinkkejä siihen, miten lippukunta voi ottaa kestävän kehityksen huomioon toiminnassaan.

Kestävästi partiossa -tunnuksella alkuun lippukunnan kestävyystyössä!

Kestävästi partiossa -tunnuksen myötä lippukunnan arjessa tehtävät valinnat voidaan tietoisesti muuttaa kestävämmiksi yhdessä koko lippukunnan kanssa. Tunnuksen suorittaminen sopii erinomaisesti esimerkiksi samoaja- tai vaeltajaryhmän toteuttamaksi projektiksi lippukunnassa.

Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huomioivat niin taloudellisen, sosiaalisen kuin myös ekologisen kestävyyden. Painoarvo tässä tunnuksessa on kuitenkin ekologisella kestävyydellä, jotta voisimme tehokkaammin vastata nuorten kasvavaan huoleen ilmastonmuutoksesta, sekä tukea partion hiilineutraaliustavoitteita vuoteen 2030 mennessä.

Lippukunta saa kestävästi partiossa -tunnuksen kun se täyttää vähentään 25 kestävyyskriteeriä.

Kestävästi partiossa -apuraha lippukunnille 

Kestävästi partiossa -rahastosta lippukunnat voivat hakea tukea toimenpiteisiin, jotka auttavat pienentämään toiminnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tukea rahastosta on saanut jo 48 erilaista lippukuntien kestävyystekoa. Rahaston tuella lippukunnat ovat muun muassa kunnostaneet retkeilyvarusteitaan, järjestäneet kasvisruokakursseja sekä asentaneet aurinkopaneeleja.  

Rahaston seuraava hakuaika on maalliskuussa 1.-31.3.2024. 

Lippukuntia kannustetaan laskemaan oma hiilijalanjälkensä

Partiolla on omat hiilijalanjälkilaskurit vuosilaskuri Vuola ja tapahtumalaskuri Talla, joilla lippukunta voi selvittää oman toimintansa tai tapahtumansa hiilijalanjäljen.  

Talla on kaikkien partiotapahtumien, koulutuksien, leirien, vaelluksien ja matkojen laskemiseen sopiva työkalu. Talla sopii esimerkiksi tarpojille yöretken hiilijalanjäljen arvioimiseen. 

Vuola sopii piirin tai lippukunnan vuosittaisen toiminnan hiilijalanjäljen laskentaan. Vuolalla voi laskea esimerkiksi lippukunnan vuoden aikana syntyneen hiilijalanjäljen. Vuolalla hiilijalanjäljen laskennassa pitää usein ottaa huomioon enemmän asioita kuin yksittäisen tapahtuman hiilijalanjäljen laskennassa. 

Hiilijalanjälkilaskelma auttaa tunnistaa omia päästölähteitä ja mahdollisia kehityskohteita. Laskelman tekemisen jälkeen partioryhmän tai tapahtuman on mahdollista tehdä itselleen päästövähennyssuunnitelma, johon kirjataan yhteiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi.

Vastuullisuuskasvatusta sudenpennusta vaeltajaksi 

Partio-ohjelmassa ilmastoasiat ovat esillä monissa eri ikäkausien aktiviteeteissa. On tärkeää,  
että ilmastokasvatus on nousujohteista ja jokaiselle ikäkaudelle on tarjolla ikätasoa vastaavaa  
ilmastoaiheista ohjelmaa ja mahdollisuuksia toimia konkreettisesti yhteisömme kädenjäljen kasvattamiseksi.

Alle on kerätty partio-ohjelman sisällöt, jotka käsittelevät erityisesti vastuullisuuden teemoja. Voit tutustua partio-ohjelmaan kokonaisuudessaan täällä.

Sudenpennut (7-9 vuotiaat)

Seikkailija (10–12 vuotiaat)

Tarpojat (12–15 vuotiaat)

Samoajat (15–17 vuotiaat)

Vaeltaja (18–22 vuotiaat)

Muita ympäristökasvatuksen sisältöjä: 

Vuonna 2023 tehdään tekoja paremman maailman puolesta

Sanoista tekoihin! oli partion ohjelmapainotus vuosille 2022–2023. Sanoista tekoihin! johdatteli partiolaiset tutustumaan ja oppimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030) sekä toimimaan paremman maailman puolesta.  

Ohjelmapainotus jakautui kahteen vuoteen siten, että vuonna 2022 Agenda 2030 tavoitteet otettiin haltuun jokaisen ikäkauden partio-ohjelman puitteissa, kun taas vuonna 2023 jokainen lippukunta teki tekoja paremman maailman puolesta, omissa yhteisöissään ja omien yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kumpaakin vuotta varten julkaistiin kattavat ohjelmapaketit valmiiden toteutusvinkkien kera. Ole valmis, nyt siirrytään Sanoista tekoihin! 

Puuttuuko lippukunnastanne tekijä vastuullisuustyölle?  

Pestatkaa lippukuntaan oma vastuullisuusvastaava!  Täältä löytyy esimerkkikuvaus lippukunnan vastuullisuusvastaavan pestistä.

Kaikille avointa partiotoimintaa

Osa kestävää partiotoimintaa on kaikille avoimen ja saavutettavan toiminnan järjestäminen. Ohjeita avoimemman partion edistämiseen löydät Moninaisuus partiossa -sivulta.

Yläkuva: Jaana Hopeakoski